Vår näringsfattiga föda och grundorsaken till alla sjukdomar

Min rubrik är en sammanslagning av två inlägg från ”Hälsa Miljöbloggen” som avhandlar samma ämnen, liknande information och samma tankar som jag själv förmedlar. Välskrivet och faktaspäckat – jag citerar delar ur dessa inlägg, i löpande text:

Vår näringsfattiga föda
(klicka rubriken för att läsa hela originaltexten)

Det är en myt att vi får all näring vi behöver via den mat vi köper i livsmedelsbutiken.

En myt som försämrar folkhälsan och orsakar stora tragedier, och som varje år kostar tusentals människor livet och företag och skattebetalare stora pengar på grund av en allt mer resurskrävande sjukvård.

Mat som medicin

Genom att göra medvetna val – redan nu – kan vi påverka vår egen hälsa.

Vi vill att maten ska smaka gott och ge mättnad, men detta räcker inte om vi ska stärka hälsan och hålla oss friska. Vi måste äta både god och bra mat. Det innebär en kost som stärker immunförsvaret, kroppen och psyket.

Vi kan välja att hela tiden stärka det friska genom att äta en kost som främjar hälsa och skapar biobalans i kroppen. Det innebär att vi tillför de näringsämnen som kroppen behöver för alla sina biokemiska processer och för att självläkningen ska fungera. Om vi väljer denna väg slipper vi samtidigt den mat som leder till bioobalanser, näringsbrister och en ohälsosam tarmflora.

Genom att äta en stärkande baskost kan man förebygga de allra flesta av det moderna samhällets sjukdomar. Det går även att undvika krämpor, huvudvärk och förkylningar.

Allt vi äter påverkar immunsystemet, nervsystemet och hormonerna – vilket givetvis medför att även tankeförmågan och känslorna influeras.

En mat som ger fullgod och väl avvägd näring är en förutsättning för att vi ska kunna tänka, koncentrera oss och lära nya saker. Men det är också nödvändigt för att vi ska kunna fungera känslomässigt.

Detta har vi helt tappat bort i det moderna samhället.

Under efterkrigsperioden har maten förvandlats till en produkt. Det är något tekniskt som förpackas, hanteras och konsumeras. Tillgänglighet, hanterlighet och hållbarhet på hyllan har varit viktigare än hur bra maten är för oss konsumenter. Det ska vara effektivt och billigt.

Har franska äpplen ett lägre pris köper affären in dem i stället för lokala svenska äpplen. Den som gör den läckraste produkten drar det längsta strået och innehållet av näring har kommit i skymundan. Frukt, bär och grönsaker odlas med konstgödning och mognar med hormoner.

Hur bra är allt detta för oss människor?Hur påverkas vi egentligen kroppsligen och själsligen av denna nya ”industriella” föda?

Vi har nu sakta men säkert kommit till en brytningspunkt när allt fler börjat inse kostens fundamentala betydelse för hälsan. Det är näring som bygger upp en kropp, och näringsobalanser åtgärdas inte med moderna läkemedel.

Däremot är det läkande för kropp och själ att äta en kost som stämmer med ens biologiska förutsättningar.

Drastisk minskning av näringsämnen i vår jord

Med den moderna kosten försvinner många värdefulla mineraler i raffinering och dessutom är marken utarmad på många mineraler.

Mineralämnen är grundstenar för många av kroppens tusentals funktioner. De kan inte skapas av kroppen utan måste hämtas från naturen och nya mineraler måste tillföras varje dag för att ersätta de gamla. Kroppen och cellernas ständiga förnyelse är beroende av mineraler som upptas från maten.

Professor Robert Verkerk är forskardocent inom hållbarhet och toxikologi vid Imperial College, London, England, och VD för Alliance of Natural Health (ANH) http://www.anh-europe.org/ i England. Han forskar i näringskvalitetsfrågor, speciellt agro-ekologi.

Det han har sett i sitt jobb är att kvaliteten på livsmedel blivit allt sämre med åren och att livsmedels- och de agrokemiska företagen inte bryr sig om problemet.

Företagen fokuserar på produkternas halveringstid, förutom stordriftsfördelar och den ekonomiska vinningen.

Enligt en undersökning gjord av Medical Research Council, som lyder under Jordbruksdepartementet i England, har mineralutarmningen i grödor under perioden 1940-1991 varit negativ enligt följande:

Natrium minus 49 %
Kalium minus 16 %
Magnesium minus 24 %
Kalcium minus 46 %
Järn minus 27 %
Koppar minus 76 %
Zink minus 59 %.

Redan 1936 fanns det dokument från senaten i USA (Document 264) där man påtalar utarmning av mineraler i den odlade jorden.

Mineralutarmningen på hundra år har varit i Nordamerika minus 85 %, Sydamerika minus 76 %, Asien minus 76 %, Afrika minus 74 % och Europa minus 76 %.

Det är väl inte konstigt att vi alla går omkring med näringsbrister!

En amerikansk rapport vid namn ”Earth Summit Report” från 1992, konstaterar att vi för 100 år sedan hade ca åttiofem procent mer mineraler i våra jordar.

Ett skrämmande konstaterande med tanke på att mineral är än viktigare för kroppen än till och med vitaminer. Utan mineraler så stannar helt enkelt kroppen. Mineraler används som en slags katalysatorer i mängder av kemiska processer i kroppen, och måste således finnas där för att vi ska fungera. Kroppen klarar av att syntetisera många olika vitaminer, men mineraler klarar kroppen sig inte utan. Urlakningen av våra jordar från mineraler är helt klart en stor orsak till att så många människor drabbas av sjukdomar i dagens samhälle!

Vad menas med naturlig föda?

Naturlig föda är grönsaker, frukt, nötter, bär, kött, fisk och ägg i det skick som naturen själv har skapat dem.

Våra kroppar skiljer sig inte särskilt mycket från stenåldersmänniskans. Dagens livsmedel gör det däremot i allra högsta grad.

Stenåldersmänniskan skulle inte hitta mycket mat hon kände igen i en vanlig stormarknad.

Alla typer av livsmedelsförädling är onaturliga och tillför kroppen onödiga kemikalier om än i små mängder. Detta ökar, inte minskar, näringsbehovet som krävs för den överbelastade avgiftningsprocessen.

Man vet också att toxiner individuellt kan påverka människan negativt.

Kroppens reningssystem består av levern, njurarna, huden, tarmen och lungorna. Vi vet också att det krävs näringsämnen för att stödja enzymfunktionerna som håller dessa funktioner igång. Alla former av överbelastning av kemikalier tär på näringsreserverna för att bryta ner kroppsfrämmande ämnen.

Människan föds med en enzymkapacitet som kan vara stor eller liten beroende på genetiska arv. Myndigheterna anser att små mängder av ett kroppsfrämmande ämne är ofarligt. Men med många små olika kroppsfrämmande ämnen adderade blir kroppens organ tillslut ”överbelastade” och ”stressade” något som kan bidra till många sjukdomstillstånd.

Man vet att många ålderskrämpor beror på nedsatt organfunktion o näringsbrist.

* * *

Grundorsaken till alla sjukdomar
(klicka rubriken för att läsa hela originaltexten, som är en översättning ur Elmer G. Heinrichs bok ”The root of all disease”)

Vad skulle du säga om världens alla hälsoorganisationer gick ut och berättade att en brist på mineraler och spårämnen var själva grundorsaken till alla sjukdomar?

Mineraler och spårämnen, som vi känner dem, ligger inlåsta i jordskorpan. Som landlevande varelser får vi vårt behov av dessa ämnen tillgodosett genom en diet bestående av växter, vilka har förmågan att assimilera metalliska mineraler ur marken de växer i. Vi får även mineraler och spårämnen genom att äta kött från djur som i sin tur ätit växter som innehåller tillräckliga mängder av dessa ämnen. Mineraler är extremt viktigt för vårt välmående. Samtidigt så tar vi dem för givet, och få av oss har över huvud taget funderat mer kring dem och den roll de fyller. Tills för några år sedan så visste ingen hur viktiga dessa byggstenar faktisk är.

För att vi ska kunna förstå hur viktiga mineraler är för oss, så måste vi först förstå hur mineraler är uppbyggda.

Vitaminer, kolhydrater, proteiner och lipider är alla produkter innehållandes det kemiska ämnet vi känner som kol. Mineraler från jorden är ämnen som inte innehåller kol och som inte är bundna till kol. Dessa mineraler deltar i mängder av biokemiska processer nödvändiga för att upprätthålla hälsan hos de människor och djur som befolkar vår planet. Nästan allt på vår planet består av mineraler. Din lampskärm, den öppna spisen, tapeter, golv och din bil skulle inte existera utan mineraler. Mineraler kontrollerar miljoner av de kemiska och enzymatiska processer som hela tiden pågår i människokroppen. Denna kunskap borde spontant få oss att inse betydelsen av mineraler för den mänskliga rasens överlevnad.

Den vetenskapliga världen har grupperat mineraler och spårämnen i två kategorier. De som behövs i vår diet i mängder om mer än 100 milligram per dag, kallas för makromineraler. De som anses behövas i mängder mindre än 100 milligram per dag kallas för spårämnen. Det finns bara sju makromineraler. De är kalcium, magnesium, kalium, fosfor, svavel, natrium och klor. Våra kroppar bör innehålla väsentliga mängder av dessa mineraler. Spårämnen å andra sidan, förekommer i kroppen i väldigt små mängder. Man tror att var och en utgör mindre än en hundradels procent av vår kroppsvikt.

Näringsexperter världen över som representerar världens styrande organ pekar på att 12 eller 13 mineraler och spårämnen behövs för att hålla sig frisk och att ytterligare 8 till 10 spårämnen kan ha ytterligare någon fördel.

Jag har alltid undrat över varför vi aldrig studerat den förmodade nödvändigheten av de andra 70 elementen vi har på vår jord! Kan det vara så att man struntat i dessa ämnen då de inte är rikligt förekommande i jorden? Enligt mitt sätt att se på det, så är detta en väldigt intressant fråga som skulle kunna besvaras med ett rungande ”Ja”!

När man tänker efter, så är det självklart att mineraler och spårämnen spelar en viktig roll i våra liv. Trots allt så är sten grundmaterialet för jord, vilket i sin tur är huvudnäringen för växter, djur och till slut människor. Då brist på enstaka mineraler och spårämnen är ganska vanligt förekommande, vad händer om vi saknar ett spektra med dessa ämnen? Effekterna kan tydligt ses i studier av vegetarianer, människor som äter stora mängder skräpmat, eller människor som äter ensidig kost fattig på mineraler.

Det är även ett känt faktum att absorptionsförmågan av många mineraler och spårämnen avtar med åldern. Dessutom så påverkar stress och miljögifter negativt. Dessa yttre faktorer ökar vårt behov av speciellt zink, kalcium, järn och svavel.

I min egen forskning har jag funnit att det är otroligt många människor som är ovetandes om hur viktiga mineraler och spårämnen är för deras egen hälsa. De flesta verkar ha resignerat och tror att man levt ett fullt liv om man dör vid 76 års ålder efter att ha lidit av ett antal sjukdomar dessförinnan.

Uppskattningsvis så är mindre än en fjärdedel av jordens befolkning medveten om vilken roll mineraler och spårämnen spelar för fullgod hälsa. De är inte medvetna om att de själva sannolikt inte får de mängder av dessa ämnen som krävs för att få maximal livskvalitet. Detta grundar sig i bristen på mineraler och spårämnen i vår föda idag. För att växa och reproducera sig så tar växter upp mineraler och spårämnen ur jorden. Växter har gjort så i miljontals år. Enligt vetenskapen så var jorden för flera miljoner år sedan, där våra växter växte, mättad med dussintals mineraler och spårämnen. Åtminstone 84 mineraler och spårämnen fanns tillgängliga i princip överallt, och vissa delar av planeten innehöll 100 olika ämnen. Studier har visat att växter från förhistoriska tider innehöll rikligt med mineraler och spårämnen eftersom det fanns rikliga mängder av dessa ämnen att assimilera ur jorden de växte i.

När en växt växer, suger den upp tillgängliga mineraler och spårämnen ur jorden. Vi känner idag till att växternas mineralinnehåll förändrats mycket de sista få miljoner åren och att det förändrats drastiskt bara de sista 100 åren.

Man vet genom mätningar att bara de sista 100 åren så har mineralinnehållet i våra odlade växter sjunkit med ca 85%. Bara 15% av mineralhalten jämfört med 100 år sedan finns alltså kvar. Detta är extremt oroande uppgifter som direkt kan kopplas till människors stora ohälsa idag.

Tyvärr så har dessa miljontals år av erosion tillsammans med ett mindre intelligent brukande av jorden, lett till att fullgod odlingsjord är en bristvara.

Jordtester från världens olika hörn har avslöjat att våra jordar lider stor brist på mineraler och spårämnen. Detta i sin tur ger oss skördar som egentligen inte duger ur näringssynpunkt.

Människan utvecklade kemiska gödningsmedel i början av 1900-talet genom att tillverka eller utvinna koncentrerade former av kväve, fosfor och kalium – NPK, istället för att utnyttja levande material från naturen.

Dessa levande material kan vara gödsel eller humus, en rik blandning av bakterier, svampar, mögel, jäst, alger, maskar, insekter och andra små organismer. Utan en rik tillgång till dessa substanser så blir jorden utarmad och kan knappt upprätthålla något liv.

Hälsan och överlevnadsförmågan för alla växter, odlade som vilda, är i högsta grad beroende av jordens hälsa och dess förmåga att kunna förse växterna med mineraler och spårämnen.

Om det saknas mineraler och spårämnen i jorden, så saknas de nödvändiga substanser som en god odlingsjord kräver, vilket leder till tomma växter som lättare blir sjuka, lättare drabbas av skadeinsekter och som saknar mycket av det ursprungliga näringsvärdet de en gång i tiden kund uppvisa.

När människan började använda sig av konstgödning – kväve, fosfor och pottaska, så lärde man sig att skörden kunde öka dramatiskt. Men vad man en gång såg som en välsignelse har visat sig bli en förbannelse.

Enligt boken ”The Complete Book of Minerals for Health” publicerad av Rodale Press, så har konstgödningen resulterat i att balansen mellan mineraler och organismer i humusrik jord förstörts. Detta genom att döda nödvändiga jordbakterier och förstöra mineralbalansen – genom att bara i stort sett återbörda kalium, kväve och fosfor.

Kemiska gödningsmedel kan även mätta växternas rötter med för mycket av ett ämne, vilket i sin tur leder till att växten inte kan absorbera andra ämnen i den mängd den så väl behöver. Om mineraler inte kan hämtas från jorden av växterna, så försvinner näringsvärdet i växten drastiskt.

Var kan vi då hitta de mineraler vi behöver om vi nu inte kan få dem genom maten vi äter?

Det finns i princip bara två vägar att gå här. Endera återbördar man naturens allamineraler och spårämnegenom användandet av en gödningsprodukt som levererar hela spektrat av mineraler och spårämnen. OceanGrowns produkt OceanSolution är ett bra exempel på detta (www.nutritor.se). Eller så får man hitta ett bra mineralkosttillskott som innehåller stora mängder mineraler och spårämnen.

Hur ligger det då till med vitaminer?

De flesta av oss har fått höra om vitaminer sedan vi varit små barn. Även idag hör vi förmananden som säger ”Var noga med att ta dina vitaminer”. Vitaminer förväntas många gånger göra mer än vad de egentligen klarar av.

Faktum är att våra kroppar klarar sig längre med vitaminbrist än vad den gör med mineralbrist. Visste du att inte ens all världens vitaminer skulle göra oss någon nytta i avsaknad av mineraler i kroppen?

Mineralerna i våra kroppar är så viktiga att kroppen utför många komplicerade manövrar för att bibehålla den livsviktiga mineralbalansen. Om en cell saknar en enda mineral så kommer det leda till en obalans vad gäller flera mineraler.

En vitamin kan brytas ned i sina minsta beståndsdelar – vilka är kol, syre samt väte.

Vitaminer är i princip en rad obesläktade organiska näringsämnen vilka är livsviktiga för normal metabolism, tillväxt och välbefinnande. Vitaminer måste fås genom kosten då de endera inte syntetiseras alls eller inte syntetiseras i tillräckliga mängder i våra kroppar.

Det existerar en harmoni mellan vitaminer och mineraler och trots att vitaminer är i princip värdelösa utan mineraler, så är de båda livsnödvändiga.

Mineraler är helt olika vitaminer i sin uppbyggnad och i det de gör, trots det så samarbetar man väldigt väl. Enligt boken ”Rodale’s Complete Book of Minerals for Health”, så skapar mineraler en miljö i vilken kroppen genom användandet av vitaminer, proteiner, kolhydrater och fetter, kan växa, fungera och reparera sig själv.

Nyligen har vi börjat höra mer och mer om hur viktiga enzymer och antioxidanter är.

Enzymer är extremt viktiga för våra metaboliska funktioner, men återigen – de kräver mineraler för att fungera. På motsvarande sätt fungerar vissa enzymer och vitaminer som hjälpare för mineraler.

Vissa mineraler är välvilliga arbetare, men för att fungera optimalt så krävs det ett enzym eller en vitamin.

Som exempel kan tas att vitamin C kan trippla järnupptaget i kroppen. Calciumupptag vore omöjligt utan vitamin D.

Många mineraler fungerar som coenzymer, de såkallade katalysatorerna i kemiska reaktioner med vitaminerna. Detta betyder att de fungerar som en sorts tändstift som får fart på kemiska reaktioner i våra kroppars gigantiska kemiska laboratorier, där miljarder med kemiska rektioner pågår varje dag.

Vid det här laget så kanske du ställer dig följande fråga. Är all denna information om mineralbrist verkligen sann? I min mening, så kan åtminstone delar av din fråga besvaras med följande lilla historia:

Många filmer har gjorts om de amerikanska nybyggarna som befolkade vilda western i början på 1880-talet. Vi vet alla att de var tvungna att korsa de stora nordamerikanska vidderna. Vad vi inte inser är att väldigt få av dessa personer stannade på samma plats under någon längre period. Med jämna mellanrum var man tvungen att ta sitt pick och pack och dra vidare. Man etablerade en liten bondgård i någon stat i mellanwestern. Det kunde vara i Iowa, Missouri, Kansas eller Nebraska. Man började med en mjölkko, några grisar, kanske några får och några barn. Efter några år brukade barnen bli sjuka, pappan i familjen fick förstoppning och kon slutade ge mjölk. Gurkplantorna, tomatplantorna och utsädet slutade växa och man började nästan svälta. Om man lyckades klara sig genom vintern, så brukade man lasta alla sina ägodelar i en täckt vagn och flytta västerut – med mjölkkon på släp. När man väl hittat en lämplig plats så etablerade man en ny bondgård. Efter några år så blev barnen sjuka igen. Den här gången var det mammas tur att bli förstoppad. Säden, gurkorna och tomaterna slutade växa och kon slutade i vanlig ordning att ge mjölk. Och, om man överlevde vintern, så lastade man när våren kom, hela bohaget i vagnen och flyttade västerut igen.

Vad var själva grundproblemet? Odlingsjorden blev utarmad! Odlingarna sög upp och tömde jorden på alla livsviktiga mineraler och spårämnen. Det enda sättet att slippa problem var om man ägde en bit land nere vid en flod. Bara tursamma bönder fick en bit land där. När floden svämmade över sina bräddar fick marken naturligt tillskott på mineraler som färdats miltals i floden.

Så om man hade tur och ägde denna typen av odlingsjord så slapp man flytta. Varför? För att gödningsämnen fylldes på naturligt genom översvämningen. De familjer som bodde mitt ute på prärien, långt från en flod, där tvingades man att flytta eftersom man annars så småningom drabbades av undernäring och svält.

Detta konstanta flyttande inträffade många tusentals gånger de sista 175 åren. Det var nödvändigt eftersom nybyggarna uttömde de små mineraltillgångar jordarna hade i takt med att man odlade sin mat. När det fanns för lite näring kvar i marken så slutade växterna att växa eftersom näringen var förbrukad. Utarmade jordar kan omöjligen förse vår näringskedja med tillräcklig näring.

Enligt läkaren Gary Price Todd, så behöver människokroppen mer än 60 olika mineraler för att kunna upprätthålla en optimal hälsa. Problemet är att det finns bara cirka 15 mineraler tillgängliga genom merparten av den mat vi äter idag. Vi vet att växter kan producera vitaminer, aminosyror och olika fettsyror – om de får vara friska och växa i jord som innehåller rikligt med mineraler. Om jorden saknar mineraler, hindras växten i sitt arbete eftersom en växt inte kan tillverka mineraler.

Doktor Todd uttrycker det så här – ”Sjuk jord skapar sjuka växter, vilka i sin tur skapar sjuka djur och till slut sjuka människor”

Om du vid det här laget ännu inte förstått vilken viktig roll mineraler spelar i våra liv, så kanske du frågar dig vad mineraler som kalcium, koppar och järn – saker från jordskorpan – vad har de att göra i våra levande och aktiva kroppar? Mycket! Låt mig ge några exempel.

Kalcium är livsviktigt för alla organismer och finns i cellväggarna hos växter och i benen hos alla däggdjur. Kalcium är det femte mest förekommande mineralet i jordskorpan. Kalcium är även det mest förekommande mineralet i människokroppen och utgör ungefär två procent av kroppsvikten hos en vuxen människa. Kalcium är så att säga en byggnadsarbetare.

Kalcium ger ben och tänder sin styrka och hjälper även nerver att fungera korrekt.

Det är viktigt att veta att kalcium, för att kunna tas upp av tarmarna, måste vara i vattenlöst form för att kunna tas upp i tunntarmen.

Kalcium behöver syra för fullgott upptag. Utan rätt styrka på syran så löses inte kalcium upp och kan därför inte tas upp av kroppen. Detta är en orsak till att ett komplett spektrum av mineraler är så nödvändigt. Men något som är än viktigare är att rätt utnyttjat och använt efter att benens struktur är skapad, så kan kalcium skapa ben som håller en livstid.

Kom ihåg att komplettera ditt kalciumintag med extra D-vitamin eftersom upptag av kalcium är näst intill omöjligt utan vitamin D. (Red anm: Magnesium är oerhört viktigt också och här i Sverige där vi äter relativt mycket mjölkprodukter – kan det vara än viktigare med magnesium, då vi får tillräckligt mycket kalcium redan genom kosten. Osteoporos utvecklas många gånger på grund av ett för lågt magnesiumintag i förhållande till kalcium.)

Järn är en del av ett ämne som heter hemoglobin vars uppgift är att transportera livgivande syre till våra celler. Järn tillsammans med koppar verkar ha spelat en framträdande roll i utvecklingen av det aerobiska (syreberoende) livet så länge som för tre miljarder år sedan. Järn tas upp relativt dåligt av våra kroppar och leder många gånger till ett tillstånd kallat anemi. Järn lagras i benmärgen och levern. Symtomen på järnbrist inkluderar trötthet, håglöshet, minnesproblem samt hjärtarytmi.

Koppar, zink och kobolt är exempel på mineraler som behövs för olika enzymaktiviteter. Ett exempel är matsmältningen. Koppar spelar en viktig roll för andningen. Koppar kan förebygga cancer, speciellt levercancer. Koppar, precis som zink, är involverad i läkningsprocessen. Det behövs för hår-, hud- och celltillväxt. Kopparbrist är relativt vanligt och sjukdomar orsakade av kopparbrist är relativt vanliga. Kopparbrist har även länkats till nedsatt motstånd mot förkylningar.

Svavel är förmodligen ett av de absolut viktigaste mineralerna för människan. Det är ett ickemetalliskt mineral som är ymnigt förekommande i naturen. Det är ett viktigt strukturgivande mineral i många proteiner och små organiska molekyler. Svavel är inblandat i underhållet av många typer av vävnader och strukturer i kroppen, däribland hår, hud och naglar i form av proteinerna kollagen och keratin. Svavel jobbar tillsammans med kväve, kol, väte och syre i uppbyggnaden av protein – en av huvudingredienserna i muskler, hud och olika organ. Svavel brukar kallas för ”skönhetsmineralet” tack vare sin förmåga att föryngra olika kroppsdelar. Svavel spelar även en viktig roll i produktionen av insulin. Diabetiker bör äta stora mängder svavel. Vi känner till många diabetiker som i princip blivit av med sina besvär sedan de intagit stora mängder svavel, t ex MSM, under en period av sex till tolv månader. Svavel har även använts med gott resultat i behandlingen av reumatiska besvär då det är en integrerad del av aminosyran cystein. Svavel snabbar på läkningen av sår och hudbesvär såsom psoriasis, allergier, torrsprickor och eksem.

Natrium och kalium reglerar vattenbalansen och hjälper samtidigt till med matsmältningen. Utan dessa två mineraler skulle vi svälla upp likt ballonger eller så skulle vi torka ut och dö.

Fosfor är en extremt viktig makromineral som tyvärr inte får mycket uppmärksamhet från näringsforskare – beroende på att man antar att det är ymnigt förekommande i kosten. Så är det nödvändigtvis inte idag beroende på utarmningen av våra odlingsjordar. Våra kroppar innehåller ungefär ett kilo fosfor, som när det kombineras med kalcium – ger upphov till starka ben och tänder. Fosfor kontrollerar även cellenergin via ämnet ATP – Adenosine Tri Phosphate – cellernas bränsle.

Fosfor har fler funktioner att fylla i kroppen än något annat mineral. Brist på fosfor leder till att vi överäter. Faktum är att om vi haft för lite fosfor i kroppen så skulle vi behöva äta i princip oavbrutet – bara för att upprätthålla den nödvändigaste metabolismen. Kanske detta är en av grundorsakerna till all övervikt i världen idag? Jag har studerat överviktiga personer världen runt i femton års tid. Jag tror att de flesta är överviktiga beroende på brist på mineraler i allmänhet och fosfor i synnerhet. De äter kontinuerligt mer och mer i ett försök att stilla den hunger som orsakas av brist på fosfor och andra mineraler.

Intaget av för mycket mat gör dem överviktiga, vilket i sin tur kräver än mer mineraler för att de överhuvudtaget ska fungera – vilket leder till en ännu större hunger och ett ännu större matintag. Detta kan sedan fortgå i all oändlighet.

Jag har själv bevittnat hur tusentals människor på naturlig väg tappat vikt after att man börjat konsumera ett fullt spektra av 70 eller fler mineraler på daglig basis. Människor äter inte lika mycket när de intar ordentligt med mineraler och matsmältningen fungerar mycket bättre.

Bättre matsmältning betyder mindre förstoppning, mer energi, mindre trötthet, mer motivation och en bättre inställning. Mineraler får det att inträffa!

Vår kropp består av mer än 100 triljarder celler, var och en av dem fulla av aktiviteter som är beroende av magnesium. Magnesium är livsnödvändigt för alla levande varelser och fyller en elektrokemisk, katalytisk och strukturell funktion.

Faktum är att näst kalium, så är magnesium den mineral som är ymnigast förekommande inuti cellerna. Magnesium kontrollerar tillsammans med kalcium nervimpulser, speciellt hjärtrytmen.

Magnesium är involverat i produktionen av cellernas energi genom att aktivera produktionen av ATP. ATP extraherar energin ur maten vi äter och levererar den sedan till var och en av de triljarder celler som kräver föda. Magnesium är en av de viktigaste makromineralerna och brist på den verkar vara en av de största orsakerna till åderförkalkning – såkallad arteroskleros.

Klor är ett annat makromineral! Klor var av moder natur inte ämnat till att desinficera vårt vatten eller våra simbassänger, utan för att hjälpa oss bryta ner födan. Klor finns i princip i all föda vi äter. Som en del i saltsyra så hjälper klor magen att smälta protein. En kombination av saltsyra och kraftfulla matsmältningsenzymer smälter födan till en gröt kallad kymus. Denna gröt förs sedan ner vidare i tarmsystemet för vidare spjälkning. Klor hjälper till att avgifta levern och fungerar även som en antiparasitsubstans.

Klor vi använder för att desinficera vatten är en aktiverad form av klor, och är helt annorlunda jämfört med det klor vi hittar i maten. Det aktiverade kloret uppvisar inget som helst näringsmässigt värde och det kan orsaka svåra hälsoproblem.

Denna genomgång av några av de mer kända mineralerna är viktig, men vi måste även tänka på några av de små okända mineraler som få ens hört talas om. Bara för att ett fåtal studier gjorts på dessa mineraler, betyder inte att de ska glömmas bort. Jag tror innerligen att dessa bortglömda mineraler spelar en stor roll i upprätthållandet av vår hälsa.

Det finns ungefär femton olika mineraler i denna kategori och de finns alla i ett bra mineralkosttillskott som är baserat på vattenlösliga växtförädlade mineraler.

Jag skulle kunna skriva mycket mer om makromineraler, men hur är det med spårämnen?

Enligt den gängse vetenskapliga uppfattningen så är det följande spårämnen som våra kroppar behöver: järn, jod, koppar, mangan, zink, molybden, selen och krom.

Mineraler och spårämnen är inblandade i vartenda kroppsligt organs funktion.

Hjärtfunktion och blodtrycket är direkt avhängigt tillgången på dessa ämnen. Fastän andra faktorer är inblandade i högt blodtryck, så är regleringen av trycket styrt av mineraler och spårämnen.

När kroppen blir stressad så kräver den än mer näring och syre för att upprätthålla de kroppsliga funktionerna. Mineraler och spårämnen hjälper kroppen utnyttja syret bättre. Under stress måste hjärtat pumpa än mer blod för att få ut det i tillräckliga mängder till kroppens alla organ. Ju starkare hjärtat måste pumpa, desto högre blir det systoliska trycket. Det diastoliska trycket kan också öka. För att kunna få ett korrekt värde på blodtrycket, så krävs det att du är avslappnad eller i vila. Ett för högt blodtryck anses infalla när det diastoliska trycket övergår 140 samt det systoliska övergår 90.

När en människa konsumerar stora mängder salt behöver kroppen göra sig av med överskottet för att undvika förgiftning.

Kroppen behöver då samla på sig mer vatten eftersom saltet måste lösas i vätska. Njurarna får då en ökad belastning i arbetet med att göra sig av med överskottet på salt och vatten. Detta för med sig att njurarna kräver mer näring och energi, speciellt mineraler och spårämnen behövs för att njurarna ska fungera korrekt. I arbetet med att evakuera överskottet så stiger det systoliska trycket eftersom mer blod måste pumpas ut från hjärtat. Om inte njurarna fungerar korrekt som resultat av brist på mineraler och spårämnen, så lagrar kroppen överskottet på saltvatten med resultat att benen och vristerna svullnar.

Allt överflödigt fett på kroppen kräver också mer energi för att föda fettet. Detta är egentligen huvudorsaken till att överviktiga personer bör ta sig en alllvarlig funderare på att gå ner i vikt, och framförallt börja konsumera en bra mineralkosttillskottsprodukt!


Om Mamma Urkraft

~ Frågor, rådgivning, FitLine: urkraftmw@live.se ~ Dipl. Näringsrådgivare, Samtalsterapeut steg 1, Alkohol- och drogterapeut ~ Anledningen till jag är anonym är för att bloggen exponerar min son, jag är mer öppen än de flesta gällande mig själv så skicka ett mail och vi tar det därifrån. ~
Det här inlägget postades i Autism - och liknande tillstånd/syndrom, Autismdiet och kosttillskott - recept - råvaror - tips, Hälsa - miljö - livsåskådning, Näringstillskott och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

9 kommentarer till Vår näringsfattiga föda och grundorsaken till alla sjukdomar

 1. Gunilla skriver:

  Oj! Vilket inlägg! Jag slänger in en länk på min blogg ; ) Mycket bra läsning som vanligt.

  • urenergi skriver:

   Haha det enda jobbet jag gjort är att ha läst flera gånger och sedan försökt förkorta två långa informativa inlägg, vilket var svårt 😉 Men min tanke är ju inte bara att skriva egna tankar och erfarenhet utan även sprida allt jag finner som är bra! 🙂

 2. suddrik skriver:

  Puh – det var LÅNGT! Men jävlar vad bra! Jag kände till mycket, men du hade nya vinklingar. Väldigt intressant med utsädet och amerikanska bönderna som flyttade runt, jag trodde man länge vetat att man måste byta varje år.

  Fick en liten insikt också, jag har alltid tyckt att ”mat” är äckligt. Jag har alltid trott att det var en ätstörning. Men när du skrev att det har blivit en produkt så slog det mig att det inte är all mat som är äcklig, det är sån där förpackad, ja just ÄCKLIG mat som jag tycker är äcklig. Naturlig mat, få ingredienser som man lagar ihop från scratch, har jag alltid tyckt varit fräscha. Väldigt intressant…

  Tack för all info, det här kan man gå tillbaka till när man behöver!

  • urenergi skriver:

   Ah måste bara förtydliga att jag inte skrivit texten själv utan har lånat från annan blogg (förkortat så gott jag kunde bara ;)) men mycket av tankarna omkring ämnet är sådant jag själv tänker och skrivit tidigare. Bara att kolla in i en livsmedelsfabrik – you know what I mean – produktproduktprodukt, kvantitet skitsamma i kvalitet, sälja, sälja, tjäna mycket pengar. Och människor idag tror att mat är bukfylla eller använder den som tröst och rekreation. Hur många är insatta i att vi behöver få i oss närmare 100 näringsämnen olika (inte bara spannmål och mjölk) varje dag, samt hur vi får i oss dem (vilket inte går via kosten idag)?

   Ja den manipulerade maten är den som är äcklig, smaklös, näringsfattig och kemikaliespäckad. Men idag fokuseras det mer fobiskt på en möjlig begynnande mögelprick eller stirras blint på ”bäst-föredatum” som om produkten blev giftig (eh) samma dag som datumet inträder. Men det är ju bara att slänga och köpa nytt – halleluja – det kostar ju ingenting!!

 3. Matkraft skriver:

  Överkonsumtion av kolhydrater gör att man blir mer hungrig på kolhydrater. Det innebär i sin tur att man får i sig mindre eller nästan ingenting alls av proteiner och fetter. Det tror jag innebär näringsfattigt intag som orsakar sjukdomar till sist.
  Stenålderskosten innehåller mycket näring från proteinkällorna som fisk, kött och ägg. Naturligt fett(mättat fett) och fiskfett är de energikällor som är viktig för människan, då hon bör vara driven på fett mer än kolhydrater.

 4. Matkraft skriver:

  Plus villfarelsen om att det är skadligt med fett och att man behöver mycket kolhydrater..

 5. Ping: Vad händer med vår mat? « Hälsobloggen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s