Viktor tungmetallavgiftad utan behandling! Samt info om aluminium och förgiftning …

Min Viktor 6 år gammal har nu druckit FitLineprodukterna i snart 1 år och 5 månader.

När han var 3 år gjorde vi en hel radda provtagningar på honom (innan vi införde gluten- mjölk- och sojafri diet pga autism – se tidigare inlägg) bla mätte man tungmetaller, och han hade höga värden på flera ämnen, vilket är vanligt hos dessa barn.

I dagarna har vi gjort en ny undersökning vilken visade att Viktor har perfekta näringsvärden, det enda han saknade lite av var jod (finns ej i FL). Detta var inte så oväntat, dock glädjande att få bekräftat, och även om jag litar massor på våra näringstillskott efter allt jag lärt mig, upplevt och sett hos andra så hoppades jag men höll andan …

Men han har inte längre några tungmetaller förutom aluminium i kroppen!

Han hade lite andra obalanser i kroppen och dem ska vi jobba lite på med frekvensbehandling och näringen gör sannolikt sitt på längre sikt med de djupare skadorna, det ser vi frekvent bland andra användare … ska jobba på med att få i honom ordentliga kurer med den probiotiska superyoghurten och aminosyrorna, det tror jag kommer ge ännu en boost. 🙂

* * *

Aluminium har varit en knivig fråga för att Viktor älskar makrill i burk, men nu blir vi hårdare på detta och jag ska se över annat som kan påverka. Aluminium finns även i vaccinerna Viktor fick första året men har han lyckats rensa ut de andra så bör detta kanske vara nytillkommet?

Jag har inte längre aluminiumkastruller hemma men denna metall finns ju lite varstans och hur det ser ut i skolköket vet jag ej.

Till och med vårt inte alltid så trovärdiga Livsmedelsverk skriver en hel del negativt angående aluminiumoch så även gällande kvicksilver i mat, men andra myndigheter tillsammans med Läkemedelsindustrin, PR-byråer, Livsmedelsbutiker (Ica har vaccinbuss med rabatter) gör allt för att alla ska skjuta in båda ämnen rätt in i sina sina blodomlopp, från vi föds tills vi dör (ibland som en direkt vaccinverkan), i alla möjliga varianter.

Saxat från Livsmedelsverket (här kan man sannolikt tänka att skadeverkningarna och doserna är mycket ”snällare” än i verkligheten):

Aluminium – fördjupning

”Användningen av Al-salter i vattenverken (flockulation) ger oftast endast marginella förändringar i dricksvattnets Al-halt [Ref 2]. Al-halten i läsk och öl skiljer sig inte markant mellan Al- och glasförpackningar [Ref 3], eftersom Al-burkarna är lackerade på insidan till skydd mot Al-utlösning. Normalt ligger Al-halterna i läskedrycker och öl under 200 µg/l även om halterna kan bli högre vid mycket långa lagringstider i aluminiumburkar [Ref 3 och 4]. Al-halterna är i allmänhet låga i kött, fisk, frukt och grönsaker (mindre än 200 µg/kg), medan halter högre än 1 mg/kg har rapporterats i t.ex. spannmål och te [Ref 3]. Vissa Al-salter används i begränsad omfattning som livsmedelstillsatser och kan då förekomma i höga halter [Ref 5 och 6].

Livsmedelsverket utförde 2006 en studie av Al i modersmjölksersättning och barnvälling. I denna uppmättes i allmänhet låga Al-halter i färdiga produkter (under 400 µg/l).”

MU: Man älskar ju bara att tala om ”små mängder/låga halter” och hur bra är ”lacket” man använder för att undvika utsöndring? Men vi som genomskådat dessa ”lugnande” argument kan lätt se att vi får i oss aluminium från det mesta. Låga halter? Otroligt många halter … av tusentals olika giftiga ämnen, dygnet runt.

”Ett flertal epidemiologiska studier har försökt studera sambandet mellan demens och exponering för Al via dricksvatten. Flera studier har funnit ett statistiskt signifikant samband mellan förhöjda Al-halter i dricksvatten och en liten men mätbar ökad risk för demens.”

MU: Man nämner en del risker men dämpar dem samtidigt … men finns det flertalet studier som tyder på skador, kanske man ska vara försiktig med exponeringen och inte tillåta förekomst i allt vi äter, dricker mm?

”WHO:s expertgrupp, JECFA, och den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, har tagit fram ett provisoriskt tolerabelt veckointag (PTVI) för aluminium.”

MU: Ok, så hur ska vi veta när vi uppnått vårt veckointag?

”Individer med nedsatt njurfunktion har sämre förmåga att utsöndra Al. Spädbarn och barn är troligen mer känsliga för Al-exponering eftersom nervsystemet fortfarande är under utveckling.”

MU: Men de SKA bara injiceras med vaciner?? Våra barn blir skadade direkt från start, då de är som mest känsliga. Inte bara via vaccin men det är där vi begår störst övergrepp på vår organism.

”Kunskaperna om det nuvarande intaget av Al bland den svenska befolkningen är i övrigt dåligt.”

MU: När man erkänner i så här ärliga ordalag – kan man ändå förstärka från dåligt till obefintligt, uruselt.

”Gränsvärden saknas för livsmedel. EU:s gränsvärde för vatten är 100 μg/l (tjänligt med anmärkning). Gränsvärdet är inte hälsobaserat utan är satt av tekniska orsaker.”

Livsmedelsverket avråder konsumenter och kökspersonal från att tillaga, värma upp eller förvara sura livsmedel i kastruller, formar, dricksflaskor och andra kärl av aluminium utan skyddande beläggning.

Med sura livsmedel menas: saft, juice, soppor, krämer eller mos av rabarber, bär och frukt, soppor, såser och inläggningar av till exempel tomater och surkål.

Livsmedelsverket avråder också från att förvara sura livsmedel i kontakt med aluminiumfolie under längre tid och att använda folie i kontakt med sura efterrättspajer eller liknande i ugn.

Se också upp med galvanisk korrosion som kan inträffa då aluminiumfolie är i kontakt med annan metall, till exempel rostfritt stål, i närvaro av vätska. Aluminiumfolien kan då brytas ned snabbare och små hål kan bildas i folien.”

MU: Man avråder konsumenter och kökspersonal … men det finns ingenting som reglerar industrin och inga gränsvärden för ”livs”medel.

Aluminium är också en godkänd livsmedelstillsats – E 173  – det känns tryggt att vi har våra myndigheter som vill vårat bästa … ?

E 173 går under rubriken ”färgämnen” – färgämnen är nödvändiga i Livsmedel för att … ?

”För att en tillsats ska godkännas måste den till exempel vara av värde för konsumenten eller nödvändig för livsmedlets hantering.”

Och för hållbarhetens skull – också livsnödvändigt för konsumenten, intelligent?

Aktiva och intelligenta förpackningar

Uppsala Universitet om hälsoeffekter av aluminium:

Yrkesmässig exponering för aluminium kan ge upphov till lungfibros, s k aluminos.

Vid utvecklingen av denna pneumokonios har exponeringen oftast varit blandad med bl a kisel, varför det är oklart om det enbart varit aluminium som varit orsak till lungsjukdomen. I aluminiumsmältverk har man dessutom noterat ökad förekomst av obstruktiva lungbesvär. Även dessa besvär kan bero på andra föroreningar i denna arbetsmiljö.

Långvarig ackumulation av aluminium kan påverka det centrala nervsystemet.

Dialysencefalopati orsakas av en extrem aluminiumbelastning hos dialyspatienter som exponerats för aluminium i dialysvätskan.

Lindriga symptom på hjärnskada kan uppträda vid S-Al över 50 – 100 µg/L. Denna grad av CNS-påverkan har man inte kunna finna hos yrkesmässigt exponerade, men det finns misstankar om att långvarig aluminiumexponering kan vara orsak till neuropsykiatriska symptom.

Fynd av ökade halter aluminium i hjärnor från patienter med Mb Alzheimer har föranlett spekulationer om ett orsakssamband. Det finns epidemiologiska studier som antyder ett samband mellan en hög aluminiumhalt i dricksvattnet och ökad förekomst av Mb Alzheimer, men något slutligt bevis för detta finns ännu inte.”

”Vid yrkesmässig exponering för aluminium sker upptaget via inandningen. Eliminationen efter en kortvarig exponering sker med urinen med en biologisk halveringstid på cirka 8 timmar. Vid långvarig kraftig exponering kan man ackumulera aluminium i skelettet. Eliminationen från skelettdepån är mycket långsam med en halveringstid på flera år.”

http://www.occmed.uu.se/metal/al3.html

MU: Här talar man långvarig exponering av aluminium i den vuxna kroppen – men våra spädbarn som injiceras detta giftiga ämne direkt in i deras sköra, omogna system? De rödmarkerade orden är sådana skador som kan härledas till vaccinering, skador som under ett antal år ökat- och fortfarande ökar explosionsartat – att jämföras med kurvan för växande antal vacciner och vaccineringar.

Autism, ADHD … någon?

Icke att förglömma den känslighet som sedan ärvs från en generation till nästa, till nästa, till nästa, var generation med ökad belastning.

Och kära vänner, det må låta fånigt så här mitt emellan allt – men skippa deodoranten även om det känns konstigt och det kräver kanske en övergångstid när man börjar med en naturlig variant. Avstå i synnerhet under graviditet och amning.

* * *

Jag rör mig nuförtiden också en hel del på Facebook, där mycket intressant info sprids väldigt snabbt.

Här skriver Nikki Mackenzie om namnet och bakgrunden till vaccin, industrin har här lagt beslag på på ett ord och begrepp, till sina manipulativa syften … precis som man tagit monopol på ordet ”läkemedel”, använder det på en oräknelig uppsjö av kroppsfrämmande och belastande ämnen – som inte ett enda läker. Men begreppet är inpräntat och allt naturligt är ”alternativt” – världen är upp och ned.

”Let Food be thy Medicine, let Medicine be thy Food” (Hippocrates 376BC)

”If people let government decide what foods they eat and what MEDICINES they take, their bodies will soon be in as SORRY a state as are the souls of those who live under tyranny.”
Thomas Jefferson (President of the United States (1801–1809).

If you went to medical school you would be taught that vaccination means to protect. If you are learning about wholefood medicine you will be taught that berries are designed to protect.

PS. vaccin-ium (BERRY) and vaccin-um (VACCINATION – stem word vacca meaning cow) are the same thing….. eg; same as aluminium is the same as aluminum….. the ium/um is a suffix …. The word vaccin-ium was used in classical latin for a type of berry (of which there are over 450 species)

Our ancestors didn’t use the word vaccinate back then – it is a NEW word – same concept. Vaccination is the administration of antigenic material to STIMULATE the IMMUNE SYSTEM of an individual.

Berry’s have been shown by today’s science (as well held as an ancient knowledge) to be ingested in the spring when they are in season and the chemicals/nutrition from the berries stay in the body for a whole year – effectively becoming a ”VACCINE”.

VACCIN-ES were literally taken from the world’s first Cornicopiate Farmacy, literally meaning “Garden Farmaceuticals“, a whole food pharmacy, which studied FOOD for use as MEDICINAL produce. The 76 treatises ocntained in corpus Hippocraticum are brilliant observation reductions of nature spread over MILLENIA and captured by HIPPOCRATES, the modern day father of medicinal health procedures. The entire Hippocratic Corpus was first printed as a unit in 1525. This edition was in Latin. http://en.wikipedia.org/wiki/Hippocratic_Corpus.

Berries are regarded as SUPERFOODS because of their high antioxidant content.

ANTIOXIDANTS are intimately involved in the PREVENTION of cellular damage — the common pathway for cancer, aging, and a variety of diseases.

Antioxidants are molecules which can safely interact with free radicals and terminate the chain reaction BEFORE vital molecules are damaged.

BUT, berries and other SUPER foods CANNOT be patented to make money for the shareholders of major pharmaceutical companies, so you will not be offered this option! (see photo: The largest and most powerful industry in the world – Big Pharma is Big Business!

❤ Two Female MDs Speak Out Against Vaccines And The Myth That Is Vaccine Safety.
”VACCINES CAN NEVER BE SAFE as long as health hazardous excipients are involved in their manufacture and flawed science is used to justify their medical administration”: http://preventdisease.com/news/12/010212_Two_Female_MDs_Speak_Out_Against_Vaccines_And_The_Myth_That_Is_Vaccine_Safety.shtml

❤ Dr. Robert Bell, once Vice President International Society for Cancer Research at the British Cancer Hospital said: ”ALL THE VACCINES ARE CONTAMINATED – EVERY LAST ONE OF THEM”
http://www.salem-news.com/articles/november292011/vaccines-contaminated-se.php

❤ MUST SEE: the words PHARMACY and PHARMACEUTICAL are derived from the greek words phamakeia/pharmacon etc which means SORCER/POISONER!!

❤ What Every Parent Should Know About Vaccines
http://www.foodmatters.tv/_webapp_501681/What_Every_Parent_Should_Know_About_Vaccines

❤ Mainstream Science Now Says: Vaccines Are Not Safe 1/3

❤ VACCINES ‘DID NOT’ save us – 2 Centuries of Official Statistics!

❤ Natural Immunity is Superior to Vaccine-Induced Immunity
https://www.facebook.com/notes/whole-food-specialist/natural-immunity-is-superior-to-vaccine-induced-immunity/320752837942097

❤ DISEASE EDUCATION:
http://www.diseaseeducation.com/wellness/Immune-System.php

The genus of vaccinium shrubs contains about 450 species:
http://en.wikipedia.org/wiki/Vaccinium — med Amanda Sain, John Drozd, Kevin Anthony och 28 andra.

* * *

Några av de vanliga (livsfarliga) ingredienserna i vacciner

(från Facebookgruppen ”Vaccinationers baksida”)

Mycket bra sammanfattande artikel med forskningslänkar om aluminium, thimerosal mm

http://www.flcv.com/kidshg.html

Thimerosal – etylkvicksilver

Thimerosal-associated cellular damage was also evaluated for similarity to pathophysiological findings observed in patients diagnosed with autistic disorders (ADs). Thimerosal-induced cellular damage as evidenced by concentration- and time-dependent mitochondrial damage, reduced oxidative–reduction activity, cellular degeneration, and cell death in the in vitro human neuronal and fetal model systems studied. Thimerosal at low nanomolar (nM) concentrations induced significant cellular toxicity in human neuronal and fetal cells.

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02772240802246458

Thimerosal – etylkvicksilver

Information extracted from studies indicates that: (a) activity of low doses of Thimerosal against isolated human and animal brain cells was found in all studies and is consistent with Hg neurotoxicity; (b) the neurotoxic effect of ethylmercury has not been studied with co-occurring adjuvant-Al in TCVs; (c) animal studies have shown that exposure to Thimerosal-Hg can lead to accumulation of inorganic Hg in brain, and that (d) doses relevant to TCV exposure possess the potential to affect human neuro-development. Thimerosal at concentrations relevant for infants’ exposure (in vaccines) is toxic to cultured human-brain cells and to laboratory animals.

http://www.springerlink.com/content/22115401745m3l44/

Thimerosal – etylkvicksilver

http://www.termedia.pl/Original-paper-Lasting-neuropathological-changes-in-rat-brain-after-intermittent-neonatal-administration-of-thimerosal,20,15811,1,1.html

Thimerosal

Finns även studier som visar att det inte finns en direkt länk mellan autism och Thimerosal-vacciner. Så att ni är medvetna om det. Och finns studier som motbevisar detta – som IRL studien om USA; där såg man skillnad 1% mer vaccin gav 1,7% mer autism.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22184954

Kvicksilver (OBS ej thimerosal)

Mercurials may be found in drugs for the eye, ear, nose, throat, and skin; in bleaching creams; as preservatives in cosmetics, tooth pastes, lens solutions, vaccines, allergy test and immunotherapy solutions; in antiseptics, disinfectants, and contraceptives; in fungicides and herbicides; in dental fillings and thermometers; and many other products. Hg has been found to cause immune, sensory, neurological, motor, and behavioural dysfunctions similar to traits defining/associated with ASDs, and that these similarities extend to neuroanatomy, neurotransmitters, and biochemistry. Furthermore, a review of molecular mechanisms indicates that Hg exposure can induce death, disorganization and/or damage to selected neurons in the brain similar to that seen in recent ASD brain pathology studies, and this alteration may likely produce the symptoms by which ASDs are diagnosed.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19106436

Aluminium

A role for the body burden of aluminium in vaccine-associated macrophagic myofasciitis and chronic fatigue syndrome

http://www.theoneclickgroup.co.uk/documents/vaccines/Vaccine%20Aluminium%20In%20CFS.pdf

Aluminium

Aluminum hydroxide injections lead to motor deficits and motor neuron degeneration

http://www.bauernverstand.ch/images/bt_chris_shaw2009_englisch.pdf

Formaldehyd

Bra sammanfattning med många källor.

http://oehha.ca.gov/air/chronic_rels/pdf/50000.pdf

Polysorbat 80

The results of the present study indicate that polysorbate 80 can neither be used as a solvent for isolated tissue experiments nor when considered for intravenous administration.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4026903

Polysorbat 80 (Tween 80)

Reciterar en annan sajt om resultatet:

Baby female rats were injected with polysorbate 80 at days 4-7 after birth. It accelerated the maturing of the rats and caused changes to the vagina and womb lining, hormonal changes, ovary deformities and degenerative follicles.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8473002

MU: Det finns också fler och industrin byter gärna namn för att förvilla,  förändrar strukturer något – som i den illegala narkotikavärlden, ”designer drugs” där man ständigt ändrar strukturer för att lagstiftningen inte ska hinna ikapp …

* * *

Lika viktigt är att se vad själva viruset i vaccinet orsakar

(”Vaccinationers Baksida” – Theresia Henriksson)

Jag tycker det fokuseras enbart på innehållet i vaccinerna just nu. Glöm inte bort alla de andra viktiga faktorerna som faktiskt ger problem:

1. Att man injicerar alla dessa ämnen o virus rakt in i blodet och hoppar över den naturliga vägen via mun/mag/tarmkanalen där 70% av immunförsvaret finns som skall ta i tu med detta INNAN det når blodbanan. Immunförsvarets största uppgift är att hindra virus, bakterier från att komma ut i blodet.

2. Att man kan reagera på själva viruset i vaccinet som det skall skydda mot. Man får själva sjukdomen och i sämsta fall en lightversion livet ut.

3. Att alla ämnen i vaccinerna snor kroppens näring och det tar lång tid att återhämta sig och återställa näringen.

4. Att barns immunförsvar inte är utvecklat förrän de är ca 3 år. Det innebär att de har svårigheter att bilda antikroppar. Detta är just vad huvudmålet för vaccinerna är – att bilda AK. När barnen ”tvingas” bilda AK så kortsluts immunförsvaret och börjar reagera på helt naturliga ämnen som finns runt om oss som ex mat eller pollen el dyl.

Det går inte bara att fokusera på gifterna och tro att ”giftfria” vacciner skulle vara ofarliga – även om det inte finns giftfria vacciner. Det är alltså många olika faktorer som gör att vi reagerar på vacciner.

MU: Näring (vitaminer, mineraler,  fettsyror, aminosyror, enzymer, probiotika, antioxidanter) krävs till ALLA kroppens funktioner – inte minst till att oskadliggöra belastande, kroppsfrämmande ämnen, det går åt massor av näringsämnen för att bekämpa angrepp, avgifta och återställa balansen – ju större näringsbrist, desto större obalans, fler krämpor, svårare sjukdomar.

Annonser

Om Mamma Urkraft

~ Frågor, rådgivning, FitLine: urkraftmw@live.se ~ Dipl. Näringsrådgivare, Samtalsterapeut steg 1, Alkohol- och drogterapeut ~ Anledningen till jag är anonym är för att bloggen exponerar min son, jag är mer öppen än de flesta gällande mig själv så skicka ett mail och vi tar det därifrån. ~
Det här inlägget postades i Alternativa läkemedel och behandlingar, Autism - och liknande tillstånd/syndrom, Autismdiet och kosttillskott - recept - råvaror - tips, Hälsa - miljö - livsåskådning, Näringstillskott och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Viktor tungmetallavgiftad utan behandling! Samt info om aluminium och förgiftning …

  1. Ping: Apor utvecklar autistiska symtom efter standarddoser av MPR och andra vaccin

  2. Håkan Ågren skriver:

    Vad tycker du om denna om denna artikel och hur skall man bemöta den tycker du mvh Håkan Ågren :http://www.expressen.se/halsa/ar-vitamintillskotten-bra-eller-bara-bluff/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s