Statliga riktlinjer förrädiska om du vill hålla dig frisk – RDI vs ODI

”Faktum är att forskningen fortsätter att visa att RDI bara rekommenderar minimala nivåer för att förebygga akuta näringsbrister, och inte för att förebygga sjukdom och behålla optimal hälsa.”

”Riktlinjerna för RDI publicerades första gången 1943 och har ändrats sedan dess. En gång i tiden kallades de för MDI (minimalt dagligt intag) och ändrades sedan till RDI. Många inom näringsområdet betecknar RDI som löjligt små mängder, då det inte tar hänsyn till individuella behov.” – Dr David L. Watts

RDI (Rekommenderat Daglig Intag) en enormt förvillande riktlinje

”Idag är många medvetna om behovet av extra kosttillskott som komplement till vår föda, liksom att det också är viktigt att dessa produkter håller god kvalitet. Men att det även är stor skillnad på hur mängden av verksamma ämnen i tillskotten kan ha avgörande inverkan på effekten, är mindre känt. Att den mängd som förhindrar en direkt brist, ej är jämförbart med en för kroppen optimal nivå. Inom ortomolekylärmedicinen (OM) har man tagit fasta på detta faktum.

Ordet ”orto” härstammar från latinet och betyder ungefär ”det rätta”. Kortfattat kan OM översättas till optimal näringsterapi, vilket innebär tillförsel i rätt eller optimal mängd och i den bästa upptagliga formen av alla de biokemiska ämnen vår kropp behöver. Som vi nu vet är svaret tyvärr ´Nej´ på frågan om vi får i oss tillräckligt med näringsämnen från kosten.

Beteckningen RDI (Rekommenderat Dagligt Intag), är den absoluta minimidosen som myndigheter rekommenderar, vilket betyder den nivå som förebygger vissa bristsjukdomar, som t.ex. skörbjugg och Beri-beri.

ODI (Optimalt Dagligt Intag) däremot, är beteckningen för de doser som visat sig förebygga sjukdomstillstånd, d.v.s. den nivå som täcker behovet för att alla fysiologiska processer kan förlöpa optimalt.” – Ph-gruppen

”Kom ihåg att de av myndigheterna skapade RDI (Rekommenderat Dagligt Intag) av mineraler och spårämnen, är absoluta miniminivåer intagsmässigt av ett ämne. Tyvärr verkar de flesta läkare tro att RDI är ett övre tak för intag och att man faller död till marken om man skulle överskrida dessa intagsnivåer. RDI kom faktiskt till för att garantera att soldater under andra världskriget inte skulle drabbas av näringsbristsjukdomar.

Vetenskapen vet att ett intag som motsvarar många gånger RDI, är optimalt – då kroppen tar till sig det den behöver och behöver betydligt mer näring än minimumkravet. Sjukdomar uppkommer som ett resultat av att vi får för lite mineraler och spårämnen genom kosten – inte för mycket! Många forskare konstaterar att de flesta människor dör idag av undernäring och läkarnas eviga tjatande om att äter man en varierad kost så får man i sig vad man behöver, är inget annat än en skröna och en grov lögn. Detta hjälper läkemedelsindustrin till att perpetuera, eftersom de sjukdomssymtom som människor utvecklar – i hög grad feldiagnosticeras av en läkare och resulterar i recept på läkemedel.” – Zarahs sida

Läste faktiskt några humoristiska men ändå målande förklaringar på sajten Flashback, inte en evidensbaserad källa 😉

Rekommenderat Dagligt Intag (RDi) är den mängden näringämnen som gör att vi överhuvudtaget orkar stå på benen. Med andra ord, RDi är det absolut MINSTA du bör ha i dig!

Folk i allmänhet tror att man överdoserar så fort man överstiger dessa blygsamma intagsnivåer. Ännu löjligare blir det om man försöker komplettera kosten så man kommer upp till RDi-nivån för att förbättra sina eventuella träningsresultat.

RDI är vad en vuxen man i koma kräver.

Ja vad händer då mellan att vara frisk och ha ett optimalt näringsupptag – till att vi utvecklat en regelrätt bristsjukdom?

Vilka är bristvarningsignalerna, bristsymtomen – krämporna som signalerar obalans? Det existerar ett brett spann av ohälsa pga energibrist (cellenergi/ATP) häremellan.

Några exempel:

Problem med matsmältningen/mage/tarm, diffus smärta och värk, myrkyp, försämrat immunförsvar – ofta sjuk, trötthet, brist på ork, sömnproblem – blir aldrig riktigt utvilad, sug/cravings (t.ex. kaffe och sötsaker), minskad sexlust, infertilitet, svårt att fokusera, bristande motivation och koncentration, ältar negativa tankegångar, rastlöshet, irritation, likgiltighet, passivitet, nedstämdhet mfl.

Här kan vi även lägga in allergier, migrän, fetma mm som ofta inte tas för sjukdomar.

prot10.jpg (159915 bytes)

Dessa bilder säger bara en del av näringens roll för alla näringsämnen samspelar, alla behövs för att de ska kunna utföra sin uppgift. Här är endast några av mineralernas viktiga områden uppräknade, vitaminerna tillkommer. I princip alla krämpor och sjukdomar är relaterade till näringsobalans och brister, även om näringsbristen kan ha många olika orsaker.

* * *

… är frukten och grönsakerna du köper märkt med ett garanterat näringsinnehåll, eller kemikalie- och vätskeinnehåll?

Håller dina näringsprodukter GMP-standard så du kan vara trygg med innehållet, och säker på mängderna deklarerade på förteckningen?

Se tidigare inlägg om hur frukt och grönt idag främst består av vatten.

Så som vanligt gäller eget ansvar för den egna hälsan, inta en aktiv roll i ditt liv och välmående!

Den allmänna uppfattningen, som framkallats av storindustri och myndigheter- och understödjs av den okunniga sjukvården och i förlängningen övriga kanaler som t.ex wikipedia – det blir en farlig skröna som tas för sanning.

Det är skrämmande hur Livsmedelsverket går ut med tydliga rekommendationer när de själva (generaldirektör Inger Andersson) erkänner att de faktiskt inte vet i närheten av tillräckligt på området.

”Livsmedelsverket (före 2001: Statens livsmedelsverk, förkortat SLV) är i Sverige en statlig förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor med uppgift att i konsumenternas intresse arbeta aktivt för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor.”

Hur ska man kunna verkställa detta vackert klingande koncept om man inte har kunskap om råvarornas och slutprodukternas tillstånd, näringsmässigt?

Bland de tusentals livsmedelstillsatserna (”E-medel”) finns det många som inte uppfyller kraven ”måste vara till gagn för produkten eller konsumenten”, utan är snarare rent skadliga för hälsan, maskerar undermåliga råvaror och inbringar stor vinst till industrin. Ingen kan väl idag ha missat debatten ”Det är så små mängder vs cocktaileffekten”?

På Livsmedelsverkets hemsida kan vi läsa:

SNR (Svenska Näringsrekommendationer) utgår från den nuvarande kostförhållanden och näringssituationen i Norden och ger underlag för planering av en kost som är så sammansatt att den:

tillfredsställer de primära näringsbehoven, dvs. tillgodoser individens fysiologiska behov för tillväxt och funktion,

ger förutsättningar för en generellt god hälsa och minskar risken för kostrelaterade sjukdomar.

SNR förutsättes bli använda som:

  • riktlinjer vid planering av kost för grupper, (mU: skola, barn- och äldreomsorg?!)
  • underlag för undervisning och upplysning om kost, (mU: dear lord)
  • underlag för livsmedels- och nutritionspolitik, (mU: ”Vi vet inget i sakfrågan men vi ska ge underlag på alla viktiga områden”)
  • underlag vid värdering av kostintag

Några av Livsmedelsverkets råd som ska hjälpa oss är förvillande och bidrar till näringsbrist samt onödig belastning:

  • Ät mycket frukt och grönt, gärna 500 gram om dagen. Det motsvarar till exempel tre frukter och två rejäla nävar grönsaker.
  • Ät fisk ofta, gärna tre gånger i veckan.
  • Använd gärna flytande margarin eller olja i matlagningen.

Enligt dessa studier och artiklar m.fl. så är det konstaterat att våra frukter och grönsaker tappat enorma mängder av näring under ett antal decennier, samt att våra myndigheter har noll kunskap om saken, trots att de står för all information som svenska folket tar för sann och seriös.

”Varierad” kost med tre frukter och ett par nävar (vad 17 är nu det för mått?) grönsaker om dagen är alltså en totalt missvisande riktlinje som håller oss sjuka – och att kalla det mycket?? I den en ”varierade kosten” rekommenderas även ett stort dagligt intag av glutenhaltiga spannmålsprodukter (bröd och pasta), och övriga förhållanden i kostcirkeln går också att diskuteras men det blir nog ett annat inlägg.

”Ät fet fisk” behöver också utvecklas … det är ingen större vits med att äta den speciellt, om den är odlad och därmed ätit en artfrämmande kost (innehåller ej omega 3). Är fisken vildfångad så får du se upp med tungmetallsförgiftning och andra miljögifter.

Margarin är inte en naturprodukt hur mycket blommor man än vill sätta på förpackningen, margarin är framställd på kemisk vis – läs mer om margarinets historia, produktion, innehåll mm här.

Vi kan inte äta oss helt friska idag, bortsett kanske från de som bor isolerat från stress och kemikalier (omöjligt att bli helt fri från) och som odlar allt de äter själva, på naturligt vis.

Men vi kan göra så gott vi kan på alla områden!

T.ex. äta så ren och människoanpassad föda som möjligt, tillsätta effektiva näringstillskott, undvika kemikalier så långt vi kan, ge oss tid för avslappning och återhämtning, tid för rekreation och lek, motion, reflektion, tänka positiva tankar, dricka mycket vatten, andas … mm. 🙂

Att ta väl hand om sig själv på alla områden, att kunna slappna av och tänka positivt, motionera etc är mycket lättare när vi  har ett OPTIMALT näringsintag- och upptag.

Det är omöjligt att uppnå full harmoni och balans om vi inte bygger en stabil grund och underhåller den – våra byggstenar – cellerna.

* * *

Hälsosidorna” – Om optimalt Daglig Intag

mU: skribenten verkar inte ha alla fakta, tex påstås det i texten att en ”nyttig kost”  är tillräcklig, och vet uppenbarligen inte om att det finns otaliga studier som visar på att ingen dött av kosttillskott (läs mer härhär, och här) mm men det är tabellen för ODI som är intressant här.

”Observera att de rekommenderade ODI-värdena kan vara 10 till 100 gånger större än de rekommenderade RDI-värdena, så mer forskning behövs verkligen. Inom den traditionella samt alternativa hälsovården så använder man även ännu högre värden i terapeutisk syfte vid punktinsatser för att förbättra hälsan och bromsa vissa sjukdomstillstånd, exempelvis cancer.”

”Inom den traditionella samt alternativa hälsovården så använder man även ännu högre värden i terapeutisk syfte vid punktinsatser för att förbättra hälsan och bromsa vissa sjukdomstillstånd, exempelvis cancer.”

Tabell: Vattenlösliga vitaminer.

Vitaminer vattenlösliga RDI-     värden   ODI-värden Terapeutiska värden
B1 – tiamin 1,4 mg 25 – 300 mg 100 – 500 mg
B2 – riboflavin 1,6 mg 50 – 300 mg upp till 500 mg
B3 – niacin 18 mg 25 – 300 mg 0,05 – 10 g
B5 – pantotensyra 0,15 mg enlig DS 25 – 300 mg 50 – 2000 mg
B6 – pyridoxin 1,4 mg 25 – 300 mg 10 – 500 mg
B8 – biotin 0,03 – 0,10 mg 25 – 300 µg 0,3 – 16 mg
B9 – folsyra 300 µg 400 – 1200 µg 0,4 – 1 g
B12 – kobobalin 2 µg 25 – 300 µg 10 – 15 mg
C-vitamin 75 mg 0,5 – 5 g upp till 10 g

Tabell: Fettlösliga vitaminer.

Vitaminer fettlösliga  RDI-     värden   ODI-värden Terapeutiska värden
A-vitamin 0,8 mg = 2664 I.E 10 000 – 50 000 I.E 10 000 – 100 000 I.E
D-vitamin 10 µg = 400 I.E 400 – 600 I.E 400 – 2800 I.E
E-vitamin 10 mg = 100 I.E 200 – 800 I.E 100 – 2000 I.E
K-vitamin 80 µg 65 – 85 µg 30 – 1600 µg

RDI-värdena baseras på NNR – Nordiska näringsrekommendationer samt Danska Sundhedsminestrium (DS) när värden ej finns att tillgå från NNR, se även SLV. De genomsnittliga ODI-värdena samt terapeutiska värden är tagna av Leibowitz, Lesser, Lieberman mf.

Hur mycket näring är optimalt?

Fria tidningen, tisdag 17 februari 2009

Alyssia Rydin, som är vice ordförande i Näringsmedicinska terapeutförbundet och näringsterapeut på hälsocentret Hälsa utan gränser, menar att RDI står för ett föråldrat synsätt som går ut på att man med kosten ska minimera näringsbristerna.

Rydin menar att ”optimalt dagligt intag”, ODI, är en bättre nivå. ODI motsvarar betydligt högre intag av näringsämnen än RDI.

– Tankesättet med ODI är annorlunda. Det handlar om att optimera istället för att undvika bristsjukdomar, säger Rydin.

”ODI-modellen grundar sig främst på amerikanska studier. I Sverige tänker man dock i andra banor, menar Alyssia Rydin.”

”Monika Pearson (Livsmedelsverket) anser att RDI är en relevant nivå för konsumenter. Större doser som ODI innebär enligt henne farmakologiska eller till och med toxiska effekter.

– Man vet sedan länge att exempelvis ett högt vitamin D-intag under lång tid är skadligt.

Alyssia Rydin delar inte hennes uppfattning om riskerna med högre näringsintag:

– Det finns inga som helst bevis i några studier som visar att ODI ger toxiska effekter på friska människor.

Däremot måste intag ske under kontrollerade former vid läkemedelsbruk samt vid TDI, terapeutiska doser.

– Toxiska följder vid intag av D-vitamin är mycket sällsynt men ny forskning tyder på att doser överstigande 250 µg per dag under flera månader kan ge toxiska besvär hos speciellt känsliga personer. Denna dos är 400 till 900 procent högre än ODI. ODI är en säker nivå att inta som främjar en optimal hälsa, menar Rydin.”

”– Det finns i dag en stor kunskap om näringsmedicin, hur olika näringsämnen påverkar hälsan och vilka doser man optimalt bör inta för att förbli vid god hälsa, baserade på vetenskapliga studier. Många av dessa studier är gjorda i USA. Tyvärr kan det ta flera år innan dessa vetenskapliga rön beaktas och leder till att Livsmedelsverket reviderar sina rekommendationer.”

”Alyssia Rydin instämmer i att det kan vara svårt att genomföra en diet som ger ODI av näringsämnen.

– Man får kombinera kosten med att ta kosttillskott. Tyvärr är det så. Men om alternativet till att ta kosttillskott är näringsbrist och ohälsa är det bättre att ta kosttillskott, menar hon.

– Det stora folkhälsoproblemet i dag är att vi får i oss för lite näring.

Det beror på många faktorer som exempelvis minskat näringsinnehåll i livsmedel som en följd av storskaliga odlingsmetoder med mycket kemikalieanvändning och konstgödsel som utarmar jordarna. En engelsk studie visade hur näringsinnehållet i maten dramatiskt minskat sedan 1940-talet. Andra faktorer som påverkat vårt näringsintag negativt är ökat intag av raffinerad kost, ökad stress och miljöfaktorer som tungmetaller och kemikalier i vår livsmiljö. Kroppens förmåga att avgifta sig och försvara sig mot gifter, sjukdomsalstrande organismer med mera är beroende av dess näringsstatus.

– Förr riskerade vi näringsbrister på grund av svält. I dag äter många i Sverige för mycket mat, vi får i oss fler kalorier än vi förbrukar, men paradoxalt nog får vi samtidigt näringsbrister, avslutar Alyssia Rydin.”

 Läs hela artikeln här.

Exempel på RDI-värden och ODI-värden

RDI ODI

C-vitamin: 60 – 100 mg 2 000 – 12 000 mg

D-vitamin (för vuxna): 5 µgram 25 – 50 µgram

Vitamin B12: 3 – 4 µgram 25 – 100 µgram

(mg = milligram, 1/1 000 gram, µgram = mikrogram, 1/1 000 000 gram)

Källa: Näringsmedicinska uppslagsboken

Lästips: Näringsmedicinsk tidskrift

Om Mamma Urkraft

~ Frågor, rådgivning, FitLine: urkraftmw@live.se ~ Dipl. Näringsrådgivare, Samtalsterapeut steg 1, Alkohol- och drogterapeut ~ Anledningen till jag är anonym är för att bloggen exponerar min son, jag är mer öppen än de flesta gällande mig själv så skicka ett mail och vi tar det därifrån. ~
Det här inlägget postades i Alternativa läkemedel och behandlingar, Autismdiet och kosttillskott - recept - råvaror - tips, Hälsa - miljö - livsåskådning, Näringstillskott och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s