Signalmolekylen kväveoxid (Nitric Oxide) – dess betydelse i kroppen och för vår hälsa

Längre ned berättar jag om min och sonens initiala upplevelser av dryga 3 veckor med ökad bildning av kväveoxid i våra system. Sonen fick direkt ett helt oväntat och underbart resultat på vad jag antagit vara ett neurologiskt obehag i fingrarna (gissningsvis en del av vaccinorsakad skada). ❤

Men först en genomgång om vad kväveoxid är, dess funktion i kroppen samt information om några av de ämnen som ingår i det koncept vi använder oss av.


Nitric oxide (NO) – Kväveoxid

” … kväveoxid är en viktig signalmolekyl i hjärtkärlsystemet.  Idag vet man att kväveoxid är en signalmolekyl i nervsystemet och ett vapen mot infektioner, att det reglerar blodtryck och är en grindvakt för blodflödet till olika organ.

Kväveoxid har också betydelse vid cancer, impotens, chock och vid diagnostiska analyser.” – Läkemedelsvärlden


Där källhänvisning saknas handlar det om egna anteckningar från föredrag jag lyssnat på, dessa på engelska så jag reserverar mig för eventuella feltolkningar. Det mesta återkommer dock i länkar nedan.

 • slappnar av, vidgar, rensar och ökar elasticitet i blodkärl
 • motverkar plack och proppar
 • motverkar åderbråck
 • reglerar blodtryck
 • reglerar kolesterol
 • ökar syresättning
 • prestationshöjande
 • potenshöjande
 • motverkar åldrande (anti aging)
 • förlänger livet

Låga nivåer av kväveoxid orsakar givetvis motsatsen.
Produktionen minskar med ålder, osund livsstil m.m.

Vem har nytta av ökad kväveoxidgenerering

 • Alla
 • I synnerhet ålder 40+
 • Kvinnor hormonellt / klimakterie
 • Vid potensproblem – Viagra överflödig
 • Idrottare
 • Tränar ej – inaktiv
 • Rökare
 • Hjärtsjukdom
 • Diabetes
 • Fetma – övervikt
 • För ökad livskvalitet
 • För ökad livslängd

Vid träning

 • Naturlig prestationshöjare
 • Ökar din fysiska träningstid
 • Förlänger utmattningsgränsen
 • Minskar oxidativ stress
 • Får igång cirkulationen

Artiklar om Kväveoxid och ämnen som stimulerar produktion


1998 års Nobelpris i fysiologi eller medicin
Kväveoxid som signalmolekyl i hjärt–kärlsystemet

”1998 års Nobelpris i fysiologi eller medicin utdelas för upptäckten
att kväveoxid är en signalmolekyl i hjärt–kärlsystemet. Det är de amerikanska forskarna Robert F Furchgott, Louis J Ignarro och Ferid Murad som belönas för de tre upptäckter som ledde till identifieringen av ett helt nytt signalsystem hos människan.

Upptäckterna gällde hjärt–kärlsystemet, men kväveoxid har visat sig vara en viktig signalmolekyl även i nervsystemet och i immunsystemet, och den medverkar i regleringen av viktiga funktioner även i andra organsystem.

LÄKARTIDNINGEN • VOLYM 95 • NR 43 • 1998


Principen bakom nitroglycerinets effekt ger Nobelpris

”Det har varit känt sedan förra århundradet att nitroglycerin har bra effekt på bröstsmärtor, men det tog 100 år att förstå att det verkar genom att frisätta kväveoxid. De amerikanska forskare som belönas med årets Nobelpris i medicin var de första som upptäckte att en gas kan uppträda som en signalmolekyl i organismen.

[…]

Fortsatt forskning bekräftade snabbt att kväveoxid är en viktig signalmolekyl i hjärtkärlsystemet. Man fann att det även har andra viktiga funktioner.

Idag vet man att kväveoxid är en signalmolekyl i nervsystemet och ett vapen mot infektioner, att det reglerar blodtryck och är en grindvakt för blodflödet till olika organ. Kväveoxid har också betydelse vid cancer, impotens, chock och vid diagnostiska analyser.

Vid sidan av utvecklandet av nya hjärtläkemedel används kväveoxiden idag bland annat inom intensiv- och nyföddhetsvården. Forskare tror att kväveoxid kan bli en framtida markör för astma och för att mäta resultatet av behandling.”

Läkemedelsvärlden 


Kväveoxid – gasen i kroppen

”I en ny studie har man sett att kväveoxid hämmar tillväxten av salmonella. Salmonella är en bakterie och en vanlig orsak till matförgiftning.

Kväveoxid produceras naturligt i kroppens vävnader och en av dess funktioner är att avvärja infektioner.

Forskargruppen bakom studien har gjort flera viktiga upptäckter om hur däggdjur utnyttjar kväveoxidens biokemiska egenskaper för att försvara sig mot bakterier. Det är en viktig del av kroppens medfödda immunförsvar. Dels håller kväveoxiden många typer av sjukdomsframkallande bakterier i schack, dels förhindrar den överdriven tillväxt av kroppens egna goda bakterier.

De senaste forskarresultaten visar hur kväveoxiden ingriper i patogenernas metabolism, i detta fall salmonella. Kväveoxiden fungerar som en fri radikal och bakterien hamnar i nitrosativ stress så att den förhindras att tillverka två essentiella aminosyror, metionin och lysin. Utan dessa kan salmonella inte växa. Värden – dvs människan som hyser salmonella – skadas inte, däremot skadas bakterien. Kväveoxiden sätter också käppar i salmonellans citronsyracykelhjul så att den får svårt att tillverka ATP – livets energienhet – och dessutom blockerar den bakteriens alla genetiska flyktvägar så att den sakta men säkert svälter ihjäl.

Kväveoxid är en kortlivad, flyktig och lite diffus gas och den har många funktioner i kroppen. Förutom att döda invaderande bakterier används kväveoxid av immunförsvaret för att ta död på cancerceller. Kväveoxid fungerar också som antioxidant och skyddar endotelcellerna i kärlväggarna från plackbildning. Plack bildas av LDL-kolesterol som angripits av fria radikaler och är en vanlig orsak till blodpropp.

Kväveoxiden signalerar också till den glatta muskulaturen i blodkärlen att slappna av och ökar deras elasticitet och diameter. Detta förebygger kärlkramp, normaliserar blodtrycket och ökar blodcirkulationen. Ökad blodcirkulation är gynnsamt för hjärna, hjärta och organ som innehåller en svällkropp.

Kväveoxiden har även många viktiga funktioner i nervsystemet där den fungerar som en kemisk budbärare. Den styr bl.a. frisläppandet av viktiga hormoner, fungerar som signalsubstans i hjärnan och är viktig för inlärning och minne. Till skillnad från andra signalsubstanser behöver kväveoxid ingen synaps (koppling mellan två nervceller) för att kliva över från den ena nervcellen till den andra, utan den tränger spöklikt rakt igenom cellväggarna.

Och så var det det här med uppvaknandet: det är kväveoxid som får din hjärna att starta på morgonen. När vi öppnar våra ögon på morgonen, sänder den gamla hjärnstammen små gaspuffar av kväveoxid till talamus i en annan del av hjärnan.

Hjärnfysik – en blogg om hjärnan och löpning


Egenskaper av aminosyran Arginin

I kroppen omvandlas L-arginin till kväveoxid för att sedan omvandlas till syre. Detta stödjer bl.a. cirkulationen.

 L-arginin är kroppens största källa av kväveoxid-syntaser. Utan kväveoxid skulle människan inte kunna leva.

Några av egenskaperna av L-arginin är att det bidrar till normalt fungerande immunsystem, höjer energin och bidrar till muskeluppbyggnad samt minskad fettvävnad.
 Den ökade syresättningen stödjer dessutom en avgiftning och rening av gifter i blodkärl. Detta gör L-arginin till ett populärt kosttillskott vid träning men har även många fördelar för de som inte är så fysiskt aktiva.

Kväveoxid från arginin är direkt eller indirekt inblandat i praktiskt taget varje cellulär respons och hälsotillstånd kan tänka sig; kardiovaskulära systemet, immunsystemet, hormonfunktioner och nervfunktioner.

Egenskaper och funktion av Arginin:

 • Betydelse för utveckling av muskelvävnad, muskelmassa och reduktion av kroppsfett.
 • Betydelse för tillverkningen av flera viktiga vävnader som tex: kollagen och elastin.
 • Stödjer tillverkning av insulin och hemoglobin i kroppen.
 • L-arginin är en basisk aminosyra.
 • Stödjer sårläkning.
 • Betydelse för fertiliteten samt för sexuella funktioner och lust.
 • Stödjer kroppens rening av ammoniak.
 • Stödjer immunsystemet.
 • Bidrar till att motarbeta åderförkalkning.
 • Stödjer tillverkningen av kvävedioxid som skyddar kroppen från bakterier och parasiter.
 • Arginin anses vara tusen gånger mer kraftfull än något naturligt förekommande antioxidant i kroppen och har egenskaper som stödjer olika organsystem.
 • Bidrar till att öka produktionen av humant tillväxthormon (HGH), vilket behövs för att vi inte ska åldras i förtid.
 • Stödjer immunsystemet och är involverat i kroppens funktion att bekämpa bakterieinfektioner.
 • Arginin stödjer kardiovaskulärt support, inklusive kontroll av plack och blodtryck.
 • Kväveoxid håller artärer avslappnade och följsamma och bidrar till normalt blodtryck.
 • Bidrar till att kompensera för hjärt-och lungskador orsakade av tobak, eftersom kväveoxid nivåerna hos rökare är mindre än hälften av dem som finns i icke-rökare.
 • Stödjer normala kolesterolnivåer.
 • Stödjer minnet, och kan bidra till att motverka effekterna av demens och Alzheimers sjukdom.
 • Bidrar till att öppna luftvägarna vilket ger lättare andning.
 • Stödjer muskeluppbyggnad och bidrar till att bevara bentätheten genom att uppmuntra HGH produktion, vilket också leder till en minskning av fettvävnad. På grund av dessa egenskaper, kan det vara användbart i viktkontroll och styrketräning.
 • Stödjer sårläkning och vid återhämtning efter operation.
 • Det kan vara användbart för att förbättra kondition på grund av dess förmåga att höja syrenivåerna i lungorna.
 • Stödjer normal funktion av prostatan.
 • Det har använts vid behandling av colon irritabile och för att minska förekomsten av sår – särskilt stressrelaterade – utan att påverka produktionen av magsyra.
  Stödjer njurfunktionen.

Källa: Peter Wilhelmsson, Näringsmedicinska uppslagsboken sidor: 441-445


Nitratsystemet en viktig del av kväveoxidsystemet

De olika delarna i kväveoxidsystemet fungerar som helhet, uppdelade kan effekterna bli negativa. En eventuell varning för felaktig sammansättning:

”… bildning av NO från aminosyran L-arginin bara är den ena delen av systemet. Bildning av NO från nitrit och nitrat har nu visat sig vara en annan mycket viktig del.”

”Ett fungerande L-arginin/kväveoxid-system är livsviktigt för många funktioner i kroppen, inklusive bland annat endotelfunktion, motverkande av kärlstelhet, förhindrande av högt blodtryck och proppbildning, fungerande erektion och mitokondriefunktion. Bildning av NO från nitrit (NO2-) och nitrat (NO3-) har nu visat sig vara en mycket viktig del av systemet. Tills relativt nyligen ansågs nitrit och nitrat vara inerta, oviktiga slutprodukter av NO-omsättningen och ett potentiellt giftigt ämne i kost och miljö. Potentiellt kunde det leda till bildning av nitrosaminer, med misstänkt cancerframkallande effekter. Inte minst tack vare svensk forskning från Karolinska institutet (KI), under ledning av professorerna Jon Lundberg och Eddie Weitzberg, har det nu visats att bildning av NO från nitrit och nitrat är en mycket viktig del av NO-systemet [4, 5].”

”Ett fungerande L-arginin/kväveoxidsystem är livsviktigt för många funktioner i kroppen, inklusive bland annat endotelfunktion, förhindrande av högt blodtryck och proppbildning, fungerande erektion och mitokondriefunktion. Cirka 40 procent av tillfört L-arginin inaktiveras emellertid i mag/tarmkanalen och ytterligare 10 procent i levern. Som jag skrivit om i tidigare artiklar [1, 3] är bildningen av NO mycket komplicerad. En nyckelmekanism vid bildningen är om de två identiska delarna av NO-syntaset (NOS) är kopplade eller urkopplade. I engelsk litteratur talar man om coupling and uncoupling som avgörande mekanismer i kroppen. Om inte de två delarna av NO-syntaset sitter ihop bildas i stället den fria radikalen superoxid (O₂-.) Detta ämne reagerar med NO i området med bildning av det starkt oxiderande ämnet peroxynitrit, som dessutom kan omvandlas till hydoxylradikal (OH-), den ilsknaste av alla fria radikaler. Det finns stöd för att peroxynitrit kan bidra till uppkomst av en rad sjukdomar [7].”

”Några av de nämnda biverkningarna har ännu inte beskrivits med nitratrik kost eller tillförsel av natriumnitrat.”

Återigen, korrekt sammansättning (ej tillförsel av enskilda ämnen) är av högsta vikt. Vi använder alltså inte bara en källa (ett system) för bildning av kväveoxid, utan en mer effektiv sammansättning av olika vegetabilier, B-vitaminer samt L-Arginin och L-Citrullin som genererar kväveoxid i flera nivåer.

Läs mer: 

Nitrit/Nitrat-systemet en viktig del av kväveoxidsystemet – Olle Haglund

Nitrit/Nitrat-systemet referenser


Dr Louis Ignarro on Nitric Oxide 1

Dr Louis Ignarro on Nitric Oxide 2

Dr Louis Ignarro on Nitric Oxide 3

 


Mina och sonens första effekter
– wow, nästa nivå av vår topphälsa

Kopierar mina Facebookinlägg för enkelhets skull, jag för ”dagbok” där:

Dag 1 – en underbar överraskning!

den 25 oktober kl. 23:51 (hade ej än läst på om kväveoxidens viktiga roll i nervsystemet)

Första dagen – oväntad tårkanalsaktivering ❤

Jag tog en dos i morse, är nästan alltid pigg och har haft en lugn dag så jag har inte upplevt mer än en form av aktivitet i huvudet, skulle förklara det som en tydlig vibration och alldeles nyss såg jag att en kollega skrivit exakt samma ord jag redan tänkt. Sonen fick en halv dos på morgonen.

Jag förväntade mig inget storslaget en dag som denna då det tuffa träningspasset var inställt, det kom inte för mig att fråga sonen heller. På kvällen nära läggdags ska vi sitta i soffan en stund, han säger vänta och springer iväg, kommer tillbaka med en halv dos och ett glas vatten, han som alltid frågar innan han tar något överhuvudtaget. Utan att tänka säger jag nej det är nog dumt, du kanske blir för pigg, ställd av hans ovanliga beslutsamhet.

Då säger han med stor närvaro, nästan andaktsfullt när vi vanligtvis har mer ADHD-atmosfär tillsammans, att i morse så försvann hans problem med lillfingrarna (jag har gissat att det är neurologiskt, ett mycket stort och styrande obehag) en stund efter han tagit dosen så han ville prova att ta en till. Efter 20 minuter frågade jag hur det kändes, ”bra tror jag”, får jag hålla i din hand? Så satt vi där med hans hand i min, utan problem. I andra fall har han närapå kunnat få panik för att åtgärda känslan på olika vis (skölja i kallvatten tex) om man råkat nudda ens i närheten. När jag gjorde kopplingen insåg att jag inte heller noterat ett enda ”tics” idag, som han haft under några månader nu. Antagligen inte äkta tics utan också åtgärder för att ”rätta till obehag”.

För tidigt att dra slutsatser men mitt barns rena och opåverkade respons är den mest tydligt talande bekräftelsen jag kan få för att produkten fungerat omedelbart, det händer saker direkt precis som med övriga produkter. Effektiv sammansättning plus fullt upptag = effekt. ❤

Dag 2 – den 26 oktober kl. 16:39

Så totalt oväntat, fenomenalt överraskande och han säger i skrivande stund att det fortfarande känns bra! 😱😍☺️

Dag 3 – 27 oktober olika tidpunkter

Fortfarande problemfri i händerna. ❤️

Oh inte ett enda ”tics” noterat heller ju! 😍🙏🏻

För egen del hittills utöver viss vibrationskänsla, överraskande ökad värme och flöde i kroppen, kraftigt ökad värme och svettning vid träning (när dosen togs i anslutning till träning).

Jag gillar inte alls att somna till på soffan eftersom jag brukar bli kall och stel av det, tar då en extra morgondrink för att komma igång igen som bäst. Men nu ville sonen ha mig där, och jag somnade till, mycket dumt halvt liggande och borde ha ont i ryggen. Vaknar varm i hela kroppen, även de taniga händerna och fötterna, ryggslutet är rörligt och levande så flödet i musklerna kring de gamla diskbråcken verkar ha fått en extra skjuts. Halleluja! 😄💪🏻

*

Vilket jäkla energiöverskott och flöde av värme … skulle nog kunna fortsätta promenera i timmar med tungt stämningsfull musik i öronen. Sånt jäkla tryck, äntligen varma fötter. 😍💪🏻 Men dags att gå in och skriva klart. 01.30 😂

Fortsätter fylla på (dag/natt 3)

Varit ute på nattpromenad, fötterna har inte kylts ned som vanligt, tvärtom har de blivit mycket varmare under promenaden, som jag längtat! 😀 Det här är så ballt. Insåg nu också att jag druckit mycket mer idag, jag har känt törst och druckit på ett mer naturligt vis, använder ju vatten-app för att få i mig minst 2 liter per dag men nu är jag uppe i närmare 3 utan tvång. 😉

Dag 6 – den 30 oktober på skytteträning

Ni som följt bloggen (dess originalsyfte) vet om sonens tidigare problematik. Han har skjutit riktigt bra men väldigt ojämnt tidigare eftersom han oftast är obekväm/orolig i kroppen med kläderna i situationen, skyndat sig igenom eller avbrutit till och med. Nu har det tvärvänt:

Har aldrig sett ett så totalt lugn på aktivitet. Han andas fokuserat och skruvar själv, links-recht, full koncentration! 😍👏🏻

En halv dos i morse och en till 60 min före skyttet och skillnaden är påtaglig för både oss omkring och honom själv, även stoltheten. ❤️

PB trots en tidigare sönderskjuten tavla. 👌🏻

Dag 20 – den 13 november

Stolt skyttemorsa, lugnet håller i sig och hjälp undanbedes, nästa pb inskjutet. 😍👏🏻

Uppdatering efter snart 4 veckor

Värmen i mig kvarstår, fötterna är varma under mina sena promenader och har fingrarna blivit isiga så tinar de direkt inomhus (tidigare har det tagit lång tid). När jag flushar av Activize går den nu ofta från topp till tå (tidigare har jag i princip bara fått ned över benen när jag gjort flera vita dagar på rad, cellRESET) – blodcirkulation än mer maximerad. Apropå det har jag i dagarna insett att jag inte rodnat på väldigt länge, förr var det ett stort och frekvent besvär. Detta är sannolikt en effekt av den kärlexpansion och ökade cirkulation jag nu haft dagligen i över 7 år tack vare niacintillförseln, kväveoxid tar detta ytterligare ett stort kliv i rätt riktning. Inre lugn hjälper garanterat med.  ❤️

Jag upplever en svårfångad genomgående känsla som om jag höjt frekvensen inom mig, en ny sorts vibrerande styrka. Både jag och sonen har haft en annorlunda förkylning som jag gissar delvis har handlat utrensning, mycket spännande och vi har varit pigga ändå. På en gruppaktivitet i tisdags märktes också en enorm skillnad i självsäkerhet, han hängde direkt – och på ett avspänt självklart vis med de andra på fotbollsspel (annars lång startsträcka med betydande osäkerhet). Idag var han på skyttetävling och var lugnet själv trots ny plats, människor och nya moment. Magiskt att se, att uppleva, verkligen nästa nivå efter alla år och resultat med FitLine och anpassad kost … ❤️

Nu kom jag nyligen in från nattlig långpromenad i snöväder och fötterna blev bara varmare hela tiden, fortfarande mycket varma nu inomhus. Lycka! 😀

Edit 29/11: ny insikt, det är december och jag har bara halsduk på natten”i fall att”, annars bor jag i halsduk och stora dunjackan från höst till sen vår. 😀

Kontaktformulär för frågor

Annonser
Publicerat i Alternativa läkemedel och behandlingar, Autism - och liknande tillstånd/syndrom, Autismdiet och kosttillskott - recept - råvaror - tips, Näringstillskott | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Munogen – Ett nytt unikt kosttillskott

Munogen

Info från webshopen:

Pris 575 kr för kund, 460 kr för Teampartner (stamkund)

Munogen är en exklusivt holistisk kombination av flertalet naturliga ingredienser med synergistiska effekter. Munogen innehåller bioaktiva ämnen*, sekundära växtföreningar, aminosyror och vitaminer som bidrar till normal bildning av röda blodkroppar*, till normal blodbildning** och till att minska trötthet och utmattning*/**.

• Vårt exklusiva NäringsTransportKoncept (NTC®) stödjer ett optimalt näringsintag.
• Synergistisk kombination av naturliga, högkvalitativa grönt äppel-, vindruve- och röd spenatextrakt.
• Synergistiska effekter från högvärdig L-Arginin och L-Citrulin.
• Vitamin B6*, vitamin B12*/** och folsyra** bidrar till att minska trötthet och utmattning.

* Vitamin B6 och vitamin B12 bidrar till normal bildning av röda blodkroppar och till att minska trötthet och utmattning.
** Folsyra (vitamin B9) och vitamin B12 bidrar till normal blodbildning och till att minska trötthet och utmattning.

Beställ

Innehållsförteckning

Har du frågor till mig:

Kontaktformulär och informationsvideo
Om PM-International, FitLine och BeautyLine, på olika språk


Användarberättelser

Publicerade på PM Swedens Facebooksida

PM Swedens foto.

”Sedan jag börjat använda Munogen känner jag mig piggare och jag har nu börjat träna. Jag tycker att mitt sockersug har minskat och har även gått ner i vikt.”
Anette Hampus

“Since I started using Munogen I feel that I have more energy and I have started training. I feel like my sugare cravings have decreased and I have even lost some weight.”
Anette Hampus

PM Swedens foto.

”Jag har fått jättebra effekter på min träning efter att jag börjat använda Munogen. Jag märkte effekt redan vid första träningspasset. Det känns som att jag har mer kraft i kroppen och musklerna nu jämfört med tidigare. Jag älskar den här extra energin och kraften som jag får känna varje dag, en riktig superprodukt som är väl värd att testa!”
Camilla Höök

“I have had really good effects on my exercise since I started using Munogen. I immediately noticed the effect right after the first training session. I feel like I have more power in my body and muscles now compared to before. I love the extra energy and power I feel every day, a super product which is very much worth giving a try!”
Camilla Höök

PM Swedens foto.

”Min upplevelse av Munogen är att jag fått mycket mer energi. Jag hade inte tränat på många år och jag hade alltid tusen saker att göra istället. Jag är 64 år gammal och det fick räcka med promenader, tänkte jag. Men till min förvåning var det, efter någon veckas användande av Munogen som om kroppen själv ville börja springa och det gick lätt att börja! Jag började även gå på gym och kände mig mycket starkare. Därför har jag nu lagt till Munogen i mitt abonnemang.”
Rose Carlmark

“My experience with Munogen is that I have gained much more energy. I hadn’t exercised in many years and had always thousands of other things to do instead. I am 64 years old and I thought I was done with long walks. But surprisingly, after a week or two with Munogen, it was like my body itself wanted to start running and it was so easy to get started! I even began to work out at a gym and felt much stronger. That’s why I now have added Munogen to my autoship.”
Rose Carlmark

PM Swedens foto.

”Med Munogen känner jag att min lust att träna har ökat. När det är varmt brukar min kropp samla på sig vatten men nu när vi var på Malta tyckte jag inte att den gjorde det. Sedan jag provade Munogen har jag dessutom lyckats att långsamt gå ner i vikt. Längtar verkligen till jag får hem Munogen igen!”
Lena Billinger

”With Munogen I feel that my will to exercise have grown. When it is hot my body usually stores a lot of water, however, when we recently were at Malta I didn’t feel it did this. Since I tried Munogen I even have managed to slowly lose some weight. Really can’t wait to receive the Munogen again!”
Lena Billinger

PM Swedens foto.

”Jag har använt FitLine-produkterna i 11 år och känner att jag fått tillbaka min energi och hälsa. Fick höra talas om denna fantastiska produkt och kände direkt att detta måste jag testa, och jag fick chansen att vara med i fokusgruppen. Kapslarna kom hem och jag tog dem tillsammans med min PowerCocktail. Kände direkt att jag blev varm, fick en power och kraft som jag inte känt tidigare, både mentalt och fysiskt. När vi var på Malta på Europa -tour upplevde jag att mina ben inte svullnade som de brukar och jag kunde använda vilka skor jag ville, så bra cirkulation i benen har jag aldrig upplevt. Saknar kapslarna och längtar efter dem.”
Eva-Lena Sjöberg

”I have been using the FitLine products for 11 years and I feel I have gotten my energy and health back. I heard about this product and right away felt that I had to try it, and I then got the opportunity to be a part of the focus group. The capsules arrived and I took them together with my PowerCocktail. I directly felt warm, got power I hadn’t felt before, both mentally and physically. When we were in Malta for the Europe Tour I think my legs weren’t as swollen as they used to be and I could use whatever shoes I wanted. Such good circulation have I never had in my legs. I miss capsules and can’t wait to use them again.”
Eva-Lena Sjöberg


Nästa inlägg kommer att avhandla kväveoxid (Nitric Oxide) – dess betydelse i kroppen och för vår hälsa – oerhört intressant så håll ögonen öppna!


 

Publicerat i Alternativa läkemedel och behandlingar, Autismdiet och kosttillskott - recept - råvaror - tips, Näringstillskott | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

D-Drink presenterad av Dr. Joel Kahn – America’s Healthy Heart Doc

Dr. Joel Kahn, en av världens främsta kardiologer (i praktik sedan 1983), holistisk sådan, berättar om varför FitLine D-Drink är så unik, effektiv och skonsam så att alla kan använda den (undantag för ej gravida och ammande).

Se även tidigare inlägg om D-drink

Han pratar bland annat om fettlever, gifter, hur de olika ingredienserna i D-Drink verkar i kroppen, för immunsystem, metabolism, om avgiftning generellt, symtom mm och erfarenheter av just D-Drink som är helt unik på marknaden.

Perfekt i kombination med FitLine Optimalset, ta hälsan, energin och måendet till ännu högre nivåer. Jag gör nu min andra 14-dagars omgång och visst händer det grejer! 🙂
Hör av dig om du vill veta mer, urkraftmw@live.se

Har du provat produkten men inte känt av några utrensningssymtom och funderar på om det verkligen gett resultat? Denna detox är så skonsam för kroppen genom de GMO-fria, naturliga växtbaserade ingredienser som i samverkan främjar leverns-, njurarnas- och gallans funktioner, att de flesta biverkningar uteblir. Trötthet och mer frekventa toabesök är naturligtvis vanligt när kroppen jobbar med storstädning och utrensning.

Lyssna i 30 minuter på ganska enkel engelska, tiden swishar förbi för den intresserade och jag ska som utlovat sammanställa en serie inlägg om ingredienserna och dess effekter.

Lyssna på hela klippet via länk här

Beställ D-Drink här

Priset för en ask D-Drink är 345 kr (rek). TP/M har som vanligt 20-30% rabatt

* * *

Bilden är ett skärmklipp från Dr Kahns hemsida http://drjoelkahn.com/

Jag hittade lite spännande extramaterial på nätet, Dr Kahn är känd på sitt område och medverkar på olika platser med sin expertis, här är en artikel från 2016 av honom om förbättringar vid hjärtsjukdom via keleringsterapi (avgiftning), i kombination med multivitamintillskott.

“YOU CAN’T LEARN ABOUT HEALTH IN A DOCTOR’S OFFICE AND YOU CERTAINLY CAN’T LEARN ABOUT IT AT THE HOSPITAL.”

Publicerat i Hälsa - miljö - livsåskådning | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Forskning: B-vitaminer kan skydda mot luftföroreningar

B-vitaminer kan ha en skyddande effekt på individnivå mot luftföroreningar. Det visar ny forskning från Columbia University och Uppsala universitet.

Studien som publicerats i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS visar att det med hjälp av B-vitaminer går att förhindra hur vissa gener slås av och på.

”Experimentet bygger på tio personer som exponerats för en kontrollerad mängd partiklar från ett inlopp bredvid en tungt trafikerad gata i Kanada där mer än 1000 fordon passerar varje timme. Vid första mätningen hade de under fyra veckor tagit placebokapslar. När blodprover togs på nytt efter en andra exponeringsomgång hade de under lika lång tid ätit kapslar med de tre B-vitaminerna folsyra, B6 och B12.

Det forskarna kunde utläsa av studien var att luftpartiklarna inducerade påtagliga effekter på mitokondrier och metylering på flera plaster i cellkärnans DNA-spiral. Hos dem som hade behandlats med B-vitaminer skedde inga av dessa kemiska förändringar.

– Förbehandling med B-vitamin motverkade i princip alla epigenetiska förändringar, säger Oskar Karlsson, forskare vid Uppsala universitet och Karolinska institutet.””Sedan tidigare finns det flera studier som kopplat luftföroreningar med små partiklar – så kallade PM2,5 – till ökad dödlighet bland annat i hjärtsjukdomar och lungcancer. Även risken för högt blodtryck ökar vid lång exponering för luftföroreningar. Forskarna visade då att den ökade hälsorisken som följer av luftföroreningar är i nivå med att lida av övervikt med ett BMI på mellan 25 och 30.

Cirka 92 procent av hela världens befolkning lever i dag på platser där luftkvalitetsnivåerna överskrider det föreskrivna gränsvärdet, visar en rapport från Världshälsoorganisationen, WHO. Och uppskattningsvis dör 6,5 miljoner människor årligen av sjukdomar orsakade av dålig luft. Värst utsatta är människor i låg- och medelinkomstländer.”

SvD

Publicerat i Hälsa - miljö - livsåskådning | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 kommentarer

Nya FitLine D-Drink – med stormsteg mot ännu bättre hälsa!

9c2017-02-08-23-34-332


🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿 D-Drink 🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿

En helt ny, unik grön drink, skapad utifrån ett holistiskt perspektiv. En 14-dagars kur för alla! 🍏

Av de som provat hittills (några med lång erfarenhet av så kallad detox – avgiftning av skadliga ämnen som lagrats i våra kroppar) rapporterar flera att de upplevt typiska, men snabbt övergående utrensningssymtom tillsammans med markant högre energinivå, klarhet och glädje.

Produkten är just nu slutsåld i alla länder och har en lång tillverkningsprocess, det tar 3 månader att ta fram råmaterialet och 6 veckor att producera. Vi vet inte exakt när nästa leverans kommer och de som står på väntelista har förtur, skicka ett mail till mig på urkraftmw@live.se om du vill prova en ask när det är påfyllt.

Webshop för att kika på övriga produkter och länk till registrering för abonnemang.

🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿 INFO 🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿

Med samverkande naturliga ämnen av hög biotillgänglighet, sammansatta för synergieffekt (faktorer som förstärker varandra så att slutresultatet blir större än summan av de enskilda delarna) och stöttning av hela processen. Därav av ”snällare” variant av detox.

Innehåller högkvalitativa naturliga ingredienser, patentsökt produkt.
Alla FitLineprodukter håller GMP-standard, är GMO-fria, testas av oberoende tredjepart; ackrediterade kontrollorgan såsom Tüv Süd och Kölner Liste (Cologne List) mfl.

#Spirulina #Chlorella #Kurkumin #Brännässla #Broccoli #Kronärtskocka #Mariatistel #Ingefära #Ramslök #Zink #Krom #Molybden #Selen #Kolin


Lyssna på dr Howard Peiper för mer information om varför vi behöver den här produkten och hur den är unik på marknaden:

http://bit.ly/2j7bp1G (25 min)

Dr. Howard Peiper, N.D., is a doctor of naturopathic medicine nominated for a Pulitzer Prize, has written many best-selling books on nutrition and natural health.


🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱 🍀 🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿

Jag har gjort en informativ amatörfilm av foton men lyckades inte ladda upp den här så det blir tyvärr bara några bilder till inlägget.

I följande inlägg kommer jag att lite kort gå igenom ingredienserna … vi ses! 😀

D-drink snowPriset för en ask D-Drink är 345 kr (rek). TP/M har som vanligt 20-30% rabatt.

Beställ D-drink här

Publicerat i Autismdiet och kosttillskott - recept - råvaror - tips, Näringstillskott | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 kommentar

FitLine Fakta – Ny blogg med ren fakta från källan

Om bloggen Fitline Fakta

”Det sprids mycket information på nätet genom bloggar, chattforum och andra sociala medier. Det är allt ifrån Fitline bluff, Fitline pyramidspel, Fitline farligt, Fitline biverkningar osv. Men vad som är sant och vad som är osant på nätet kan ibland vara strängt omöjligt att skilja på? När allt dessutom blandas ihop i en salig röra blir det ännu svårare?”

”Därför har jag startat denna Fitline Fakta blogg som endast innehåller förstahandsinformation, direkt från källan. Ingen viskningslek, bara Fitline Fakta!”

Om bloggaren

Gabriel Callert
Arbetat heltid med Network Marketing sedan 1992
Startade PM Sweden AB 2002, VD och partner PM Sweden AB
Medlem i Direct Selling Sweden sedan 90-talet, styrelseledamot i Direct Selling Sweden

Smakprov från hittills publicerade inlägg:

Intervju med Dr. Kühne om Fitline

Smakprov – läs hela texten här

Fråga:

Nyligen hävdade en tidningsartikel på internet att Fitline är bluff då ni menar att ni har många studier men dessa går inte att hitta på internet. Varför har ni inte publicerat dessa?

Svar:

Det stämmer att vi har många studier och vi har ett väldigt nära samarbete med vetenskapsmän runt om i världen. Exempel på dessa samarbeten är Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) och FH Wels i Österrike. Vi gör hela tiden studier för att utveckla våra produkter, inte för att gynna vetenskapsmännens egon. Det låter kanske hårt men vad jag menar är: när en vetenskapsman publicerar en studie är detta först och främst för hans vetenskapliga rykte och berömmelse. Nackdelen är att du öppet visar kunskapen i studierna. Om vi skulle publicera våra studier, skulle vi göra det mycket lättare för våra potentiella konkurrenter att se varför vi är många år före i utvecklingen som i sin tur skulle underlätta för dem att försöka kopiera våra innovationer. Varför skulle vi göra detta? Det vore dumt.

Fråga:

Så Fitlineprodukterna är 100% säkra?

Ja, vi har sålt mer än 300 000 000 enstaka produkter till våra kunder under mer än två decennier och alla produkter testas regelbundet av oberoende tredje parter som till exempel TÜV Süd ELab (www.tuev-sued.de/elab/pm) och Cologne List. (www.cologne-list.com)

Svar:

Flertalet välkända laboratorier och myndigheter har redan testat och godkänt våra produkter som ett resultat av deras distribution i över 35 länder och de nödvändiga godkännanden som behövs i samband med detta.

Fråga:

Det finns potentiellt sett mycket bluff i denna bransch. Så hur kan du bevisa att detta som du säger faktiskt är sant och inte bara ett marknadsföringsknep?

Svar:

Det bästa beviset för detta är våra kunder, speciellt alla de tusentals högklassiga idrottare som använder produkterna dagligen. Över 20 år av goda resultat med Fitlineprodukter, mer än 20 år av tusentals nöjda kunder, toppatleter och idrottsförbund, över 20 år av ”fältprov i praktiken med toppresultat och utan biverkningar”, och mer än 20 år av fullständig säkerhet och renhet med stöd av ett antal läkemedelsmyndigheter och nationella livsmedelsmyndigheter talar för sig själv.

Fråga:

Men vad är Network Marketing i så fall?

Network Marketing är en form av direktförsäljning. Det finns många direktförsäljningsföretag på marknaden. Exempelvis alla de företag som säljer över internet, som Amazon, bedriver i praktiken direktförsäljning. Med PM-International och Fitline är marknadsföringen inte baserad på reklam och vanliga marknadsföringskampanjer som i slutändan kostar mycket pengar för kunderna. Fitline och PM International marknadsförs via rekommendationer, alltså människor som tycker om Fitline produkterna, rekommenderar dem till andra och på så vis blir belönade. Detta tycker jag är den mest ärliga formen av marknadsföring då endast människor som verkligen tycker om produkten kommer att rekommendera den vidare. Detta är så långt ifrån ett olagligt pyramidspel eller en farlig och olaglig bluff man kan komma.

Högsta juridiska instans i Tyskland, Regional High Court Frankfurt, har till och med fastslagit genom ett domstolsbeslut att PM-Internationals marknadsplan är helt laglig och upprätthåller god praxis. Utöver detta har Marknadsplanen undersökts noggrant av det världskända TÜV institutet som även de kom fram till samma slutsats, PM International Marknadsplan är ett etiskt och rättvist marknadsföringssystem.

Läs vidare

 

Fitline innehållsdeklaration

Smakprov – läs hela texten här

En mycket känd kvällstidning publicerade en artikel angående Fitline innehållsdeklaration den 24’e maj 2010. I denna artikel skriver man att ”Många av produkterna saknar dessutom innehållsdeklarationer – vilket är sensationellt”.

Detta kommer givetvis läsaren att ta för fakta och sanning då man förväntar sig detta av en så känd och trovärdig tidning? Här blev det dock lite fel…

PM Sweden AB med produkten Fitline står under Myndighetskontroll av Miljökontoret i Ängelholms Kommun. Denna myndighet har som uppgift att kontrollera alla företag i kommunen som hanterar livsmedel. Kontrollerna genomförs regelbundet och protokollförs med diarienummer. Den första kontrollen genomfördes den 26’e november 2003. Här står det protokollfört att etiketterna är helt korrekt märkta och märkningen är på svenska. (Livsmedelstillsyn_2003_11_26)

Den närmsta livsmedelstillsynsrapporten som sammanfaller rent tidsmässigt med artikeln i den kända kvällstidningen är från den 26’e januari 2011. I denna rapport framgår det att citat: ” Inget att anmärka på som ger någon avvikelse”. (Livsmedelstillsyn_2011_01_26)

Dessa livsmedelstillsynsrapporter är offentliga handlingar och det hade inte varit några som helst problem för den kända kvällstidningen att kontakta Miljökontoret i Ängelholms Kommun eller PM Sweden AB och begära ut dessa. Av någon anledning tyckte man tydligen inte att det var relevant att kolla upp detta?

Läs vidare och nå länkar

 

Fitline etiketter på internet

Vi eftersträvar transparens och tillgänglighet så Fitline etiketter med innehållsförteckning är inte speciellt svåra att hitta. Krävs bara lite ”klickande”, häng med…

www.fitline.com – Shop / Kosttillskott / klicka på valfri produkt / se produktens etikett

Läs mer

 

Fitline pyramidspel

Smakprov – läs hela texten här

I grund och botten är det enkelt: Pyramidspel eller kedjebrev är förbjudna i Sverige både enligt Lotterilagen och Marknadsföringslagen, Nätverksföretag är det inte!

PM Sweden AB har sedan många år varit medlemmar i Direct Selling Sweden (DSS).

Direct Selling Sweden är remissorgan vid lagstiftning som påverkar direkthandeln. Man bedriver också upplysningsverksamhet gentemot Konsumentverket och andra myndigheter, samt informerar branschen om kommande lagstiftning. Några instanser DSS arbetar tillsammans med är Finansdepartementet, Konsumentverket, Lotteriinspektionen, Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) med flera.

Förutom att medlemsföretagen självklart måste uppfylla lagstiftningen, krävs det dessutom att man upprätthåller DSS högt ställda etiska regler. DSS borgar för en etisk och legal direkthandel i Sverige. På DSS hemsida kan du lära mer om vad direktförsäljning är. DSS har tagit fram ett antal lättöverskådliga faktablad som förklarar saker och ting på ett bra sätt. Klicka på länken så kommer du direkt till faktabladen http://directsellingsweden.se/faktablad/

[…]

Ur ett internationellt perspektiv står PM International i en särställning då man år 2011, som enda MLM-företag i världen, fick sin Marknadsplan prövad i högsta juridiska instans i Tyskland. Nedan domen:

”The legality of the PM Marketing Plan has been confirmed by a court of law. Regional High Court Frankfurt, Germany. Judgement May 19, 2011: Az. 6 U 286/10

Kort och gott: PM International med dotterbolag PM Sweden AB, ofta refererat till varumärket Fitline, är ett fullt legalt Nätverksföretag och inte ett illegalt pyramidspel.

Läs vidare och nå länkar

 

Fitline Vetenskapliga Team

Smakprov – läs hela texten här

Fitline Vetenskapliga Team (PM International Scientific Advisory Board) är ett Forsknings – och Utvecklingsteam (R&D) som har fokus på att utveckla Fitline och BeautyLine.

Fitline Vetenskapliga Team leds av Dr. Tobias Kühne och består av en mängd synnerligen kompetenta människor från olika områden av expertis. Styrkan i att sammanföra olika kompetenser på detta sättet, ligger i att man får ett mycket bredare spektrum av kunskap och erfarenhet och därmed ökar innovationskraften mångfaldigt. Tillsammans uppdaterar och utvecklar teamet Fitline och målet är att konstant ligga steget före och leverera de absolut säkraste och mest effektiva produkterna på marknaden.

PM International Scientific Advisory Board har varit presenterat i vår tryckta Företagskatalog sedan många år men har samtidigt varit lite klurigt att finna online. Detta löser vi nu med en enkel länk! Kolla vilka som står bakom Fitline!

PM_International_Scientific_Advisory_Board

Läs vidare

 

Fitline forskning tillsammans med Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)

Smakprov – läs hela texten här

Fitline inleder unikt samarbete med Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) och redan till våren flyttar man in i egna laboratorier på LIST. I samarbetet mellan Fitline och LIST ingår även gemensamma laboratorier där man bland annat kommer att utveckla extraktionsprocesser av växtbaserade molekyler. LIST består av 630 anställda, varav 3/4 är forskare från ca 40 olika nationaliteter. Med detta samarbete utvidgar Fitline ytterligare sitt globala nätverk av forskare.

Läs vidare

 

Fitline välgörenhet – Fitline donerar 360.000 €

Smakprov – läs hela texten här

Med Fitline välgörenhet är PM International sedan tidigare en av de enskilt största bidragsgivarna till World Vision. Med en check på 360.000 €, 100 nya fadderbarn från Kambodja och 100 nya fadderbarn från Mongoliet, utökar Fitline sitt ansvarstagande till 1000 fadderbarn. Med detta är Fitline och PM International nu världens största enskilda bidragsgivare till World Vision och stödjer nu 1000 fadderbarn.

[…]

”Det fina med att arbeta med World Vision är att planen är utformad för hållbarhet. Ge en man en fisk och han har mat för en dag, ge honom ett fiskespö, lär honom att fiska, och har han mat hela livet. Många av våra fadderbarn har nu vuxit upp och startat sina egna familjer och häromdagen fick vi ett brev från Chamika från Ghana. Vi var där för några år sedan och renoverade tre skolor och 17 brunnar.

Läs vidare

 

Fitline farligt? Nej tvärtom, det finns inget säkrare!

Smakprov – läs hela texten här

Fitline farligt – det kan man läsa om i diverse olika chattar och den ena märkligheten efter den andra basuneras ut. Men hur är det egentligen med Fitline och säkerheten? Är Fitline farligt? Denna Fitline Fakta bloggen reder ut begreppen steg för steg.

Osäkerheten idag kring mat och kosttillskott?

Många människor har en känsla av osäkerhet på grund av ständigt återkommande livsmedelsskandaler och tydligen är inte ens ekologiska produkter att lita på längre. Samma osäkerhet, om inte större, finns när det kommer till kosttillskott och denna osäkerhet är absolut inte obefogad! Idag måste man tänka sig för vilken mat man stoppar i sig och det samma gäller i allra högsta grad ett kosttillskott.

Steg 1: Fitline egna renhets – och säkerhetskrav

För Fitline är kvaliteten, renheten och säkerheten, tillsammans med effekten, av största vikt. Medan Närings Transport Konceptet (NTC®) säkerställer en unik effekt garanterar våra utvalda tillverkare högsta kvalitet, renhet och säkerhet genom produktion enligt strängaste GMP riktlinjer (högsta internationella produktions standard) och DIN ISO 9001 certifiering. Omfattande kontroller görs både av samtliga råvaror och den färdiga Fitline produkten. Hållbarhetstester, mikrobiologiska tester, tungmetalltester, tester mot bekämpningsmedel, ogräsmedel och annan kontaminering och mycket mer, utförs av Fitlines tillverkare å PM Internationals vägnar och är ett krav från företagets sida. Effekten, av bland annat lactobakterier, kontrolleras och dokumenteras och även utdrag från kontrollerade ekologiska tillverkare utsätts för dessa tester.

[…]

Produktionen enligt GMP standard tillsammans med alla rigorösa renhets – och säkerhetsanalyser är fullt tillräckliga och sträcker sig långt bortom vad som krävs och vad som är praxis i branschen. Trots detta har Fitline tagit ytterligare ett steg för att öka tryggheten och transparensen för alla kunder: Oberoende laboratorieanalyser av oberoende tredje part – här har Fitline brutit ny mark och satt en helt ny standard!

Steg 2: Laboratorieanalyser av oberoende tredje part: TÜV SÜD ELAB GmbH

TÜV SÜD ELAB GmbH verkar som ett externt och helt oberoende laboratorium som regelbundet analyserar och kvalitetssäkrar Fitline enligt olika kvalitetsparametrar. Utöver alla de rigorösa renhets – och kvalitetssäkringsanalyser som Fitline och PM International själva genomför, kontrolleras Fitline även av TÜV SÜD ELAB som en oberoende kontrollant.

Steg 3: Garanterad säkerhet för Elitidrottare

Utöver ovan beskrivna renhets – och säkerhetsanalyser, testar vi också regelbundet Fitline för dopingrelevanta anabola steroider/prohormoner och annan stimulantia. Alla Fitline produkter är listade på Colognelist®. Listan publicerar produkter som testats av ett av världens ledande laboratorier för dopingrelevanta substanser i kosttillskott. Gå in och läs mer om Colognelist och dopingsäkerhet. Du kan även söka efter Fitline i databasen. (länk till Colognelist)

Så åter till frågan, är Fitline farligt? Nej, tvärtom, Fitline är det säkraste kosttillskottet på marknaden, tillverkat under GMP standard, oberoende kontrollerat av tredje part och dopingsäkrat av Colognelist!

Läs vidare – långt inlägg med gedigna förklaringar

Publicerat i Autismdiet och kosttillskott - recept - råvaror - tips, Näringstillskott | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Urkraft: från mörkaste avgrunden till total livsglädje, passion och frihet (min berättelse)

Jag har länge haft intentionen att sammanställa min och sonens historia i lättillgängligt format, om brister och ohälsa på flera nivåer, om läkning och helt nya, oanade tillstånd av genomgående hälsa, energi och livsglädje, gemenskap och personlig insikt om djupare mening.

Nu har det fallit sig så att allt liksom knutits samman och i samma svep bidrar vi med våra två texter i ”Hälsa & Folkbildning” bok 2 och 3 (som släpps nu i oktober 2016 samt våren 2017), tre folkbildande böcker om hälsa. ”HÄLSA & FOLKBILDNING är ett unikt svenskt/nordiskt projekt som arbetar för hälsofrihet och medicinsk mångfald.”

Viktors bidrag ”Min sons grava autism försvann med anpassad kost och kosttillskott”, kan ni läsa på NewsVoice och mitt här nedan. Det var en stor utmaning för mig att sammanfatta livet och all vår erfarenhet med begränsat antal tecken, så var inte blyga med att ställa alla frågor som dyker upp.

Bild 5 HoF ny 2

Presentation
Lena, mamma till Viktor
Lever livet fullt ut och arbetar passionerat med marknadens mest effektiva kosttillskott, näringsrådgivning, kost och livsstilscoaching. I grunden Samtalsterapeut samt Alkohol- och drogterapeut.

Kontakt urkraftmw@live.se
För frågor, tips och tillgång till våra erfarenheter i mer utförlig form.

~~~

Urkraft: från mörkaste avgrunden till total livsglädje, passion och frihet

Sen Viktor föddes har han varit min största läromästare och drivkraft. Den kloka ungen utmanar mig ständigt till högre tänkande genom klarsynt ifrågasättande. Viktors historia är såklart min favorit men min kamp för honom läkte inte bara ut ett påstått obotligt tillstånd, utan ledde också till min egen transformation. Jag är bevisad att ingenting är omöjligt och att det är jag som skapar min verklighet.

Hösten 2003 gick jag in i behandling för alkoholberoende; en överlevnadsstrategi som tidigt tagit över mitt unga liv. Utan min dövande medicin kunde jag inte fly, allt kom över mig med full kraft, mina få vuxna år i plågsam uppgivenhet, tonårens smärtsamma självövergrepp, barndomens otrygghet och misstro, rastlösheten. Varenda tanke, känsla och upplevelse jag tryckt undan, jag var totalt försvarslös.

Mitt första stora uppvaknande skedde där jag stod utomhus i mörkret. Känslan var så ren, jag skulle avsluta plågan på riktigt – men i lättnaden av att för första gången vara så säker på något, infann sig total klarhet och ur klarheten kom en gnista. Första tanken som uppstod var att inte lämna min bästa vän, min hund som hållit mig jordad. Sen väcktes urkraften, jag skulle följa gnistan och hitta vad jag missat med livet. Varken före eller efter den stunden har jag haft förmågan att ge upp. Att stagnera efter detta vore detsamma som att avsluta mitt liv.

Jag blev permanent fri från alkoholberoende och lärde mig mycket om mig själv, började snabbt tänka i hälsobanor. Efter 1,5 års nykterhet blev jag gravid och valde att anta även den utmaningen som blev mycket tuffare än anat. Men jag var tuffare.

Parallellt med kampen för min son (text 1) tog jag målmedvetet tag i min egen utveckling. Jag var ensamstående, jobbade och studerade samtidigt i tre år till samtalsterapeut. Jag läste outtröttligt på om sonens tillstånd och allt inom hälsa, gick på föreläsningar med forskare och läkare från olika länder, lärde mig massor om kostens och näringens roll, kemikaliepåverkan, vacciner och mycket mer vilket vi direkt levde efter. Vi började äta en strikt, naturligt gluten- och mjölkfri kost, tillförde också högkvalitativa kosttillskott.

Nya perspektiv och förhållningssätt, förståelse av mig själv, andra och livet, var en del av det jag fick med mig från utbildningen och psykoterapin. Jag närvarade sedan vid min lärarinnas årliga retreats, där jag lager efter lager kom åt allt jag för länge sedan hade stängt av och förpassat till onåbar plats. Jag hade många häftiga upplevelser, övernaturliga om man så vill men de var lika verkliga som något annat, mer rena och äkta, läkande.


Dessa utgör tillsammans i sin helhet, ett av de två mest kraftfulla genombrotten i mitt liv hittills.


De dagarna i den miljön och vägledningen, lät mig komma ned i det lugn som behövdes för att våga släppa taget och frigöra det jag inte kunnat kännas vid. Jag kunde se förbi vår fysiska verklighet och tilliten till att våga leva större infann sig.


Jag upplevde mig själv som frisk och energisk, men så drog jag till mig nästa helhetskoncept, nästa enorma genombrott.


Ett nytt kosttillskott kom in i våra liv och förändrade allt, jag visste inte att välmående och livskraft på den nivån existerade förrän jag upplevt det själv. När jag blev mamma fick jag en mening med att leva, när jag fick näring på riktigt så föll allt på plats, allt jag gjort och lärt mig landade och blomstrade – mening, syfte och passion, genomgående livsglädje och tillit.

Som nyfiken men inbiten skeptisk såg jag till att först sova ordentligt i några nätter, för att inte inbilla mig förbättring på min hopplöst lätta sömn. Jag fick en underbar överraskning och sov som en gudinna från första natten, tacksamhet varje dag i 6 år nu. Jag studsade upp ur sängen, pigg och glad istället för desperat trött efter 15 snooze. Jag slutade spontant äta mycket frukt, till förmån för mer grönsaker, blodsockret var stabilt och så även jag.

Jag hade inga höga förväntningar efter att ha provat flera andra produkter men FitLine-effekterna visade sig tydligt en efter en: oavbruten inre stress, årstidsbunden nedstämdhet, ljuskänslighet, återkommande urinvägsinfektioner, trög mage, hårda fötter, torr hud, duschsveda, soleksem, hormonella finnar, kaffeberoende, förkylningar med långvarig hosta, svullen hals och ständig nästäppa, andningsbesvär vid konditionsträning – allt borta. Tinnitus och ryggproblem minimerade.

Fler resultat efter målfokuserad näringstillförsel: hög livsenergi och glädje, automatiskt positiva tankar- attityd- och livssyn, inre lugn, biokemisk balans, tydlig känsla för vad som är bra eller dåligt för mig, mod – välkomnar utmaningar, minskat motstånd i träning, bättre resultat och återhämtning, frisk hud, vitare tänder och ingen tandsten, klara ögonvitor, vackra hållbara naglar och tjockt hår, matsmältningssystem och immunförsvar på toppnivå.


Vi är självläkande varelser och när kroppen får vad den behöver så läker den, den svarar direkt.


Det är inte ett mirakel, det är så naturen fungerar, miraklet är att vi faktiskt överlever så länge under kronisk stress, tankade med näringsfattig föda, kemikalier och pessimism. Vi behöver skifta från att prioritera ägodelar och ytlig förströelse före vår hälsa; vi lider inte av medicinbrist utan av försummelse, vilsna och frånkopplade vår sanna natur.

Jag fortsätter kontinuerligt min självoptimering via medvetenhet, kost och träning – men ännu viktigare är leken, varandet och att ha roligt – att ta det avgränsade livet och allt däri på överdrivet allvar gör oss sjuka fysiskt och mentalt.

Rutiner finslipas, extra viktigt för mig som högaktiv ”ADHD-personlighet”. Slarvar jag med något grundläggande så berättar min kropp tydligt att det inte uppskattas. Jag är inte extrem, jag gör ohälsosamma utsvävningar ibland men inte för att jag ”är värd det” utan för att jag har råd med det.

Jag ser det som självklart att ta hand om alla delar, inte minst attityden, särskilt som inspiratör och hälsoarbetare. Min ålder stiger men kroppen föryngras så det både känns och syns, jag blir starkare, smidigare och mer muskulös, parallellt med ökad glädje och tillfredsställelse. Andligheten eller det större helhetsperspektivet genomsyrar allt, humor inkluderad såväl som nyfikenhet och förtjusning.


”Health is not just being disease-free. Health is when every cell in your body is bouncing with joy.” – Sadhguru


received_10154444171877246

Ett väl beskrivande foto för den energinivå jag befinner mig på idag, livsglädjen och livsstilen, friheten i både arbete och vardag, jag lever verkligen det liv jag vill leva idag. Från vår resa till Gran Canaria med jobbet häromveckan med nära 900 personer i topphälsa, gemenskap, skratt och ständig utveckling, med mening, intention och vision. Jag erbjöds-, tog emot- och ger möjligheten vidare till alla som vill göra detsamma – att skapa stor positiv förändring i såväl den fysiska hälsan som i sinne, humör och livsstil, friheten i att drömma större och glädjen i att medvetet skapa det egna livet. Må ditt bästa medan du hjälper andra att göra samma.
Publicerat i Autismdiet och kosttillskott - recept - råvaror - tips, Hälsa - miljö - livsåskådning, Näringstillskott | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 kommentarer