Utflykter till livets kärna (UR) – pedagogiska kortfilmer om världarna inuti oss

Det har varit många år med glest publicerade inlägg, annat i livet har prioriterats, många utmaningar och mycket utveckling. Jag har i stället skrivit kortare och frekvent främst via Facebook för att få ut mycket av det jag brinner för och inte kan hålla inne. Jag har saknat skrivandet och nu när vissa områden i livet lugnat sig tog jag snabbt på mig att dela både min egen- och Viktors utökade erfarenheter i en till bok, i bokserien ”Hälsa och Folkbildning”, vilket betyder att jag utmanas att skriva väldigt kort, och att de längre texterna kommer att läggas ut här sedan.

Jag värmer upp lite nu genom att dela sådant som blivit liggande på hög men som fortfarande är aktuellt (mina länkar och sidor behöver också en genomgång). 

Startar med en enkel serie om hur det fungerar inuti kroppen, riktad till högstadieelever men jag tror fler än jag uppskattar grundläggande kunskaper i viktiga ämnen. Här får tittaren förhoppningsvis också en grundförståelse för betydelsen av att vi måste ta hand om våra kroppar så bra vi bara kan, att vi ger oss rätt bränsle och byggstenar – optimal näring för att kunna omvandlas till livsenergi, en ren anpassad kost och dito tillskott. Då kan kroppen utföra alla sina uppgifter, skapa balans och läka.

Med någon kommentar här och där från mig, vissa detaljer verkar inte stämma men ha överseende. Sonen (10 år) uppskattade filmerna, så något att kika på tillsammans men utbilda själv gällande vaccin som givetvis nämns i del 5.

 

UTFLYKTER TILL LIVETS KÄRNA

Människans kropp är en av naturens mest fantastiska uppfinningar. Inte nog med att den kan gå; den kan göra om maten vi äter till energi, den kan andas, den kan tänka och allt annat som vi har för oss. Kroppen är uppbyggd av många tusen miljarder celler, och var och en innehåller ett litet samhälle i miniatyr. Fotografen Lennart Nilsson har med hjälp av specialbyggda mikroskop och särskilda kameralinser fotograferat insidan av vår kropp. Vi följer med på en resa till livets kärna – cellen.

Avsnitt 1 av 5 – CELLSTADEN

Produktionsår: 2011 Längd: 7:01 Tillgängligt till: 31 december 2017

En människas kropp är uppbyggd av många tusen miljarder celler. Varje cell innehåller ett samhälle i miniatyr och är uppbyggd nästan som en stad. De innehåller en massa beståndsdelar som har liknande funktioner som man kan hitta i en stad, som restauranger, sopstation, elverk, vägar och bibliotek. Staden har också massor av invånare som fraktar proteiner till olika arbetsplatser i cellen. Vi följer med fotografen Lennart Nilsson på en resa till livets kärna.

Människans kropp är en av naturens mest fantastiska uppfinningar. Inte nog med att den kan gå. Den kan göra om maten vi äter till energi. Den kan andas, tänka och allt annat som vi har för oss.

En som har fotograferat bilder från insidan av vår kropp är fotografen Lennart Nilsson.
Det har gjort honom världsberömd. Han har filmat hur livet blir till. Hur barnet utvecklas i mammas mage. Han har fotograferat med specialbyggda mikroskop. Och med särskilda långsmala kameralinser som kan gå in genom huden. Han har varit på upptäcktsfärd
inuti människans hjärta. Och inne i blodkärlens långa kanaler. Och till och med inne i hjärnan.

I Lennart Nilssons mikroskop kan man se hur hela kroppen är uppbyggd av mycket små byggstenar som kallas celler. De är så små att de inte går att se med blotta ögat men i mikroskopet ser de ut så här. Man ser ett antal celler. Några delar sig, några håller på och dör just nu.

Tillsammans med forskarna har Lennart Nilsson upptäckt att det finns ett levande samhälle inuti varje byggsten. I varenda en av alla de miljarder celler som kroppen består av. Och att varje cell fungerar nästan som en egen stad. Cellen innehåller så många olika beståndsdelar. Allt som finns i en stad. Vi har kärnan med dna:t. Vi har sopstationer. Vi har restauranger. Vi har små elverk.

Det liknar många saker som vi har i dag i staden. Inne i den mikroskopiska bubblan
som en cell är finns det miljontals små invånare som jobbar sida vid sida med olika uppgifter. Precis som i en stad så färdas de och transporterar varor längs ett tätt nätverk
av vägar och transportkanaler.

Det går fort. Många tusen gånger snabbare än vi kan köra tar de sig från ena änden av cellstaden till den andra. Varje cell i kroppen har en exakt kopia av den här: Cellkärnan. Med biblioteket som gör oss till den vi är. Här finns hundratals hyllmeter av information. Skrivet på ett slags biologiskt språk.

Av alla miljoner sidor i cellens bibliotek använder vi i praktiken bara 25 000. Men det är tillräckligt för att bestämma allt biologiskt i våra liv. Färgen på ögonen och håret, hjärtats form, hjärnans organisation… Alltihop.

Det här är forskarnas animation av hur det ser ut inne i cellen när den arbetar. Fabriker, kallade ribosomer, tillverkar mängder av små proteinsträngar. Inne i hallar sätts de ihop
till större proteiner som är invånarna i cellstaden, som styr över det mesta här. Proteinerna packas och tas om hand av miljontals snabba transportarbetare som kallas motorproteiner, som fraktar dem dit de behövs.

Över hundra miljoner invånare lever här. Bland tungt trafikerade motorleder
som går i alla plan och riktningar. Stora ballonger är energifabriker som arbetar dag och natt längs gator som bildas och försvinner beroende på var proteinerna behövs. I centrum av cellstaden ligger den här kupolen. Det är kärnan, som är stadshuset i cellen.

Här finns det enorma biblioteket, där alla instruktioner förvaras som behövs för att sköta en människas kropp. I cellkärnan finns portar, där en ständig ström av ritningar och meddelanden pumpas ut som genetiska strängar. Här inne finns ett enormt arkiv
av information lagrat i trådar av dna som ständigt
kollas av flitiga proteinarbetare.

Hela cellstaden ryms på en yta mindre än en hundradels millimeter. Här inne finns en hel mikroskopisk industri för tillverkning av tusentals olika produkter. Precis som hos oss finns det återvinningsstationer där man tar hand om materialet
från gamla trasiga saker. Cellen importerar ämnen utifrån och den exporterar varor och avfall till kroppen utanför.

 

Avsnitt 2 av 5 – FABRIKERNA

Produktionsår: 2011 Längd: 7:00 Tillgängligt till: 31 december 2017

En människas kropp är uppbyggd av många tusen miljarder celler. Varje cell innehåller ett samhälle i miniatyr som är uppbyggt nästan som en stad. Staden har massor av invånare som fraktar byggstenar förpackade i bubblor till olika arbetsplatser i cellen. Byggstenarna kallas proteiner och tillverkas i små men väldigt effektiva fabriker, eller ribosomer, som finns överallt i staden.

En människas kropp består av många tusen miljarder celler. Var och en av cellerna innehåller ett litet samhälle. Det är uppbyggt nästan som en stad. Massor av invånare som fraktar byggstenar till olika arbetsplatser. De här byggstenarna kallas proteiner och tillverkas i effektiva fabriker som finns överallt i stan. Fabrikerna kallas ribosomer.

Med hjälp av instruktioner, och med råmaterial som finns i cellen tillverkar ribosomerna proteindelar. Delarna läggs ihop till proteiner, förpackas och skickas ut i staden.

Så här ser cellstaden ut i mikroskop. I mitten ligger den gula cellkärnan. Runtom finns nätverket av väggar där ribosomerna sitter som små bubblor. Fotografen Lennart Nilsson
använder ett elektronmikroskop för att fotografera inne i cellen. Med ca en miljon gångers förstoring kan man se ribosomerna på nätverket. Nätverket slingrar sig runt stationerna i cellen, som de röda energifabrikerna, mitokondrierna och de blå sopstationerna.

Det här är en hel cell. Den är öppnad på ett speciellt sätt. Här har vi lite grann av kanaler och cellfabriker, ribosomer. Här har vi några som ligger… Här har du ju ribosomerna. Det är de här små sakerna som sticker ut. Det är fabrikerna. På kanalerna, transportvägarna,
sitter det massor av fabriker. Det är rätt storlek för fabrikerna.

Cellen behöver olika produkter för att staden ska fungera. Fabrikerna i cellen kan tillverka över tio tusen olika produkter med hjälp av olika instruktioner. Ribosomfabrikerna producerar alla möjliga olika proteiner. En del bygger upp strukturer i cellen, som mitokondrierna. Andra används som små robotar i
cellen. Dem kallar vi för enzymer. Mitt i cellen ligger cellkärnan, stadshuset i cellen. Det är här inne som instruktionerna tillverkas, i cellkärnans bibliotek.

Här innanför finns all information om hur en människa fungerar. Informationen är skriven på ett biologiskt språk. Den finns lagrad i långa spiraler som kallas gener eller DNA. Varenda en av våra cellkärnor innehåller ungefär 2 meter DNA-tråd. Om man skulle knyta ihop alla dessa trådar från en enda människa skulle man få ett snöre som räckte från jorden till solen och tillbaka 70 gånger. En oändlig massa text. Om man skrev ut det skulle det bli 1 miljon sidor.

Alfabetet som används i cellkärnan består av bara fyra bokstäver. Ett slags kemiska bindningar som beskriver miljontals instruktioner. Det blir ett par tusen tegelstensromaner, kanske hundra hyllmeter. Det motsvarar ett medelstort stadsbibliotek.

Bibliotekarierna glider längs DNA-trådarna och gör kopior av instruktionerna som sen skickas ut i cellen. Ribosomen är beroende av att få en ritning för sitt arbete. Det är resultatet av beslutsprocesserna i stadskärnan. Informationen som finns i stadskärnans bibliotek översätts till korta kopior på en sida. En sida läses av. Sidans text skickas ut ur stadshuset, ut i cellstaden. En ribosomfabrik tar hand om ritningen och gör sen, enligt ritningen, det protein som ska göras.

Cellfabrikerna måste få instruktioner för att tillverka rätt saker. Instruktionerna, RNA:t, driver fram i cellen till en ledig fabrik. Här tillverkas ett nytt protein, som ska användas i cellstaden.

 

Avsnitt 3 av 5 – VÄRLDENS MINSTA RESTAURANG

Produktionsår: 2011 Längd: 6:57 Tillgängligt till: 31 december 2017

Att kroppens motor behöver mat och dryck för att fungera som den ska är kanske ingen nyhet. Men vad händer med det vi äter och dricker när det har passerat vår mun? Nere i magen och tarmarna börjar en fantastisk resa när maten bryts ner och görs i ordning för att kroppen ska få ny energi. Följ med på en ny spännande resa i cellen!

Att kroppens motor behöver mat och dryck för att fungera som den ska är kanske ingen nyhet. Men vad som händer med mat och dryck när det passerat munnen är inte lika självklart. Här nere, i magen och tarmarna, börjar en fantastisk resa när maten görs i ordning för att kroppen ska få ny energi.

När man äter några blåbär gör kroppen om dem till små matportioner. De serveras till de miljontals invånarna i kroppens alla byggstenar, i staden som finns i varenda cell i vår kropp. Maten tillverkas av restaurangerna i cellstaden. I den här animationen syns restaurangen som en stor ballong. Det kan finnas tusentals restauranger i varje cell. De kallas mitokondrier. Så här ser de ut i mikroskop, i miljoner gångers förstoring. Precis som vi, lagar de till råvaror och gör god och aptitlig mat.

Nu är vi inne i kroppen själv. Vi promenerar in i cellstaden. Nu tittar vi på vad mitokondrien åstadkommer. Mitokondrien är en liten organell, som skapar energin i cellen. De här människorna äter. De får energi och livslust.

Väggarna i människans tarmar är helt täckta av små hår. Här bor miljoner nyttiga bakterier, som hjälper oss att smälta maten. Bakterierna är obegripligt många, och de finns precis överallt. Vi har tio gånger fler bakterier i magen än celler i kroppen.

Näringen i maten bryts ner till mindre och mindre beståndsdelar som slussas in genom tarmväggen. Med blodomloppet förs näringen ut till alla kroppens celler som på det sättet får den energi de behöver.

Mikroskopiska sockermolekyler släpps in genom cellstadens murar genom cellens yta. Väl inne bryts de ner till mindre partiklar och virvlar ner till mitokondrierna, som rör sig fritt i cellstaden.

Inne i mitokondrien sugs molekylerna in i ett märkligt maskineri. De tillverkar och sprutar ut ett moln av energibubblor som små matpaket eller batterier. Det är som en dimma av ren energi, som driver i väg genom cellstaden. De kan användas av alla som behöver energi för sitt arbete.

Som de här små löparna i cellen, som transporterar byggmaterial. De har ben, och behöver matpaket från mitokondrierna för att springa.

[Först hämtar vi tuber, som vi ska blanda färgämnet i. Vi måste ha pipetter också. Ibland behöver forskarna räkna mitokondrierna i en cell för att veta hur mycket kraft en viss celltyp kan producera. Det är inte så lätt eftersom mitokondrierna är så små. Hur går det? -Bra. Då går vi! Men det finns en metod. Vi får hämta färgämnena i frysen. Med hjälp av ett färgämne som finns i vissa maneter kan man färga in mitokondrierna i cellen med en speciell färg. Då blir de lättare att räkna i mikroskopet. Det är kärnan du ser här. Här är mitokondrierna gröna. De ligger runt det röda i cellen, som är cellkärnan.]

Mitokondrien har en väldigt speciell historia. En gång för miljarder år sen var det en bakterie i världshavet som valde att flytta in, och bosätta sig, i en cell. Det gjorde att den cellen blev bättre på att ta upp syre och att överleva än alla andra celler.

Och den här cellen blev förfader till alla celler som finns i dag som är byggstenar i alla djur och alla människor på jorden.

 

Avsnitt 4 av 5 – SMARTA VIRUS

Produktionsår: 2011 Längd: 7:00 Tillgängligt till: 31 december 2017

Virus verkar nästan intelligenta och det är ett märkligt faktum. Ett virus är antagligen världens minsta existens och faktiskt inte ens en livsform enligt våra egna kriterier för liv. Det är otroligt fascinerande hur så små och så enkla organismer kan göra oss så sjuka.

Så här kan det se ut när cellstaden, som finns i varje cell i vår kropp är angripen av virus. En mikroskopisk fiende, som använder celler för att kopiera sig själv. Cellstaden ställs om till en fabrik för tillverkning av fiender.

Huden är människans skal, och den ska skydda oss mot fiender som virus. Men ibland kommer de in i alla fall till exempel genom nån av de öppningar som vi har mot världen.

Virus är terrorister. De går in i cellen och beställer sig själva. De säger ”Gör 800 000
eller fem miljoner kopior av mig” ”inom 23, 25 eller 28 timmar.” Och det måste cellen göra.

[Titta, vad vi kan få se! Fotograf Lennart Nilsson arbetar med forskaren Mia Brytting från Smittskyddsinstitutet för att få bilder av virus som har bildats inne i cellerna. De använder ett elektronmikroskop. Jag måste visa vad som har gjort mig så exalterad. Vi ser här hur viruset knoppas ifrån kärnmembranet. Här ser vi inifrån kärnan hur viruset får sitt första hölje. Det är så otroligt att få se det. Här är hela bilden, och här är en närbild.]

Virus verkar nästan intelligenta, och det är väldigt märkligt. Ett virus är antagligen världens minsta existens och inte ens en livsform, enligt våra egna kriterier för liv. Det är bara ett tunt skal runt trådar av genetisk information. Hur de kan veta vad de ska göra, och hur de kan vara så bra på det är ett av biologins riktigt stora mysterier.

Det är fascinerande hur så små och så enkla organismer
kan göra oss så sjuka. Virus är en fantastisk variant av livsform för den är helt beroende av cellen. När vi får en virussjukdom, som en förkylning eller influensa har vi blivit smittade av nån som redan har sjukdomen. Viruset letar sig in i kroppen och tar sig fram till en cell som den infekterar.

För att komma in genom cellväggen måste den använda
ett slags kemisk nyckel. Om den har nyckeln, så kommer den in.

Här inne i cellstaden arbetar cellens fabriker som vanligt. De gör celldelar enligt instruktioner i form av långa strängar från biblioteket i cellkärnan. Ingen bryr sig om en främling som just har blivit insläppt.

Och viruset skjuter ut sitt innehåll i cellstaden. Fientliga, genetiska instruktioner, som smyger sig in. De blå virussträngarna tar sig in i fabrikerna, i ribosomerna. Det är då det blir katastrof. Plötsligt gör cellens fabriker inte alls delar till cellen. I stället gör de kopior av det fientliga viruset.

Fiender, som sätts ihop och packas och fraktas i väg av transportarbetare som inte har en aning om vad de bär på. Som en mikroskopisk gökunge tar viruset över hela cellstaden. Ingen här inne vet att hela cellen har blivit en fabrik för virus.

Cellen blir svältfödd på sina egna proteiner eftersom allt byggmaterial går till nya viruspartiklar.

Viruset bryr sig inte om cellen. Målet är att göra mer virus. Viruset knackar på, sträcker fram handen och vill komma in. Om viruset kan handskakningstricket som finns mellan cell och virus så kommer viruset in på olika sätt.

Så här ser det ut efter en virusattack. Cellmembranet är fullt av hål och kratrar efter nyfödda virus, som gett sig i väg för att smitta nya celler. Livet i cellen går ut här. Det här är en typisk bild av en döende cell. Vilken pangbild! Den visar hur dramatisk en virusinfektion är. Så här ser det ut precis innan cellen dör. Den sprängs verkligen
i det här fallet. Vi är stolta och glada. Vi har väntat på det här i åratal.
Nu har vi det!

 

Avsnitt 5 av 5 – IMMUNFÖRSVARET

Produktionsår: 2011 Längd: 7:01 Tillgängligt till: 31 december 2017

Mikroorganismerna är våra mest avlägsna släktingar. De är så små att vi inte kan se dem med blotta ögat. Några av dem kan göra oss sjuka. För att skydda oss mot mikroorganismer har vi ett immunförsvar, en arme av små rörliga celler, som hela tiden patrullerar vår kropp.

Vår kropp består av 30 000 miljarder celler {100 000 miljarder celler enligt andra källor tex 1177.se/mU:s tillägg}. De är så små att man inte kan se dem med blotta ögat utan bara genom ett mikroskop i många tusen gångers förstoring. Några miljarder är försvarsceller som tar hand om ovälkomna inkräktare. Vi människor delar planeten med en massa andra varelser och växter. Alla vi som lever på jorden är uppbyggda av celler.

Deras celler ser inte ut som våra men är resultatet
av samma händelse som vi. Den där gången för fyra miljarder år
sen, när livet uppstod på jorden. Därför är vi släkt allesammans,
på olika långt håll. Till exempel har vi till 80 procent samma arvsanlag som fiskarna. Vad som är ännu konstigare är att vi till mer än hälften har samma arvsanlag som en larv.

De allra flesta levande varelserna är så små att vi inte kan se dem. De är våra avlägsnaste släktingar mikroorganismerna som bakterier och virus. Mikroskopiska varelser
som består av en cell och ibland inte ens det. En del av de encelliga varelserna
kan göra oss sjuka. När vi blir sjuka har vi ofta blivit smittade av ett sånt här kryp.

För att skydda oss mot organismerna har vi ett immunförsvar en slags armé med rörliga celler som hela tiden patrullerar vår kropp. Med olika metoder
attackerar de inkräktare. Här är ätarceller som fångar bakterier genom att svälja dem. Vi vet att immunsystemet är jättekomplicerat och väldigt begåvat. Alla levande flercelliga organismer har ett immunförsvar.

Ett väldigt gammalt träd har ett immunförsvar. En gurka, hummer … bin, människor, fåglar, alla har det. ”Immun” betyder ”undantagen”. Det visar på nåt som immunsystemet har, det och hjärnan har ett minne. Det finns två sorters minne, det ena minnet som släktet alltså arten har samlat på sig under årtusenden.

Det andra är individen som vaccineras mot mässling och röda hund. Då får de ett minne för sin livslängd. {Eh what … stora skador för sin livslängd och sedan nedärvt/mU:s tillägg}

Det är ett samhälle i sig självt i kroppen. Det finns speciella celler, makrofager. ”Makro” betyder ”stor” och ”fager” betyder ”äta”. De kan sätta i sig stora saker, som bakterier och små saker som kommer i luften från gatudamm och liknande.

Sen finns det kornceller, granulocyter. De är fulla med bomber, de där kornen. Det är saker som kan släppas ut och explodera och döda parasiter. Sen finns det lymfocyter, de är sofistikerade och har minne. De spelar underrollen för vacciner. {som sagt, vacciner är skadliga och ineffektiva, läs vidare}

Sen har vi naturliga mördarceller. Det är inte bara i Hollywood de förekommer. De är jättebra och gamla. De finns innan man vaccinerats och kan slå till på nån minut. Det nya immunsystemet kräver dagar och veckor för att komma igång. Vi har ett ”ask-i-ask system” med massa olika saker.

Mot virus som attackerar en cell kan vi skydda oss med antikroppar en slags granater som skjuts mot inkräktarna av försvarscellerna som kallas lymfocyter. Om inte det hjälper och viruset tar sig in, finns det en sista utväg för att hindra att smittan sprider sig. Innanför cellmembranet har viruset förökat sig på cellens bekostnad.

Allt byggmaterial är slut, fabrikerna har stängt och tomma fraktbubblor släpas runt på transportvägarna. Då händer det. Cellen plockar isär sig själv.

Cellen har ett självmordsprogram som slår till när loppet är kört. Alla proteiner bryts ner
och skickas till andra celler som kan återanvända dem och kanske undvika att bli infekterade.

Näring

Annonser
Publicerat i Hälsa - miljö - livsåskådning, Näringstillskott | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

The Corporation (2003) – En högaktuell och skrämmande dokumentärfilm om hur världen styrs av skrupelfria, empatilösa storföretag

”De stora företagen har stort inflytande över såväl världsordningen som över oss som enskilda individer. Tar de sitt ansvar för samhället och demokratin, för hållbar resursanvändning, åsiktspåverkan och nyhetsförmedling? Juridiskt sätt fungerar bolagen som individer. Men vad är det för typ av ”person” som har så stor makt över samhället och våra liv?”

Antisocial personlighetsstörning/psykopati … snart äger och styr de allt, och då menar jag a l l t, från regnet som faller från himlen ända in till varje levande organisms gener. Om vi inte tar oss ur hypnosen och kräver förändring, tillsammans.

Se filmen textad på UR Play
Längd: 2:24:03 Sändes: tisdag 16 juni. 2015 Tillgängligt t.o.m. måndag 14 dec. 2015

 * * *

”One hundred and fifty years ago, the corporation was a relatively insignificant entity. Today, it is a vivid, dramatic and pervasive presence in all our lives. Like the Church, the Monarchy and the Communist Party in other times and places, the corporation is today’s dominant institution. But history humbles dominant institutions. All have been crushed, belittled or absorbed into some new order. The corporation is unlikely to be the first institution to defy history.

Based on Joel Bakan’s soon-to-be-published book, ”The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power,” this documentary is a timely, critical inquiry that examines the very nature of the corporation-its inner workings, curious history, controversial impacts and possible futures. We begin by learning that under the law, corporations have all the rights and yet few of the responsibilities of people.

By viewing the behavior of the corporation through the prism of Diagnostic and Statistical Manual (or DSM III, the gold standard of psychiatric evaluation) the filmmakers discover that if the corporation were indeed a person, the person would be considered a psychopath. Featuring candid interviews with CEOs, whistle-blowers, brokers, gurus, spies, players, pawns and pundits, the chronicle charts the spectacular rise of an institution aimed at achieving specific economic goals as it also recounts victories against this seemingly invincible force.

Once you see it, you may find yourself thinking twice about what you eat, what you wear, what you watch and what you read.

Among the 40 interview subjects are CEOs and top-level executives from a range of industries: oil, pharmaceutical, computer, tire, manufacturing, public relations, branding, advertising and undercover marketing; in addition, a Nobel-prize winning economist, the first management guru, a corporate spy, and a range of academics, critics, historians and thinkers are also interviewed.

The Corporation website

Mamma Urkraft, kikar på filmen i skrivande stund … mycket viktig information, obehaglig information.

the-corporation-dvd-label

Publicerat i Allt annat..., Hälsa - miljö - livsåskådning | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 kommentarer

Barn med autism eller ADHD bör undvika bröd och mjölk – Intervju med professor Charlotte Erlanson-Albertsson

Radioprogrammet (7:47 minuter) är från 2012 men är lika aktuellt idag:

”Barn med autism eller ADHD som slutar äta bröd och mjölk blir mycket bättre, berättar professor Charlotte Erlansson-Albertsson vid Lunds universitet. Hon har i många år forskat om sambandet mellan kosten och psykiska sjukdomar.

Men sambandet mellan bröd, mjölkprodukter och autism/ADHD är en relativt ny kunskap. Flera studier i Norge, Danmark och England visar det resultatet.

Dessutom är, säger hon, bröd och mjölk beroendeframkallande. När man äter dom livsmedlen bildas ”opioida peptider”, som påverkar vårt belöningscentra i hjärnan och skapar en sorts beroende.”

Lyssna på klippet

Publicerat i Hälsa - miljö - livsåskådning | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Gästblogg: Hela familjens liv och hälsa förändrades totalt för 7 år sedan (FitLine inside)

Viktoria med familj har använt FitLine i 7 år

Bakgrund:

När jag var tonåring mådde jag dåligt psykiskt och jag hade epilepsi och åt starka mediciner för detta. Hade ofta ont i magen och ont i huvudet. Väldigt dålig koncentration i skolan. Trött. Mådde extra dåligt runt hösten och våren kommer jag ihåg- mer deprimerad, svårt att känna nån glädje till livet överhuvudtaget. Självmordstankar.

När jag var runt 20 så började magen krångla på allvar och det var flera turer med ambulans in till sjukhus. Ännu mera mediciner. Jag blev oftare och oftare sjuk i virus och infektioner. Åt mycket antibiotika m.m . Ont i kroppen och väldigt besvärligt med lederna.

När vi ville börja bilda familj så hade vi svårt att bli gravida och missfall efter missfall drabbade oss. Det var hemskt och det tog knäcken på mig psykiskt. Jag blev deprimerad i längre perioder. Och önskan om att avsluta mitt liv blev starkare igen. Men jag är en positiv person och lyckades ändå hålla modet uppe.

Vi skulle komma in och göra utredning på vad som var orsaken till våra missfall. Men när det närmade sig datum för läkarbesök så plussade vi positivt. Och detta gryn stannade kvar hos oss. Men mådde så dåligt i början så låg inne på sjukhus med dropp. Vid denna tidpunkt fick jag då inte i mig mina epilepsimediciner och jag vägrade då att börja med dom igen vilket gjorde läkarna bekymrade. Men jag höll fast i mitt beslut att INTE ta dom igen under graviditeten då det fanns hög risk för ryggmärgsbråck o missbildningar hos fostret.

Mitt i stormen Gudrun 2005 blev vi världens stoltaste föräldrar till världens finaste flicka. Jessica, vår efterlängtade skatt.

Babylyckan var TOTAL! Vi var i vår alldeles egen bubbla och bara njöt. Kunde bara sitta och titta och begrunda vårt lilla underverk. Ja vi blev kompletta kan man säga.

Men tre veckor gammal fick vi åka in med Jessica då hon hade svårt att andas och vi fick stanna kvar på sjukhuset över natten och inhalera o vakta.

Hem igen o sen var det dags igen. Så höll vi på och gjorde i täta perioder och sen fick Jessica sin egen / sina egna mediciner som vi kunde ge henne hemma.

Jessica hade mycket öroninflammationer och har haft under hela hennes uppväxt. Hon har opererat in rör, op ut rör och op in ett rör men det har inte fungerat, tvärtom.

När hon började äta mat upptäckte vi ganska snart att det fanns saker hon inte tålde och det var ambulans och kortison och ännu mera medicin hemma.

Det fanns liksom ingen mall/ram för vad hon INTE tålde utan det bara sa POFF och så kom nässelutslag och då var det bråttom in.

Nu var vi två som var sjuka titt som tätt, näsan rann nästintill hele tin på henne och vi var alltid småförkylda. :/

När Jessica var runt året gammal så ifrågasatte vi hennes gråtande på BVC. Det märktes att det inte berodde på kontaktsökande eller närhetsbehov som sådant utan hon hade ont. Bvc-läkaren tittade och kände och klämde på henne men vi fick åka hem med ” växtvärk” som svar.

Tiden gick, jag ifrågasatte hennes stil när hon gick och sprang. Det var nåt som fick mig att reagera. Men det var inget läkaren tog på allvar. Hon sprang ju…

Vi märkte att Jessica hade ONDARE i perioder. Vid råare väderlek, byten varmt-kallt, överansträngning bl.a.

Hon maxmedicinerades tillslut med alvedon dagligen för att hålla en nivå i blodet liksom. Hon klarade inte några andra för magen var ju känslig på henne redan.

När Jessica var tre år blev hon storasyster till tvillingar. När vi var inne första gången så var det tre i magen men en av dom utvecklades inte så det blev tvillingar. 🙂

I mars 2008 föddes Emil och Nathalie. Det var som julafton att få en av varje. En väldigt jobbig graviditet, med samma ilskna illamående och kräkningar, kunde klara mig utan medicin i vecka 19 och då tog starka sammandragningar över så jag var strängeligen sängbunden och ordinerad VILA. Järnet var katastrofalt lågt och jag fick injektioner två ggr i veckan.

Ja hejsan hoppsan, kan man hosta ut bebisar så hade jag nog gjort det, för jag hann med både 6 månaders halsfluss och lunginflammation innan det var dags för storken att komma. 😉 Uscha.

Men ut kom dom med en himlans fart! Sen var det full rulle. 🙂 Åh det var såååå häftigt! En grym upplevelse verkligen!

Men orken fanns liksom inte riktigt. Jag ville så mycket mer och hade tänkt mig lite mer av den där biten ” må bra”. Men trött, orkeslös, sjukdomskänsla i hela kroppen och fick hjälp av mina svägerskor att ta hand om dom små.

I april ringde jag vårdcentralen och bad dem göra dels demensprov- för jag kom inte ihåg NÅNTING verkligen. Jag var SÅ glömsk och det plågade mig. Dom hånade mig i telefonen o sa – Men snälla lilla du , sånt söker man ju inte för när man precis fyllt 26…!

Men vaddå, jag kände ju mej sådan…..

Hursomhelst fick jag en jättebra läkare som tog min hälsa (ohälsa) på allvar.

Alla möjliga prover togs och det var ju rena rama katastrofen i min kropp och fick en hel lista på olika preparat jag skulle köpa hem från hälsokost och apoteket….

Vid detta laget åt jag 8 olika tabletter på morgonen och på kvällen och ibland lunchmedicin. Det var olika tillskott och olika mediciner så jag blev ganska arg att jag faktiskt hade brist på nåt jag faktiskt redan stoppade i mig….

Jag var på riktigt dåligt humör den eftermiddagen så jag åkte hem, ringde min vän Annette som brukade få mig på bättre tankar och bättre humör genom att finnas där. Hon bjöd ut mig på fika dagen efter och jag åkte dit.

FitLine presenteras

Där kom jag i kontakt med Fitlines näring första gången och det som lockade mig mest var faktiskt att man kunde dricka det. Jag slapp mer piller och tabletter!

Provade men skeptisk som tusan var jag! Hem och skrev en hel lista på alla mina krämpor och besvär. Det som var klurigt var ju smärtan i lederna och även i övriga kroppen men det graderade jag i en skala 1-10.

Sen gjorde jag detta till en god vana bara. Jag trodde inte på mirakel, det är inte liksom jag.

Jag kände inom några dagar en liten energi komma smygande. Jag somnade inte längre på dagen, jag var vaken till efter nyheterna på kvällen. Och jag orkade leka med barnen.

Det lilla gjorde att jag provade det lite till och här är jag nu sju år senare. Pigg som en nötkärna och frisk. MÅR BRA. Mår fantastiskt bra! Och jag älskar livet som mamma, fru, vän och kollega. 🙂

Alla tre barnen och mannen (Lars) började dricka i april 2011. Lars magkatarr läkte ut.

Nathalie hade som storasyster Jessica mycket mycket allergier, astma men också migrän, jättebesvär med magen- fick lavemang på schema av läkarna så det resulterade i att hennes tarmrörelser till slut försvann, eller hur ska man säga. Vi har haft jättebesvärligt med toabesöken och just bajseriet men nu, efter nyår har det hänt något och jag vet inte men hjärtat och känslan säger mig att hon börjar känna rörelserna igen och känner när hon behöver gå på toaletten SJÄLV! Jag hoppas verkligen att det är så. Hennes mage har skött sig och varit mjuk och bra ända sen hon började med Fitline.

Nathalie har alltid haft svårt att komma ner i varv på kvällen och gnisslade tänder nåt fruktansvärt hela natten, sov väldigt ytligt och vaknade på ett hemskt humör när hon väl vaknade! Redan första veckan somnade hon lättare på kvällen, och vaknade lättare på morgonen och på ett strålande humör. ATT jag blev förvånad när hon första dagen kom ner och sa ”God morgon mamma!”. Jag kliade mig riktigt i huvudet och undrade om det var samma barn.

Utbrotten har minskat och hon är mer närvarande i det vi gör. Hon har svårt i vissa situationer i vilket vi sett tydliga tecken på autism av nåt slag.

Flickorna har varken astma eller allergier kvar.

Jessica fick en egen doktor när hon var 6 år och han har vi träffat och han misstänker att det är EDS hon har (en bindvävssjukdom). Hon mår dock bättre tack vare Fitline. Hon klarar sig utan sina starka Citodon. Och utan Fitline blir hon kraftigt försämrad vilket hennes läkare också håller med om.

Våran son Emil har haft mycket växtvärk och så pass att han inte kunnat stödja på benen, men inget sedan vi börjat dricka Fitline. Han är väldigt aktiv så han tycker själv han somnar gott tack vare Restorate.

Vi är enormt tacksamma för att ha kommit i kontakt med PM och Fitline och innerligt glada att våran vän tipsade om det den dagen i maj 2008. 🙂

Tack Annette och tack Margareta och Helena som coachat och hjälpt oss hela tiden och än idag. Jag är så himla tacksam ska ni veta. Alla informationstillfällen vi varit på som öppnat upp och gett tips och kunskap hur vi kan optimera vår hälsa ytterligare. Vi är idag väldigt medvetna om vad vi stoppar i oss och barnen. Visst ibland äter vi också chips och ostbågar men under sunda förhållanden. Nånstans måste man njuta av livet och vi äter sådant vi tycker om.

Jag känner att jag vill hjälpa andra människor till en bättre hälsa och livskvalitet och det här är bara början.

Genom en bättre hälsa har en helt annan värld öppnat upp sig. Vi KAN komma ut och resa. Vi KAN förverkliga våra drömmar och mål 😀 Det tänker vi göra och under tiden tänker vi ha vansinnigt kul. Nu ska vi leva livet. 😀

Vi använder optimalset allihopa. Jessica som är 10 år får även Heartduo, Q10 och Gelenk-fit. Vid smärta osv får hon blandad Restorate / Activize. Nathalie får också Omega 3 i sina vitaminer. Vi har också yoghurt som barnen med glädje stoppar i sig.

Jag började med Proshape All-in-1 för ett tag sen och har minskat i omfång. Känner mig tillfreds med mig själv. Full med energi och inte alls småsugen på saker mellan måltiderna. Har en bit kvar men har man en vilja så går det mesta. 🙂

Blev en hel bok ju, men det är ju så vansinnigt svårt att korta ner, speciellt när man skriver som man pratar. 😛

Du får gärna korta ner, skriva om, lägga till och omformulera. Det här är vår historia och hoppas någon kan ha glädje med den.

*Mamma Urkraft behöll de sista två privata styckena på skoj, det är fler som har både turbotal och turboskrivande, inte var det något nämnvärt att redigera heller. ^^

Viktoria Andersson Björk
6105633.go4pm.com

11358833_1614994462120730_1584147_n

Publicerat i Alternativa läkemedel och behandlingar, Näringstillskott | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Socker: Skillnaden mellan FitLine, frukt, juice och läsk (uppdaterat 2016)

Ska man ens behöva jämföra – är verkligen den gemensamma nämnaren för dem som lider av fetma och (socker)relaterad sjukdom att de frekvent äter frukt, eller är andra faktorer möjliga, till och med mer sannolika?

Jag har under några år hört mig för, sparat länkar, studier och artiklar för att göra en egen artikel angående den blinda fettskräcken som övergått till motsvarande sockerskräck i vissa grupper (åtminstone teoretiskt, långt ifrån alla lever som de predikar) – medan man i andra grupper fortfarande äter till stor del processad och industrisockerstinn kost med tillhörande godis, läsk och snacks. Det är de senare produkterna vi först och främst bör ha fokus på att eliminera ur vår kost för att revolutionera folkhälsan, men tunnelseende extremism utgör i sig en konstant stress och ohälsa. Förnuft och balans.

När vi ”vaknat upp” ur sockerkoman eller andra gamla ohälsosamma mönster, så blir vi gärna lite fanatiska och det är inget konstigt alls, sedan integreras kunskaperna förhoppningsvis till den harmoniska helheten … eller stagnerar i vissa fall till en, (för att utnyttja Freud till mina ordlekar) anal kokong.

Saxat från tidigare inlägg:

Studier visar att dagligt intag av abnorma mängder High fructose corn syrup (HFCS), som exempelvis i läsk, på sikt orsakar skador i kroppen (duh). Behövdes ens en studie för att klargöra detta om onaturligt industrisocker, det vita sockret vi hör om hela tiden i landet där vi äter mer smågodis än alla andra? Studier är ofta bra för lärande och förståelse, men vissa människor och intressegrupper tar sin chans att förvanska innehållet till sina egna syften.

Frukt, med naturlig fruktos bunden till fibrer, i sällskap av vitalämnen (så som sammansättningen i FitLineprodukterna), är något helt annat och det verkar de flesta medvetna människor med helhetstänk vara överens om, i balans med en i övrigt sund kost.

Transfett är skadligt = allt fett är skadligt?

Balans är som vanligt nyckelordet, båda poler skulle ha god nytta av det fenomenet och för egen del handlar det om att förenkla så jag skjuter min artikel till en eventuell framtid. Det blir lätt långt och mycket när jag sätter igång och jag vill göra ett enklare inlägg, tillgängligt för alla som kan ha nytta av det. Så jag lånar sonika en enkel video och text för tydliggörande:

~~~

Näringsbiologen Kimber Stanhope vid University of California, Davis, förklarar skillnaden mellan sockret (fruktos/fruktsocker) i frukt och sockret i läsk.

Fri översättning (av- och saxat från sockerchocken.se):

”Om du jämför en kaka eller läsk med ett äpple, så kan du vara mindre orolig för sockret i äpplet. Äpplet innehåller nämligen förutom socker även fibrer, vitaminer, mineraler och flavonoider – biologiskt aktiva ämnen (varav en del av dem förmodligen inte är upptäckta ännu) som bidrar på ett positivt sätt för vår hälsa. Läsk och drycker med tillsatt socker innehåller i princip bara en sak och det är just socker.

Från ett stort antal studier vet vi att de som äter mest frukt är friskast och har minst risk för metabolt syndrom (bukfetma, högt blodtryck, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar etc.).

Problemet med fruktos, eller fruktsocker som det ofta kallas är att den endast belastar levern. Överkonsumtion av fruktos kan därför leda till hälsoproblem när levern inte längre klarar av att ta hand om den mängd vi konsumerar. Men som sagt, detta gäller framförallt läsk och andra livsmedel med tillsatt socker.

Fruktjuicer, även utan tillsatt socker, är dock inte att rekommendera då fibrerna är eliminerade vilket gör att levern får ta hand om allt socker på en gång.

Publicerades den 30 dec. 2014 (YouTube)

How does the sugar in fruit compare to the sugar in processed foods like soda or cookies?

Everyone loves a sweet treat, but on average, Americans eat nearly 66 pounds of added sugar per person per year. It’s easy to exceed the daily recommended sugar intake when a 12 oz soda has about 11 teaspoons of added sugar. But what about the sugar in fruit? Should people be worried about how much fruit they’re eating? Dr. Kimber Stanhope, a Nutritional biologist at UC Davis, walks us through the science.

FEATURING: Kimber Stanhope, Nutritional biologist, UC Davis

The research highlighted in this video has been supported in part by the National Institutes of Health, University of California, Office of the President and the Tanita Healthy Weight Foundation.

MORE INFORMATION: http://sugarscience.org

~~~

Detta har PM Internationals gedigna expertteam, forskarna och de andra specialisterna bakom FitLineprodukterna tagit fasta på och sammansätter produkterna utefter naturens egna- samt våra kroppars uppbyggnad och funktion.

(min formulering)

Innehåller FitLine mycket socker?

Sockret i grundutbudet är naturligt sådant från sockerbeta, enligt ovan bundet till fibrer (ger långsam utsöndring och balanserar blodsockret) och tillsammans med en stor mängd av naturliga vitalämnen för hela kroppens optimala funktion (självläkande förmåga). Sockret i produkten utgör en viktig näringstransportör, tillgodoser hjärnans behov och till viss del för smak. I flera produkter har man även börjat använda exklusivt smakoptimerat Steviaextrakt.

FitLineprodukterna är GMO-fria (samt uppfyller kraven för flerfaldiga internationella och nationella standarder och tester för högsta renhet, säkerhet och kvalitet, tex GMP och dopingkontroller).

GI och GB för produkterna ligger lågt, GI långt under motsvarande för ett äpple och långt under hälften gällande havre. (Ytterligare optimerat enligt nedanstående uppdatering)

Dagsdosen av Optimalsetet innehåller (jmf 150 gr äpple)

Alternativ 1. Basics, Activize, Restorate: 1/2 + 1/7 + 1/7 äpple
Alternativ 2. Powercocktail, Restorate: 2/3 + 1/7 äpple

~~~

* * * UPPDATERING 2016 (detta stycke) * * *

Mot slutet av 2015 kom nya optimerade FitLine Basics (detta sker kontinuerligt med alla produkter) med bla en minskning av fruktosinnehåll, ersatt av PM:s egen stevia.

Nu ser det ut så här:

Dagsdosen av Optimalsetet (jmf 150 gr äpple)

Alternativ 1. Basics, Activize, Restorate: 1/4 + 1/7 + 1/7 äpple
Alternativ 2. Powercocktail, Restorate: 1/3 + 1/7 äpple

Jag är kass på matematik så här är en visuellt tydliggörande bild. 😉

Alternativ 1. Basics, Activize, Restorate

1-4 1-71-7

Alternativ 2. Powercocktail, Restorate

1-31-7

 

Ytterligare nyheter i FitLine Basics:

*GURKMEJA i ökad dos – gurkmeja och curcumin absorberas dåligt i mag- tarmkanalen, vilket gör att man vanligtvis behöver mycket stora doser (och samtidigt intag av pipirin från svartpeppar) för effekt. Detta har forskarteamet bakom FitLineprodukterna lyckats lösa så att vi har ett 4500% (45 ggr) ökat upptag av gurkmejan i Basics.

*REUTERI mjölksyrakultur – har kliniskt bevisad effekt mot Helicobacter pylori (”magsårsbakterien”), mot akut- och antibiotikaassocierad diarré, för munhälsa (återfinns i saliv), för spädbarns maghälsa (återfinns i bröstmjölk) och mycket mer.

Turmeric_collage2

~~~

Fördjupat faktainlägg gällande FitLine, säkerhet, effekt och kvalitet är på ingående …

2015-03-16_07.49.40

En every day näringsboost på hög nivå, för den självläkande människan … tillsammans med anpassad kost, rörelse, återhämtning, medveten närvaro, lek, skratt och kreativitet

~~~

Och till sist en liten varning och uppmaning, endast till de/oss som inhämtar mycket information på nätet – om näthygien och kritisk granskning av påståenden.

Jag har rört mig mycket i olika forum och på Facebook under många år och har sett en hel del konstigheter som sker i en virtuell värld där du kan bli vad du vill, endast genom att slå in bokstäverna till en titel i din profil. Personligen har jag så oerhört svårt att förstå att man blåljuger om sig själv eller om andra/annat (aspergerdelen i personligheten?), trots att jag har en gedigen utbildning och bevisen framför mig. Så jag förstår att man lätt kan bli manipulerad på detta vis och därför vill jag belysa problematiken så som jag själv hade velat få den presenterad, sanning är frihet i min värld och det enda sättet att leva på riktigt.

Jag och många andra FitLineanvändare stöter ofta på medvetet spridda lögner om produkterna, i synnerhet gällande just sockerinnehållet.  

Osäkra personer och/eller de utan bredare grundkunskap har nappat och delat dessa vidare i god tro, men den intentionella spridningen har tydligt kunnat härledas till kända profiler och utvecklare av egna kosttillskott, till återförsäljare, elever och samarbetspartners. Jag har även stött på minst två mycket instabila personer på senare år som skaffat sig Naturläkartitlar via Facebook, och dessa har tagit sig härskande roller som allvetande i små svenska ”hälsogrupper” där de lägger stor del av sin tid på just lögner och smutskastning för spridning, inte sällan med självupplyftande funktion.

Inte särskilt seriöst förfarande, inte heller smickrande eller gynnsamt för den ännu rudimentära och sköra alternativa rörelsen i Sverige.

Jag har personligen varit i kontakt med en riktig svensk Naturläkare som inte alls var av samma åsikt som de precis nämnda figurerna, utan han blev positiv till FitLine efter smakprov och info, men har var som han själv uttryckte det, ”inte gift med några produkter”.

Gå på magkänsla, inte rädsla – granska, undersök och utforska både personer och deras påståenden innan du väljer deras ord som sanning, även mina givetvis.

FitLineprodukterna och företaget bakom tål omsorgsfull granskning – de utsätts ju redan ständigt för det, såväl tvingat via lag, internationellt och nationellt för varje enskilt land inom vilka de säljs, som genom olika prövningar på frivillig och kostsam basis. 

Jag har personligen ställt frågor och granskat dem i snart 5 år, samtidigt som jag, sonen mfl använt produkterna och fått otroligt fina resultat. Nej jag har aldrig upplevt eller hört talas om lika omfattande, snabba och tydliga effekter av andra produkter i den här utsträckningen och frekvensen, jag förstår att det därför kan låta ”för bra för att vara sant” för en del som inte provat själva … men jag har också tyvärr fått inse att det finns de som ser resultaten men som är så konkurrensrädda att de släpper alla ideal och moral för att säkra sin plats på marknaden och/eller i rampljuset.

Praktisera nyfiket och öppensinnat utforskande eller avstå … alla kan inte prova allt, men förkasta inte på lösa grunder.

Jag har nu påbörjat en serie av gästbloggar där flera FitLineanvändare generöst och modigt delat med sig av sina livserfarenheter och resultat av produkterna, fler är på väg så det är bara att följa om du är nyfiken. 🙂

Må bäst  ❤

Publicerat i Hälsa - miljö - livsåskådning, Näringstillskott | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 kommentarer

Gästblogg: Mjölkbonden som bytte tillskott och förändrade sitt liv (FitLine inside)

Marit, har använt FitLine i tre och ett halvt år.

Något som jag är mycket imponerad av är att jag inte längre behöver jaga den ena efter den andra produkten och försöka matcha allt för att man ska må bra av sina tillskott och inte tvärsom eller betala för inga eller små resultat.

Jag har hela mitt liv jobbat hårt som mjölkbonde, hästuppfödare och amatörtravtränare samtidigt har jag varit idrottsutövare av diverse olika slag. (Fotboll, slalom, cykel, ridning, terränglöpning, styrketräning)

Jag åt tillskott av diverse olika slag eftersom jag visste att jag verkligen behövde, ja som bonde har man ju koll på att jordar är utarmande och stor del av maten detsamma!!

Jag tog Mivitotal, extra zink, selen, chisandra, krom och till kvällen kalcium och magnesium. Hade trots det mycket problem såsom migränanfall, diffus huvudvärk dagligen och en hoptryckt nack,- och ryggkotpelare, soleksem, svampinfektioner och sockersug. Jag trodde att det här var något som jag skulle få leva med och det hade jag accepterat.

Så blev jag presenterad näringen ja FitLinenäringen. Wow tänkte jag!! Det här bara ska min yngsta dotter ha!! Och ja jag kan väl prova även jag men jag trodde INTE att det skulle bli resultat för mig jag åt ju redan bra och tog så mycket tillskott… Hm och min äldsta dotter ska såklart också få chansen! Oj det blev en rejäl slant att lägga ut för mig som inte var så stadd i kassa, för oss tre. Jag tog ett varsitt tremånadersabonnemang för oss och sa att OM ni tycker att det känns bra får ni klara er själva framöver. Ja det tyckte dom.

Min yngsta har fått hjälp med sin utmattning pga hjärnstress och från födseln en svarthet och dödslängtan!!!

Även hennes man äter, han har blivit bättre i sina eksem. De har hans fyra barn och nu har de ett gemensamt barn som har en underbar mor, tack! Hon är 29 år och lever numera stark och full av liv!

Min andra dotter, 33 år, orkar med sitt krävande liv. Med distansplugg (till ekonom) med en 6-åring och en 4-åring och maken som reser mycket pga chefsjobb. Han, maken vägrade prova näringen, han knaprade diclofenac nästan dagligen pga huvudvärk, rygg,- och nacksmärtor. Jag gav honom FL i några månader för jag var rädd om honom och familjen, dottern fick se till att han drack! Nu abonnerar han själv och är nästan besvärsfri och en frisk, glad, mjuk och varm make och far. Jag mormor till deras barn njuter!

Min syrra var en katastrof, utbränd sedan många år pga av dålig kost och intensivt liv. Hon är numera en kreativ energifylld tjej på 57 år…

Min mor och far som hade slutat leva, glädjen att leva hade upphört, är efter tre år med näringen, 83-åriga glädjespridare, fulla av livsglädje och klarar sig helt själva i ett stort hus.

Jag har ett par som skulle separera, maken orkade inte, ett år senare är deras barn lyckligt ovetande om att det var nära att allt skulle se annorlunda ut… de lever lyckliga tillsammans. Fibro har läkt ut på flera av mina verkare. Astma har blivit bättre på andra. Pollenallergier har läkt ut, ja försvunnit. Barnlösa har fått barn. On and on … Jag brukar säga … Det är bara att prova eller låta bli. Många tror på för snabba resultat … Men våra 70 – 100 tusen miljarder celler! Får de chansen, repareras och delas de vartefter till friska celler.

Huden är ju bytt på ca 3 mån det mesta av vår kropp på 3 år så det tar sin tid för kroppen att självläka! För det är ju det som det handlar om! Att självläka … När vi har byggstenarna så gör vår kropp det.

Just ja min migrän är i stort sett borta och nack- och ryggkotpelaren är utläkt! Dessutom är min livssituation helt förändrad eftersom jag vill leva det Bästa livet.

Marit Norlander
Med godkännande från alla i texten nämnda ❤

Marit

Publicerat i Alternativa läkemedel och behandlingar, Näringstillskott | Lämna en kommentar

Gästblogg: En stark historia, en stark kvinna och mamma som valt bort sjukdom (FitLine inside)

Familjen Hagström, FitLineanvändare sedan 2011

Min historia börjar långt tillbaka i tiden. Jag blev sjukskriven för utmattningssyndrom 2005.

En utmattning är inte något som kommer plötsligt, utan man urlakas under väldigt lång tid när man ska försöka vara stark och klara allt. Det som ledde fram till min sjukskrivning var en kombination av stress på jobbet och en jobbig situation hemma. Dottern mådde inte bra och jag slets mellan att göra en så bra insats på jobbet som möjligt och att ta hand om henne på bästa sätt. Maken var ett fantastiskt stöd, men det var på något sätt som om det bara var jag som dög för dottern och hon bokstavligen klängde sig fast vid mig. När jag blev sjukskriven förändrades det dock och hon förstod på något sätt att mamma inte orkade mer nu. Maken tog över ansvaret för i princip allt. Han tog hand om mig, barnen och hemmet. Han gick ner i arbetstid för att kunna vara mer tillgänglig. Vi växte samman allt starkare och vi var enormt tacksamma över att vi hade varandra.

Fram till dottern var ungefär 6 år märktes inte så mycket av hennes annorlunda beteende och när vi började påpeka detta för att få stöd från vården fick vi inget gehör.

Det var inte förrän hon var 11 år som utredningar visade att hon hade Aspergers syndrom och ADHD. Då hade vi kämpat i fem år och var framme vid 2006.

2008 var ett ödesår för oss. Maken diagnosticerades med långtgående cancer i tjocktarmen som spridit sig till flera lymfkörtlar utanför tarmen och ene sonen fick blodiga diarréer som visade sig vara Ulcerös Kolit.

Sonen hade även kraftig psoriasis och idag vet jag att psoriasis har ett samband med tarmen, vilket jag inte visste då.

Vid den här tiden var vi heller inte alls insatta i alternativa behandlingar utan litade blint på sjukvården.

För maken blev det operation och därefter starka cellgifter i ett halvår. För sonen blev det olika mediciner. Efter ett par år fick maken tillbaka cancern. Denna gång hade den spridit sig till bukhinnan och till hinnorna runt alla andra organ i buken och vi fick reda på att den var obotlig och kunde endast hållas i schack med cellgifter.

Sonen var så illa däran att han periodvis var inlagd på sjukhuset. Någon återhämtning för egen del fanns inte utrymme för alls. Jag ägnade all kraft jag hade åt familjen och det var så självklart för mig att ta hand om maken under hela hans sjukdomstid med allt vad det innebar. Han hade ju tagit så väl hand om mig. Jag fanns med hela tiden och stöttade då han fick sina cellgifter, tog hand om honom då han mådde dåligt efter behandlingarna och tog hela ansvaret för barnen och hemmet.

När FitLine kom in i våra liv 2011 var jag totalt dränerad på energi.

När jag väl bestämt mig för att prova ville jag att alla i familjen skulle få chansen, för hur kan man välja ut vem som ska få må bra? Först hade jag en tanke på att köpa det till alla utom mig själv (så typiskt!), men är idag tacksam för att även jag provade. Vi hade det så klart tufft ekonomiskt eftersom vi var sjukskrivna båda två, men på något sätt lyckades vi klara av att betala fem abonnemang genom olika omprioriteringar.

Vilka resultat fick vi då? För maken och sonen slutade det inte så lyckligt som i så många andra solskenshistorier.

Cancern hade totalt tagit över makens kropp och hans tarmar stod i princip stilla efter allt morfin han fått. Det fanns helt enkelt ingen praktisk möjlighet för honom att få i sig den mängd vätska som behövdes för att blanda pulvren i. I nio månader fick han sin behandling. Cancern stod under den tiden stilla, men kroppen bröts ned alltmer och till slut var det inte längre någon idé att ge behandlingen för cancer hade börjat växa till sig och kroppen orkade inte mer. Det fanns inget mer att göra. Makens sista tid i livet tillbringade jag tillsammans med honom, natt och dag på sjukhuset, och de sista dygnen fick han möjlighet att komma hem. Han ville somna in hemma.

Endast en kort tid efter makens bortgång stod sonen inför beslutet att låta operera bort sin tjocktarm. Situationen var helt ohållbar för honom med sjukhusvistelser, täta toabesök, smärta, ingen sömn, stress över att komma efter i skolan (han var borta från skolan månader i sträck) och ovanpå detta sorgen efter pappa. Hans läkare tittade honom i ögonen och sa ordagrant: ”Jag kan göra dig frisk” och syftade då på att ta bort tarmen. Sonen var då bara 17 år så beslutet låg även hos mig som förälder. Det hela var mycket känslosamt. Än i dag kan jag höra hans fråga: Vad skulle pappa ha sagt? Tarmen togs bort. Han tar idag Optimalsetet med Basics Sensitive, Heart Duo (Omega 3 och Q10) samt Pro B 4 yoghurt.

Hans psoriasis är betydligt bättre, men inte helt bra. Om han skulle slarva med att ta produkterna blir eksemen sämre.

Jag har en son till som ansåg sig vara frisk när han började med FitLine. Han var ofta förstoppad och hade sura uppstötningar, något som han hade vant sig vid och alltså ansåg vara normalt. Nu sköter sig magen som den ska och han har blivit av med sina sura uppstötningar. Dessutom känner han sig mycket piggare. Han använder Optimalsetet.

När dottern började med FitLine tog hon olika läkemedel, bl a Concerta och en antidepressiv medicin som påstods kunna minska hennes tvångshandlingar som hon hade utvecklat när hon mådde som sämst.

Vi kämpade länge och väl med att stå emot medicinering men till slut var situationen så ohållbar så vi gick med på att prova. Concertan gjorde att hon kunde sitta still och koncentrera sig så hon kunde passa in i skolans mall. Det hände dock ibland att hon glömde att ta sin medicin innan hon gick till skolan och då fick jag alltid ett telefonsamtal från läraren i skolan som frågade om hon glömt ta sin tablett, eftersom det märktes så tydligt när hon inte hade medicinen i kroppen. Hon gick i nian när hon började med FitLine. Allt oftare glömde hon ta sin medicin, men de ringde allt mer sällan från skolan. Hon själv sa att hon kände att hon inte behövde medicinen längre.

Vi bestämde på eget bevåg att trappa ner och till slut var hon helt utan dessa preparat. Hon har blivit lugnare, kan koncentrera sig och hålla fokus, har blivit mer social och kan hantera stressiga situationer och förändringar mycket bättre än innan.

Hon har låtit sitt stora intresse för djur styra sitt yrkesval och idag driver hon ett hunddagis/pensionat. Hon använder Optimalsetet dagligen och Pro B 4 yoghurt ibland.

Till sist min egen historia med FitLine.

Jag var som sagt helt utmattad, var enormt stressad och nedstämd och hade ångest men körde på ändå för jag var tvungen att vara stark för alla andra som var sjuka i familjen. Jag gick på autopilot. Jag åt antidepressiva läkemedel. Jag hade migrän minst två gånger i månaden som varje gång varade i ungefär tre dagar och jag hade psoriasis.

När min kropp fick näring började det vända. Jag kan inte påstå att jag blev så mycket piggare med en gång, som jag hade hört alla säga att man skulle bli. Idag förstår jag att det tog tid eftersom jag var helt dränerad på näringsämnen.

Det första jag märkte var att mina eksem började blekna och flagna mindre. Då hade jag druckit Optimalsetet i två månader. Det var sommar och jag tillbringade min tid på sjukhuset tillsammans med min man. Den sommaren var jag alltså inte ute i solen alls, jag åt dåligt och jag sov obefintligt.

Jag reflekterade över att jag inte hade haft migrän på länge och tyckte det var underligt eftersom jag slarvade med både maten och sömnen. Då förstod jag att det var något unikt med FitLine, för det skulle inte ha varit möjligt med de enorma påfrestningar som jag var utsatt för då, men jag hade inte tid att tänka på det mer där och då.

Jag fortsatte att finnas där för maken och ordnade med hemsjukvård och leverans av en sjukhussäng till hemmet så att han skulle kunna vårdas där de sista dygnen. Det stora tomrummet kom när han inte fanns mer. All min tid hade jag ägnat åt honom och nu fanns ingenting. Det hade varit så lätt att bara strunta i allt, men så vet man innerst inne att man ändå har mycket att leva för.

Efter att ha sett så mycket sjukdom på nära håll bestämde jag mig för att leva ett så gott och friskt liv som möjligt. Vi har alla ett val. Jag ville inte leva ett långt liv i sjukdom och jag började inse att det bara var jag själv som kunde ta ansvar för det.

Jag började ifrågasätta det liv de flesta av oss lever och den mat som de flesta av oss äter och jag började fundera på om det fanns ett samband mellan detta och den ohälsa som vi fått uppleva. Sjukvården har inte kunnat hjälpa oss på en enda punkt. De var bara ute efter att ta bort symptom och var aldrig intresserade av att ta reda på vad det var som från början orsakade våra sjukdomar. Till och med läkaren som sa att han kunde göra sonen frisk tog bort ett symptom: en inflammerad tjocktarm. Vad var orsaken till att hans tarm var inflammerad? Om det kunde vara så enkelt att näring kan göra skillnad på hälsan så måste maten vi äter vara grunden till allt. Sorgligt nog innehåller maten vi äter inte tillräckligt med näring för att vi ska fungera på ett optimalt sätt.

Att äta riktig mat och ta ett högkvalitativt tillskott utgör grunden för min hälsa idag. Jag hade inte ork att ta tag i allt på en gång, men när jag sakta men säkert byggde upp kroppen med rätt näring med hjälp av FitLine och fick alltmer energi, så fick jag så småningom kraft att göra fler förändringar i mitt liv. Det handlade inte bara om kosten utan också om motion, mitt sätt att tänka och att se framåt. Idag lever jag igen även om smärtan och saknaden efter maken fortfarande finns där. Jag har energi och känner en styrka som jag inte känt på väldigt länge och jag tränar regelbundet. Den hemska migränen är ett minne blott. Genom FitLine har jag också fått möjligheten att träffa andra glada, positiva och livsbejakande människor som också vill leva hälsosamma liv.

Jag använder: Optimalsetet, Heart Duo, ProShape Amino (aminosyror), Pro B 4 yoghurt och Herbaslim Tea dagligen samt Cellskydd lite då och då och Fitness Drink vid träning.

Marie Hagström

http://www.6101303.go4pm.com
hagstrom.marie@hotmail.com

10983364_10204124521412871_6757212878208317175_n

Publicerat i Alternativa läkemedel och behandlingar, Näringstillskott | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar