Ny studie: En enskild bakterieart kan återställa autismrelaterat beteende / socialt samspel

Jag har än så länge bara funnit artiklar på engelska om den aktuella studien men vill dela snarast så ha överseende med brister i översättningen. 😉

Denna forskning är extra intressant för mig eftersom vår FitLine Basics optimerades för dryga halvåret sedan och berikades bland annat med just den aktuella bakteriesorten – Lactobacillus reuteri (L. reuteri), pga dess välgörande effekter. Mycket spännande och jag är väldigt tacksam över expertteamet bakom våra effektiva näringsprodukter, för alla fantastiska resultat vi redan upplevt under 6 år och vad som komma skall.

Jag återkommer inom kort med nya inlägg där jag uppdaterar och sammanfattar vår resa ut ur autism och mycket mer, in i tillstånd av hälsa och utveckling på högsta nivå, samt det faktum att sonens stämning och känslorelaterade beteenden (orosbaserade sådana efter år av störda skolmiljöer) stabiliserats ännu mer just från ca ett halvår tillbaka.

Till studien:

A single species of gut bacteria can reverse autism-related social behavior in mice

Juni 16, 2016

Utvalda stycken:

Avsaknaden av en specifik art av tarmbakterier orsakar sociala brister hos möss, rapporterar forskare vid Baylor College of Medicine 16 juni i Cell.

Genom att återinföra denna bakterieart till tarmen hos drabbade möss, kunde forskarna vända några av mössens beteendestörningar, vilka påminner om symptom på autismspektrumtillstånd (AST) hos människor.

Utredarna vill nu undersöka effekterna av probiotika på utvecklingsneurologiska störningar (neuropsykiatriskt funktionshinder/utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser) i det fortsatta arbetet.

Inspirationen kom från humana epidemiologiska studier som funnit att moderns övervikt under graviditeten kan öka barns risk att utveckla neuropsykiatriska funktionshinder, inklusive AST. Dessutom, rapporterar en del individer med diagnoser inom autismspektrum också återkommande gastrointestinala problem. Med växande forskning som visar på hur kost kan förändra tarmens mikrobiom (mU: alla mikroorganismer eller den sammanlagda arvsmassan av alla mikroorganismer i en viss miljö) och hur tarmens mikrober kan påverka hjärnan, misstänker Costa-Mattioli och hans medförfattare att det kan finnas ett samband.

Utredarna ville veta vilka specifika bakteriearter som kunde påverka det sociala beteendet hos mössen. Helgenom shotgun-sekvensering avslöjade en typ av bakterier, Lactobacillus reuteri, som minskade mer än nio gånger i mikrobiomen hos möss som är födda av mödrar på fettrik kost.

”Vi fann att behandling med denna enda bakteriestam kunde rädda mössens sociala beteende,” säger Buffington.

Intressant nog fann författarna att L. reuteri också främjar produktionen av ”bondinghormonet” oxytocin, som är känd för att spela en avgörande roll i det sociala beteendet och har associerats med autism hos människor.

Är autismrelaterade sociala beteenden hos möss relaterade till kost?
Mauro Costa-Mattioli och hans kollegor i Baylor College of Medicine förklarar en potentiell länk genom tarmens mikrobiom i den här videon.
Artiklar
http://medicalxpress.com/news/2016-06-species-gut-bacteria-reverse-autism-related.html
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/06/160616140723.htm
https://www.researchgate.net/blog/post/gut-bacteria-found-to-reverse-autism-related-social-behavior
http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/46326/title/Single-Bacterial-Species-Improves-Autism-Like-Behavior-in-Mice/
http://www.dailymail.co.uk/health/article-3645006/Could-probiotics-cure-autism-Bacteria-breast-milk-yoghurt-reverses-antisocial-behaviour.html
https://www.rt.com/usa/347239-probiotics-cure-autism-study/
Källa
http://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(16)30730-9

* * *

Direkt efter jag publicerat detta inlägg fann jag att Illusterad Vetenskap precis släppt en snyggt översatt tolkning som kompletterar! 😛

Tarmbakterier motverkar autism hos möss

Juni 29, 2016

En ny studie visar att man kan behandla möss med autistiska symptom med hjälp av exkrement från friska möss.

På senare år har vår tarm upphöjts och hyllats som en nyckelspelare när det gäller såväl fysisk som psykisk hälsa. Och nu bekräftar en ny studie detta faktum.

En grupp forskare från Baylor College of Medicine i Texas har upptäckt att man med hjälp av en enda sorts tarmbakterie kan avhjälpa autism hos möss. Det kom forskarna fram till genom att låta en grupp musungar med autismliknande symptom leva i samma bur tillsammans med friska möss.

Som en del av musungarnas naturliga beteende började de äta exkrement efter deras friska medboende, och kort senare kunde forskarna se ungarnas symptom försvinna.
Det ledde forskarna att tro att mössens tarmbakterier har inflytande på deras sociala beteende.

Och mycket riktigt. Genom att analysera mikroorganismerna i matsmältningskanalen hos båda musgrupperna fann forskarna att de autistiska mössen saknade flera tarmbakterier i sitt system jämfört med de friska mössen.

I synnerhet var en viss tarmbakterie, kallad Lactobacillus reuteri kraftigt underrepresenterad, och när forskarna tillförde bakterien till mössens dricksvatten kunde de se symptomen försvinna på samma sätt.

Forskarna har ännu inte visat om studien kan appliceras på människor.
”Vi vet ännu inte om det skulle vara effektivt hos människor. Men det är enormt spännande om det går att påverka hjärnan via tarmen på det här sättet”, säger forskningsledaren Mauro Costa-Mattioli till ScienceDaily.

* * *

Och här en annan kort recension av studien, med bland annat förtydligande om att ”high-fat” i detta fall tolkas ”high lard”, alltså en hög isterdiet.

* * *

Kopplingen är fastställd, vi vet att vår moderna kost och livsstil (övervikt eller inte) påverkar tarmfloran, som i sin tur påverkar hjärnan. Vår miljö, vårt sätt att äta och leva våra liv försätter våra kroppar i bristtillstånd som vi kallar krämpor och sjukdom, tillstånd av obalans (”störningar”) av alla slag, vilka inte sällan medicineras med medel som belastar och skadar systemet än mer.

Många av oss får för lite av bra mat, näring, ljus, luft, vatten, vila, sömn, rytm, motion, gemenskap, kärlek, mening och syfte. Vi utsätts för alltför mycket mat av dålig kvalitet, stress och toxiner.

Lifestyle vs genes

 

Lactobacillus reuteri och tidigare forskning

”Hittills 137 kliniska studier med BioGaias mänskliga stammar av Lactobacillus reuteri har utförts på mer än 11 700 personer i alla åldrar. Resultaten publiceras i 108 artiklar i vetenskapliga tidskrifter (februari 2015).”

Studier på människor har utförts på följande områden:

Spädbarnskolik och maghälsa hos barn
Antibiotikaassocierad biverkningar
Akut diarré (gastroenterit)
Gingivit (inflammation i tandköttet)
Parodontit (tandlossning)
Helicobacter pylori-infektion


Lactobacillus reuteri mot bakterie- och svampinfektion(Candida)
:

Jämfört med kontrollgruppen, reducerade båda probiotika signifikant incidensen av bakterie- och svampinfektioner. Spädbarn i Lactobacillus reuteri-gruppen hade den kortaste sjukhusvistelsen av alla.

graf_romeo_2006

97% av barnen i Lactobacillus reuteri-gruppen visade resultat på minskade gastrointestinala symtom. Jämfört med 74,5% i LGG-gruppen och 56,5% i kontrollgruppen.

Romeo MG, Betta P, Oliveri S. The role of probiotics in the prevention of bacterial and Candida infections in Neonatal Intensive Care. Prospective study with control group.


Probiotika och Candida albicans
:

4 arter av probiotikabakterier (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus casei GG eller Bifidobacterium animalis) motverkade effekten och förekomsten av C. albicans hos möss. Probiotikabakterierna modulerade även immunresponsen mot C. Albicans samt förlängde livslängden hos mössen.

Wagner RD. et al. “Biotherapeutic effects of probiotic bacteria on candidiasis in immunodeficient mice”. Infect Immun, 1997;65:10:4165–72.


Probiotika, lyssna- och lästips

Ny forskning: Tarmbakteriernas inverkan på ADHD och autism
Kurera, 160129

”Att nyttiga bakterier, så kallat mjölksyrabakterier eller probiotika, har stor betydelse för hälsan kommer det ständigt nya forskningsbevis på. Nu forskas det i Sverige på något som kan skänka välbehövligt ljus kring ett av våra tids stora mysterier: uppkomsten av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som till exempel ADHD.”

”En forskningstes är att personer med ADHD har högre närvaro av proinflammatoriska produkter från tarmen. – Det finns studier som visar att inflammationsprodukter i blodet är vanligare hos barn med ADHD än barn utan diagnos, bekräftar Catharina Lavebratt.

Hon berättar också att barn och ungdomar med ADHD eller autism-spektrum-störning, så kallad ASD, även ofta har problem med mage och tarm. – Att ha mag-och tarmsymtom förvärrar ofta de psykiska symtomen.

Tarmens bakterieflora, den så kallade mikrobiotan, är viktig för balansen i tarmen och en dåligt fungerande tarmflora kan ge upphov till inflammation, berättar hon.”

Fredrik Paulún om tarmflorans vikt för vår totala hälsa
Nyhetsmorgon, 151210, längd 11:36

http://www.tv4play.se/iframe/video/3231912

”Fredrik Paulún beskriver tarmfloran som ett slags ekosystem.
– Det (tarmfloran) är bakterier och enormt många. Det finns fler celler i din tarmflora än det finns i din kropp och det är egentligen de som har makten.
Det intressanta är att de här bakterierna, som väger så mycket som två, tre kilo gör en hel massa saker, berättar han.

– De producerar näring, olika typer av fettsyror, vitaminer. De kan även producera ämnen som kan prata med din hjärna, som göra att du blir stressad eller mår bra eller mår dåligt.”

”Nästan alla sjukdomar och problem har någon slags komponent i just tarmfloran.
Han ger några exempel på sådant som tarmfloran påverkar.

– Immunförsvaret, ett mycket bra exempel. Med ett starkt immunförsvar blir du inte förkyld lika lätt och du kommer inte att drabbas av allvarliga sjukdomar, som cancer till exempel, i samma utsträckning – vilket ju påverkas av immunförsvaret.”

Bakterier formar vår hjärna
Sveriges Radio, P1, 160511, längd 20 min

Om kopplingar till ADHD, autismspektrum (inkl de mycket vanligt förekommande problemen i tarmkanalen hos dessa barn, i synnerhet vid svår autism) mfl tillstånd. Givetvis påverkas vi och vår hälsa av många olika faktorer, en del mer betydande än andra, men vår kost och livsstil är oavsett viktigaste området att se över för betydande förändring.

Bakterierna i din mage vill att du ska vara lycklig
Dagens Hälsa, Psykisk hälsa, 160607

”Bakterier i tarmkanalen verkar kunna producera signalämnen som kommunicera med hjärnan. På så vis kan vår bakterieflora påverka känslor av ångest, depression och stress. Studier i möss som har en begränsad mängd eller total avsaknad av bakterier i tarmkanalen visar att de är mindre sociala och har högre stressnivå.”

Kurera
Skärmklipp från kurera.se


Till sist några ord om utrensning/försämringssymtom vid insättning av probiotika

Här om probiotika men den enkla förklaringen stämmer till stor del överens för läkningsprocessen efter tillförsel av andra livsnödvändiga ämnen likväl:

”De flesta får inga eller endast lindriga försämringssymtom vid tillskott av probiotika i ett initialt skede. De vanligaste reaktionerna på probiotika kommer från mag-tarmkanalen: ökad gasbildning, förstoppning eller diarré. Dessa symtom avtar normalt efter några dagar till en vecka.

Andra symtom är typiska utrensningssymtom som huvudvärk, tilltagande besvär av värk och hudproblem som eksem. Ett kroniskt tillstånd måste som regel akutiseras något för att sedan kunna avbördas. Som regel blir reaktionen starkare ju mer man behöver probiotikan.”

 

Om Mamma Urkraft

~ Frågor, rådgivning, FitLine: urkraftmw@live.se ~ Dipl. Näringsrådgivare, Samtalsterapeut steg 1, Alkohol- och drogterapeut ~ Anledningen till jag är anonym är för att bloggen exponerar min son, jag är mer öppen än de flesta gällande mig själv så skicka ett mail och vi tar det därifrån. ~
Det här inlägget postades i Alternativa läkemedel och behandlingar, Autismdiet och kosttillskott - recept - råvaror - tips, Hälsa - miljö - livsåskådning, Näringstillskott, Viktor - Lille Urkrafts upptåg och utveckling och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s