Signalmolekylen kväveoxid (Nitric Oxide) – dess betydelse i kroppen och för vår hälsa

Längre ned berättar jag om min och sonens initiala upplevelser av dryga 3 veckor med ökad bildning av kväveoxid i våra system. Sonen fick direkt ett helt oväntat och underbart resultat på vad jag antagit vara ett neurologiskt obehag i fingrarna (gissningsvis en del av vaccinorsakad skada). ❤

Men först en genomgång om vad kväveoxid är, dess funktion i kroppen samt information om några av de ämnen som ingår i det koncept vi använder oss av.


Nitric oxide (NO) – Kväveoxid

” … kväveoxid är en viktig signalmolekyl i hjärtkärlsystemet.  Idag vet man att kväveoxid är en signalmolekyl i nervsystemet och ett vapen mot infektioner, att det reglerar blodtryck och är en grindvakt för blodflödet till olika organ.

Kväveoxid har också betydelse vid cancer, impotens, chock och vid diagnostiska analyser.” – Läkemedelsvärlden


Där källhänvisning saknas handlar det om egna anteckningar från föredrag jag lyssnat på, dessa på engelska så jag reserverar mig för eventuella feltolkningar. Det mesta återkommer dock i länkar nedan.

 • slappnar av, vidgar, rensar och ökar elasticitet i blodkärl
 • motverkar plack och proppar
 • motverkar åderbråck
 • reglerar blodtryck
 • reglerar kolesterol
 • ökar syresättning
 • prestationshöjande
 • potenshöjande
 • motverkar åldrande (anti aging)
 • förlänger livet

Låga nivåer av kväveoxid orsakar givetvis motsatsen.
Produktionen minskar med ålder, osund livsstil m.m.

Vem har nytta av ökad kväveoxidgenerering

 • Alla
 • I synnerhet ålder 40+
 • Kvinnor hormonellt / klimakterie
 • Vid potensproblem – Viagra överflödig
 • Idrottare
 • Tränar ej – inaktiv
 • Rökare
 • Hjärtsjukdom
 • Diabetes
 • Fetma – övervikt
 • För ökad livskvalitet
 • För ökad livslängd

Vid träning

 • Naturlig prestationshöjare
 • Ökar din fysiska träningstid
 • Förlänger utmattningsgränsen
 • Minskar oxidativ stress
 • Får igång cirkulationen

Artiklar om Kväveoxid och ämnen som stimulerar produktion


1998 års Nobelpris i fysiologi eller medicin
Kväveoxid som signalmolekyl i hjärt–kärlsystemet

”1998 års Nobelpris i fysiologi eller medicin utdelas för upptäckten
att kväveoxid är en signalmolekyl i hjärt–kärlsystemet. Det är de amerikanska forskarna Robert F Furchgott, Louis J Ignarro och Ferid Murad som belönas för de tre upptäckter som ledde till identifieringen av ett helt nytt signalsystem hos människan.

Upptäckterna gällde hjärt–kärlsystemet, men kväveoxid har visat sig vara en viktig signalmolekyl även i nervsystemet och i immunsystemet, och den medverkar i regleringen av viktiga funktioner även i andra organsystem.

LÄKARTIDNINGEN • VOLYM 95 • NR 43 • 1998


Principen bakom nitroglycerinets effekt ger Nobelpris

”Det har varit känt sedan förra århundradet att nitroglycerin har bra effekt på bröstsmärtor, men det tog 100 år att förstå att det verkar genom att frisätta kväveoxid. De amerikanska forskare som belönas med årets Nobelpris i medicin var de första som upptäckte att en gas kan uppträda som en signalmolekyl i organismen.

[…]

Fortsatt forskning bekräftade snabbt att kväveoxid är en viktig signalmolekyl i hjärtkärlsystemet. Man fann att det även har andra viktiga funktioner.

Idag vet man att kväveoxid är en signalmolekyl i nervsystemet och ett vapen mot infektioner, att det reglerar blodtryck och är en grindvakt för blodflödet till olika organ. Kväveoxid har också betydelse vid cancer, impotens, chock och vid diagnostiska analyser.

Vid sidan av utvecklandet av nya hjärtläkemedel används kväveoxiden idag bland annat inom intensiv- och nyföddhetsvården. Forskare tror att kväveoxid kan bli en framtida markör för astma och för att mäta resultatet av behandling.”

Läkemedelsvärlden 


Kväveoxid – gasen i kroppen

”I en ny studie har man sett att kväveoxid hämmar tillväxten av salmonella. Salmonella är en bakterie och en vanlig orsak till matförgiftning.

Kväveoxid produceras naturligt i kroppens vävnader och en av dess funktioner är att avvärja infektioner.

Forskargruppen bakom studien har gjort flera viktiga upptäckter om hur däggdjur utnyttjar kväveoxidens biokemiska egenskaper för att försvara sig mot bakterier. Det är en viktig del av kroppens medfödda immunförsvar. Dels håller kväveoxiden många typer av sjukdomsframkallande bakterier i schack, dels förhindrar den överdriven tillväxt av kroppens egna goda bakterier.

De senaste forskarresultaten visar hur kväveoxiden ingriper i patogenernas metabolism, i detta fall salmonella. Kväveoxiden fungerar som en fri radikal och bakterien hamnar i nitrosativ stress så att den förhindras att tillverka två essentiella aminosyror, metionin och lysin. Utan dessa kan salmonella inte växa. Värden – dvs människan som hyser salmonella – skadas inte, däremot skadas bakterien. Kväveoxiden sätter också käppar i salmonellans citronsyracykelhjul så att den får svårt att tillverka ATP – livets energienhet – och dessutom blockerar den bakteriens alla genetiska flyktvägar så att den sakta men säkert svälter ihjäl.

Kväveoxid är en kortlivad, flyktig och lite diffus gas och den har många funktioner i kroppen. Förutom att döda invaderande bakterier används kväveoxid av immunförsvaret för att ta död på cancerceller. Kväveoxid fungerar också som antioxidant och skyddar endotelcellerna i kärlväggarna från plackbildning. Plack bildas av LDL-kolesterol som angripits av fria radikaler och är en vanlig orsak till blodpropp.

Kväveoxiden signalerar också till den glatta muskulaturen i blodkärlen att slappna av och ökar deras elasticitet och diameter. Detta förebygger kärlkramp, normaliserar blodtrycket och ökar blodcirkulationen. Ökad blodcirkulation är gynnsamt för hjärna, hjärta och organ som innehåller en svällkropp.

Kväveoxiden har även många viktiga funktioner i nervsystemet där den fungerar som en kemisk budbärare. Den styr bl.a. frisläppandet av viktiga hormoner, fungerar som signalsubstans i hjärnan och är viktig för inlärning och minne. Till skillnad från andra signalsubstanser behöver kväveoxid ingen synaps (koppling mellan två nervceller) för att kliva över från den ena nervcellen till den andra, utan den tränger spöklikt rakt igenom cellväggarna.

Och så var det det här med uppvaknandet: det är kväveoxid som får din hjärna att starta på morgonen. När vi öppnar våra ögon på morgonen, sänder den gamla hjärnstammen små gaspuffar av kväveoxid till talamus i en annan del av hjärnan.

Hjärnfysik – en blogg om hjärnan och löpning


Egenskaper av aminosyran Arginin

I kroppen omvandlas L-arginin till kväveoxid för att sedan omvandlas till syre. Detta stödjer bl.a. cirkulationen.

 L-arginin är kroppens största källa av kväveoxid-syntaser. Utan kväveoxid skulle människan inte kunna leva.

Några av egenskaperna av L-arginin är att det bidrar till normalt fungerande immunsystem, höjer energin och bidrar till muskeluppbyggnad samt minskad fettvävnad.
 Den ökade syresättningen stödjer dessutom en avgiftning och rening av gifter i blodkärl. Detta gör L-arginin till ett populärt kosttillskott vid träning men har även många fördelar för de som inte är så fysiskt aktiva.

Kväveoxid från arginin är direkt eller indirekt inblandat i praktiskt taget varje cellulär respons och hälsotillstånd kan tänka sig; kardiovaskulära systemet, immunsystemet, hormonfunktioner och nervfunktioner.

Egenskaper och funktion av Arginin:

 • Betydelse för utveckling av muskelvävnad, muskelmassa och reduktion av kroppsfett.
 • Betydelse för tillverkningen av flera viktiga vävnader som tex: kollagen och elastin.
 • Stödjer tillverkning av insulin och hemoglobin i kroppen.
 • L-arginin är en basisk aminosyra.
 • Stödjer sårläkning.
 • Betydelse för fertiliteten samt för sexuella funktioner och lust.
 • Stödjer kroppens rening av ammoniak.
 • Stödjer immunsystemet.
 • Bidrar till att motarbeta åderförkalkning.
 • Stödjer tillverkningen av kvävedioxid som skyddar kroppen från bakterier och parasiter.
 • Arginin anses vara tusen gånger mer kraftfull än något naturligt förekommande antioxidant i kroppen och har egenskaper som stödjer olika organsystem.
 • Bidrar till att öka produktionen av humant tillväxthormon (HGH), vilket behövs för att vi inte ska åldras i förtid.
 • Stödjer immunsystemet och är involverat i kroppens funktion att bekämpa bakterieinfektioner.
 • Arginin stödjer kardiovaskulärt support, inklusive kontroll av plack och blodtryck.
 • Kväveoxid håller artärer avslappnade och följsamma och bidrar till normalt blodtryck.
 • Bidrar till att kompensera för hjärt-och lungskador orsakade av tobak, eftersom kväveoxid nivåerna hos rökare är mindre än hälften av dem som finns i icke-rökare.
 • Stödjer normala kolesterolnivåer.
 • Stödjer minnet, och kan bidra till att motverka effekterna av demens och Alzheimers sjukdom.
 • Bidrar till att öppna luftvägarna vilket ger lättare andning.
 • Stödjer muskeluppbyggnad och bidrar till att bevara bentätheten genom att uppmuntra HGH produktion, vilket också leder till en minskning av fettvävnad. På grund av dessa egenskaper, kan det vara användbart i viktkontroll och styrketräning.
 • Stödjer sårläkning och vid återhämtning efter operation.
 • Det kan vara användbart för att förbättra kondition på grund av dess förmåga att höja syrenivåerna i lungorna.
 • Stödjer normal funktion av prostatan.
 • Det har använts vid behandling av colon irritabile och för att minska förekomsten av sår – särskilt stressrelaterade – utan att påverka produktionen av magsyra.
  Stödjer njurfunktionen.

Källa: Peter Wilhelmsson, Näringsmedicinska uppslagsboken sidor: 441-445


Nitratsystemet en viktig del av kväveoxidsystemet

De olika delarna i kväveoxidsystemet fungerar som helhet, uppdelade kan effekterna bli negativa. En eventuell varning för felaktig sammansättning:

”… bildning av NO från aminosyran L-arginin bara är den ena delen av systemet. Bildning av NO från nitrit och nitrat har nu visat sig vara en annan mycket viktig del.”

”Ett fungerande L-arginin/kväveoxid-system är livsviktigt för många funktioner i kroppen, inklusive bland annat endotelfunktion, motverkande av kärlstelhet, förhindrande av högt blodtryck och proppbildning, fungerande erektion och mitokondriefunktion. Bildning av NO från nitrit (NO2-) och nitrat (NO3-) har nu visat sig vara en mycket viktig del av systemet. Tills relativt nyligen ansågs nitrit och nitrat vara inerta, oviktiga slutprodukter av NO-omsättningen och ett potentiellt giftigt ämne i kost och miljö. Potentiellt kunde det leda till bildning av nitrosaminer, med misstänkt cancerframkallande effekter. Inte minst tack vare svensk forskning från Karolinska institutet (KI), under ledning av professorerna Jon Lundberg och Eddie Weitzberg, har det nu visats att bildning av NO från nitrit och nitrat är en mycket viktig del av NO-systemet [4, 5].”

”Ett fungerande L-arginin/kväveoxidsystem är livsviktigt för många funktioner i kroppen, inklusive bland annat endotelfunktion, förhindrande av högt blodtryck och proppbildning, fungerande erektion och mitokondriefunktion. Cirka 40 procent av tillfört L-arginin inaktiveras emellertid i mag/tarmkanalen och ytterligare 10 procent i levern. Som jag skrivit om i tidigare artiklar [1, 3] är bildningen av NO mycket komplicerad. En nyckelmekanism vid bildningen är om de två identiska delarna av NO-syntaset (NOS) är kopplade eller urkopplade. I engelsk litteratur talar man om coupling and uncoupling som avgörande mekanismer i kroppen. Om inte de två delarna av NO-syntaset sitter ihop bildas i stället den fria radikalen superoxid (O₂-.) Detta ämne reagerar med NO i området med bildning av det starkt oxiderande ämnet peroxynitrit, som dessutom kan omvandlas till hydoxylradikal (OH-), den ilsknaste av alla fria radikaler. Det finns stöd för att peroxynitrit kan bidra till uppkomst av en rad sjukdomar [7].”

”Några av de nämnda biverkningarna har ännu inte beskrivits med nitratrik kost eller tillförsel av natriumnitrat.”

Återigen, korrekt sammansättning (ej tillförsel av enskilda ämnen) är av högsta vikt. Vi använder alltså inte bara en källa (ett system) för bildning av kväveoxid, utan en mer effektiv sammansättning av olika vegetabilier, B-vitaminer samt L-Arginin och L-Citrullin som genererar kväveoxid i flera nivåer.

Läs mer: 

Nitrit/Nitrat-systemet en viktig del av kväveoxidsystemet – Olle Haglund

Nitrit/Nitrat-systemet referenser


Dr Louis Ignarro on Nitric Oxide 1

Dr Louis Ignarro on Nitric Oxide 2

Dr Louis Ignarro on Nitric Oxide 3

 


Mina och sonens första effekter
– wow, nästa nivå av vår topphälsa

Kopierar mina Facebookinlägg för enkelhets skull, jag för ”dagbok” där:

Dag 1 – en underbar överraskning!

den 25 oktober kl. 23:51 (hade ej än läst på om kväveoxidens viktiga roll i nervsystemet)

Första dagen – oväntad tårkanalsaktivering ❤

Jag tog en dos i morse, är nästan alltid pigg och har haft en lugn dag så jag har inte upplevt mer än en form av aktivitet i huvudet, skulle förklara det som en tydlig vibration och alldeles nyss såg jag att en kollega skrivit exakt samma ord jag redan tänkt. Sonen fick en halv dos på morgonen.

Jag förväntade mig inget storslaget en dag som denna då det tuffa träningspasset var inställt, det kom inte för mig att fråga sonen heller. På kvällen nära läggdags ska vi sitta i soffan en stund, han säger vänta och springer iväg, kommer tillbaka med en halv dos och ett glas vatten, han som alltid frågar innan han tar något överhuvudtaget. Utan att tänka säger jag nej det är nog dumt, du kanske blir för pigg, ställd av hans ovanliga beslutsamhet.

Då säger han med stor närvaro, nästan andaktsfullt när vi vanligtvis har mer ADHD-atmosfär tillsammans, att i morse så försvann hans problem med lillfingrarna (jag har gissat att det är neurologiskt, ett mycket stort och styrande obehag) en stund efter han tagit dosen så han ville prova att ta en till. Efter 20 minuter frågade jag hur det kändes, ”bra tror jag”, får jag hålla i din hand? Så satt vi där med hans hand i min, utan problem. I andra fall har han närapå kunnat få panik för att åtgärda känslan på olika vis (skölja i kallvatten tex) om man råkat nudda ens i närheten. När jag gjorde kopplingen insåg att jag inte heller noterat ett enda ”tics” idag, som han haft under några månader nu. Antagligen inte äkta tics utan också åtgärder för att ”rätta till obehag”.

För tidigt att dra slutsatser men mitt barns rena och opåverkade respons är den mest tydligt talande bekräftelsen jag kan få för att produkten fungerat omedelbart, det händer saker direkt precis som med övriga produkter. Effektiv sammansättning plus fullt upptag = effekt. ❤

Dag 2 – den 26 oktober kl. 16:39

Så totalt oväntat, fenomenalt överraskande och han säger i skrivande stund att det fortfarande känns bra! 😱😍☺️

Dag 3 – 27 oktober olika tidpunkter

Fortfarande problemfri i händerna. ❤️

Oh inte ett enda ”tics” noterat heller ju! 😍🙏🏻

För egen del hittills utöver viss vibrationskänsla, överraskande ökad värme och flöde i kroppen, kraftigt ökad värme och svettning vid träning (när dosen togs i anslutning till träning).

Jag gillar inte alls att somna till på soffan eftersom jag brukar bli kall och stel av det, tar då en extra morgondrink för att komma igång igen som bäst. Men nu ville sonen ha mig där, och jag somnade till, mycket dumt halvt liggande och borde ha ont i ryggen. Vaknar varm i hela kroppen, även de taniga händerna och fötterna, ryggslutet är rörligt och levande så flödet i musklerna kring de gamla diskbråcken verkar ha fått en extra skjuts. Halleluja! 😄💪🏻

*

Vilket jäkla energiöverskott och flöde av värme … skulle nog kunna fortsätta promenera i timmar med tungt stämningsfull musik i öronen. Sånt jäkla tryck, äntligen varma fötter. 😍💪🏻 Men dags att gå in och skriva klart. 01.30 😂

Fortsätter fylla på (dag/natt 3)

Varit ute på nattpromenad, fötterna har inte kylts ned som vanligt, tvärtom har de blivit mycket varmare under promenaden, som jag längtat! 😀 Det här är så ballt. Insåg nu också att jag druckit mycket mer idag, jag har känt törst och druckit på ett mer naturligt vis, använder ju vatten-app för att få i mig minst 2 liter per dag men nu är jag uppe i närmare 3 utan tvång. 😉

Dag 6 – den 30 oktober på skytteträning

Ni som följt bloggen (dess originalsyfte) vet om sonens tidigare problematik. Han har skjutit riktigt bra men väldigt ojämnt tidigare eftersom han oftast är obekväm/orolig i kroppen med kläderna i situationen, skyndat sig igenom eller avbrutit till och med. Nu har det tvärvänt:

Har aldrig sett ett så totalt lugn på aktivitet. Han andas fokuserat och skruvar själv, links-recht, full koncentration! 😍👏🏻

En halv dos i morse och en till 60 min före skyttet och skillnaden är påtaglig för både oss omkring och honom själv, även stoltheten. ❤️

PB trots en tidigare sönderskjuten tavla. 👌🏻

Dag 20 – den 13 november

Stolt skyttemorsa, lugnet håller i sig och hjälp undanbedes, nästa pb inskjutet. 😍👏🏻

Uppdatering efter snart 4 veckor

Värmen i mig kvarstår, fötterna är varma under mina sena promenader och har fingrarna blivit isiga så tinar de direkt inomhus (tidigare har det tagit lång tid). När jag flushar av Activize går den nu ofta från topp till tå (tidigare har jag i princip bara fått ned över benen när jag gjort flera vita dagar på rad, cellRESET) – blodcirkulation än mer maximerad. Apropå det har jag i dagarna insett att jag inte rodnat på väldigt länge, förr var det ett stort och frekvent besvär. Detta är sannolikt en effekt av den kärlexpansion och ökade cirkulation jag nu haft dagligen i över 7 år tack vare niacintillförseln, kväveoxid tar detta ytterligare ett stort kliv i rätt riktning. Inre lugn hjälper garanterat med.  ❤️

Jag upplever en svårfångad genomgående känsla som om jag höjt frekvensen inom mig, en ny sorts vibrerande styrka. Både jag och sonen har haft en annorlunda förkylning som jag gissar delvis har handlat utrensning, mycket spännande och vi har varit pigga ändå. På en gruppaktivitet i tisdags märktes också en enorm skillnad i självsäkerhet, han hängde direkt – och på ett avspänt självklart vis med de andra på fotbollsspel (annars lång startsträcka med betydande osäkerhet). Idag var han på skyttetävling och var lugnet själv trots ny plats, människor och nya moment. Magiskt att se, att uppleva, verkligen nästa nivå efter alla år och resultat med FitLine och anpassad kost … ❤️

Nu kom jag nyligen in från nattlig långpromenad i snöväder och fötterna blev bara varmare hela tiden, fortfarande mycket varma nu inomhus. Lycka! 😀

Edit 29/11: ny insikt, det är december och jag har bara halsduk på natten”i fall att”, annars bor jag i halsduk och stora dunjackan från höst till sen vår. 😀

Kontaktformulär för frågor

Om Mamma Urkraft

~ Frågor, rådgivning, FitLine: urkraftmw@live.se ~ Dipl. Näringsrådgivare, Samtalsterapeut steg 1, Alkohol- och drogterapeut ~ Anledningen till jag är anonym är för att bloggen exponerar min son, jag är mer öppen än de flesta gällande mig själv så skicka ett mail och vi tar det därifrån. ~
Det här inlägget postades i Alternativa läkemedel och behandlingar, Autism - och liknande tillstånd/syndrom, Autismdiet och kosttillskott - recept - råvaror - tips, Näringstillskott och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s