Biverkning av Ritalin – Plötslig död

Från FASS, och jag är inte ute efter att skrämma någon, utan detta är en en fortsättning i min undran… läser alla verkligen bipacksedeln?

Och lägger till att vi både har studier och otaliga levande bevis på att anpassad kost samt FitLine näringstillskott är till stor hjälp vid tillstånd som ADHD och autism, samt många fler tillstånd. Det finns heller inga biverkningar vid intag av den näring kroppen behöver.

Min stilla undran är därmed – när ska de styrande inse faktum och släppa armen de har runt läkemedelsindustrins rygg, och hjälpa människor till hälsa och välmående istället för att dämpa symtom, samt skapa allt större obalans i deras stackars kroppar, genom ständig tillförsel av gifter och droger.

* * *

Saxat ur bipacksedeln till Ritalin – ”Psykostimulantia, medel mot ADHD”

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Ritalin orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Även om vissa personer får biverkningar, tycker de flesta att metylfenidat hjälper dem. Din läkare kommer att prata med dig om dessa biverkningar.

mU: Har din läkare informerat dig om alla risker med detta preparat? Och vaddå ”tycker de flesta” – är det evidensbaserat??

* * *

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du eller ditt barn får några av biverkningarna nedan, kontakta omedelbart sjukvården:

Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 användare)

• hjärtklappning (oregelbunden hjärtrytm)

• förändringar i humör, humörsvängningar eller personlighetsförändringar

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)

• självmordstankar eller självmordskänslor

• se, känna eller höra saker som inte finns. Detta är tecken på psykos.

• okontrollerbart tal eller rörelser (Tourette’s sjukdom)

• tecken på allergi t.ex. utslag, klåda eller nässelutslag på huden, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller andra kroppsdelar, andfåddhet, väsande andning eller svårighet att andas

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare)

• känna sig ovanligt exalterad, överaktiv eller ohämmad (mani)

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare)

• hjärtinfarkt

• kramper (krampanfall, epilepsikramper)

• flagnande hud eller röda, blåaktiga utslag

• muskelkramper som inte kan kontrolleras och som påverkar ögonen, huvudet, nacken, kroppen och nervsystemet. Detta beror på en tillfällig brist på blodtillförsel till hjärnan.

• förlamning eller problem att röra sig, synsvårigheter eller talsvårigheter (kan vara tecken på problem med blodkärlen i hjärnan)

• minskat antal blodkroppar (röda och vita blodkroppar samt blodplättar), vilket kan göra dig mer infektionskänslig och göra att du lättare blöder eller får blåmärken

• en plötslig ökning av kroppstemperaturen, mycket högt blodtryck och svåra kramper (neuroleptiskt malignt syndrom). Det är inte säkert att denna biverkning orsakas av metylfenidat eller av andra läkemedel som kan ha tagits i kombination med metylfenidat.

Andra biverkningar (det är okänt hur vanliga de är)

• återkommande tvångstankar

• oförklarlig svimning, bröstsmärta eller andfåddhet (kan vara tecken på hjärtproblem).

Om du eller ditt barn får någon av ovanstående biverkningar, uppsök omedelbart sjukvård.

Övriga biverkningar är följande. Om de blir allvarliga, kontakta läkare eller apotekspersonal:

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare)

• huvudvärk

• nervositet

• sömnsvårigheter

Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 användare)

• ledvärk

• muntorrhet

• feber

• onormalt håravfall eller håruttunning

• onormal trötthet eller dåsighet

• aptitlöshet eller minskad aptit

• klåda, utslag eller upphöjda röda kliande utslag (nässelutslag)

• hosta, halsont eller irritation i näsa och hals

• högt blodtryck, snabb puls (takykardi)

• yrsel, okontrollerbara rörelser, hyperaktivitet

• känna sig aggressiv, upphetsad, orolig, deprimerad, irriterad och uppvisa ett onormalt beteende

• ont i magen, diarré, illamående, obehagskänsla i magen och kräkningar. Dessa inträffar vanligen i början av behandlingen och kan minskas genom att ta läkemedlet tillsammans med mat.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare).

• förstoppning

• obehagskänsla i bröstet

• blod i urinen

• skakningar eller darrningar

• dubbelseende eller dimsyn

• muskelvärk, muskelryckningar

• andfåddhet eller bröstsmärta

• förhöjda levervärden (upptäcks med blodprov)

• ilska, rastlöshet eller gråtmildhet, överdriven uppmärksamhet på omgivningen, sömnsvårigheter

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare)

• förändrad sexuell lust

• förvirring

• vidgade pupiller, synstörningar

• svullnad av brösten hos män

• överdriven svettning, hudrodnad, röda upphöjda hudutslag

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare)

• hjärtinfarkt

• plötslig död

• muskelkramper

• små röda fläckar på huden

• inflammation eller tilltäppning av blodkärl i hjärnan

• onormal leverfunktion, inklusive leversvikt och koma

• förändrade lever- och blodvärden

• självmordsförsök, onormala tankegångar, brist på känslor, upprepade tvångshandlingar, fixering vid enstaka saker (tvångstankar)

• känselbortfall i fingrar och tår, stickningar och förändrad färg (från vit till blå, därefter röd) vid kyla (Raynauds fenomen).

Andra biverkningar (det är okänt hur vanliga de är)

• migrän

• mycket hög feber

• långsamma, snabba eller extra hjärtslag

• kraftigt epileptiskt anfall (grand mal kramper)

• att tro på saker som inte är verkliga (vanföreställningar), förvirring

• svår magsmärta, oftast med illamående och kräkningar

• förändringar i hjärnans blodkärl (stroke, inflammation och tilltäppning av hjärnans blodkärl).

Effekter på tillväxten

Då metylfenidat har använts i över ett år, kan det leda till en långsammare tillväxt hos vissa barn. Detta förekommer hos färre än 1 av 10 barn.

• Utebliven viktökning och längdtillväxt kan förekomma

• Läkaren kommer noga att följa din eller ditt barns utveckling med avseende på vikt och längd, samt hur väl du eller ditt barn äter.

• Om du eller ditt barn inte växer som förväntat kan behandlingen med metylfenidat avbrytas under en kort tid.

Om någon av biverkningarna oroar dig eller om du uppmärksammar någon biverkning som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

mU: finns det någon existerande biverkning som inte nämnt ovan??

Annonser

Om Mamma Urkraft

~ Frågor, rådgivning, FitLine: urkraftmw@live.se ~ Dipl. Näringsrådgivare, Samtalsterapeut steg 1, Alkohol- och drogterapeut ~ Anledningen till jag är anonym är för att bloggen exponerar min son, jag är mer öppen än de flesta gällande mig själv så skicka ett mail och vi tar det därifrån. ~
Det här inlägget postades i Autism - och liknande tillstånd/syndrom, Autismdiet och kosttillskott - recept - råvaror - tips, Hälsa - miljö - livsåskådning, Näringstillskott och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Biverkning av Ritalin – Plötslig död

  1. Ping: Att äta sig sjuk + De vita gifterna – mjöl, mjölk och raffinerat socker (videos) | Urkraft – Mother Warrior

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s