Linda Karlström ger rungande svar på tal gällande vaccin/ationer – igen… tack Linda, ditt arbete är ovärdeligt!

Jag saxar lite men rekommenderar verkligen alla att läsa Linda Karlströms mycket upplysande artikel i sin helhet – varför inte också prenumerera på hennes härliga nyhetsbrev (hittar ingen länk nu men kan vidarebefordra mailadresser om det är någon som vill anmäla sig) och få nya uppdateringar på området rakt hem i e-brevlådan? 🙂

Här ges en tydlig bild av hur extremt bristande kunskaper ”experterna” på området har – och hur de totalt krackelerar när konstaterad fakta som motbevisar deras sanningar presenteras.

Det hela slutar med ett proffessionellt (?) utbrott från vaccinsäkerhetsläkare Hanna Nohynek och att utlovade frågestunden avblåses:

”Om ni sedan kommer med era sjuka ovaccinerade barn till sjukhuset så kan man undra om de verkligen ska få vård!”

Linda: KOACK! Det skulle hon inte ha sagt. Alla vet att detta strider mot lagen!

Social- och hälsovårdsverkets infotillfälle om vaccin 

”Förra veckans onsdag, alltså 26 oktober, tog de så kallade vaccinexperterna till storsläggan och sammankallade till ett offentligt informationstillfälle. Allt arrangerat av social- och hälsovårdsverket. Detta med anledning av att allt fler tackar nej till vacciner här i svenska Österbotten.”

”… med två influgna ”experter” från THL (Institutet för hälsa och välfärd) i Helsingfors; biolog och specialforskare Rose-Marie Ölander samt vaccinsäkerhetsläkare Hanna Nohynek. At your service. Tillfället hade lockat många nyfikna åhörare till det fina auditoriet i den kommunala skolan betald med skattepengar (kan inte låta bli att understryka detta, eftersom vaccinkritikern Alan Rees för två år sedan förbjöds att hålla sitt seminarium via en organisation som delvis fungerar med skattemedel).”

”Chefsläkare Pia-Maria Sjöström inledde med att presentera alla fasansfulla sjukdomar vi vaccinerar mot. Hon hade grävt fram imponerande bilder på barn översållade med smittkoppor och en gubbe i en onaturlig position förorsakad av ett stelkrampsanfall. Det var meningen att vi skulle kippa efter andan. Hon lät riktigt nöjd när hon på förhand varnade oss för obehagliga bilder. Sjöström hade också grävt i sina släktböcker och hittat sina förfäders förfäder och deras barn. ”Som mamma skulle jag nog tycka detta vore ganska hemskt” sa hon och lade upp en slide med alla dessa barn som dog som små för cirka 200 år sedan.

Vart och vartannat hade dött av hjärtsprång. Ett par tre stycken i mässling. Av cirka 15 barn i familjen hade bara en handfull uppnått vuxen ålder. Ja, så såg det ut på den där hemska tiden innan vacciner fanns. Jag fick anstränga mig för att inte fråga var det där fantastiska vaccinet mot hjärtsprång finns eftersom vart och vartannat barn inte dör av detta numera…

Men vi skulle ju vara tysta under den tid ”experterna” talade.”

”Precis som jag väntat mig var difteriepidemin i forna Sovjet med som avskräckande exempel på hur det kan gå när vaccin inte finns tillgängligt, eftersom ”vaccinleveransen upphörde då unionen sprack”. ”

”… Jag hade med mig böcker och artiklar själv, och satt och kollade upp hennes påståenden med verkliga siffror.

Jag tror inte hon själv var medveten om att hon ljög – hon bara förde fram det hon själv blivit lärd, utan att kolla riktiga fakta.

”När skräckfilmen var slut tog Ölander från THL över. Hon och jag är bekanta från förr – vi har debatterat i både radio och TV. Ölanders presentation gick ut på att understryka hur enormt lång tid det tar att ta fram ett vaccin, eftersom allt är noggrant kontrollerat och omfattas av så rigorösa regelverk. Ingen chans i världen att något som eventuellt skulle kunna orsaka skada slinker igenom denna kontroll!

(mU: Eh svinisflunsan blev ju en ögonöppnare i den graden att ögonlock formligen slets av på många som svalt sån här gedigen och vidrigt vilseförande propaganda!)

Hon pratade också om vad ett vaccin innehåller. Det gick ju inte att dölja det faktum att vacciner innehåller aluminium, formaldehyd, kvicksilver, polysorbat 80 och andra mysiga tillsatser, men ingenting av detta är farligt ”eftersom det har använts i tiotals år”.

Linda hänvisar här till två artiklar:

Forskarlarm om vaccin mot svininfluensa: – Foster och spädbarn kan få kroniska skador av etylkvicksilvret i vaccinet (Amalgamskadefonden)

Desinformation om biverkningsriskerna för barn och foster med tiomersal i vaccin (Läkartidningen)

Efter Ölander stegade vaccinsäkerhetsläkare Hanna Nohynek in på arenan.

Hennes inledande powerpointslide klargjorde vad man eftersträvar med vaccinering: att förhindra onödigt lidande, skydda mot sjukdomar och få andra fördelar som ”biprodukt” – exempelvis att föräldrar kan arbeta istället för att vara hemma med sjukt barn. Så vackert tänkt allting. Och så fel det blev. För idag orsakar vaccinering onödigt lidande, skyddar inte mot sjukdomar utan ökar risken för dem, och kostar samhället massor med pengar i och med alla biverkningar. Sedan är ju inte vacciner direkt gratis heller… ”

”Vad gäller rotavirus och tarmvred var hon väldigt noggrann med att understryka att risken för tarmvred är mycket större om man drabbas av rotavirus än om man tar vaccin. Som vanligt. I alla sådana jämförelser tycks ”experterna” glömma en mycket viktig detalj: för att drabbas av tarmvred som följd av rotavirus måste man först få själva sjukdomen! Det får inte alla. Långt ifrån! För att drabbas av tarmvred som biverkning av vaccin måste man först få vaccin. Det är det meningen att alla spädbarn ska få! Inte bara en gång, utan TRE. Vid en ålder av 2, 3 och 5 månader.

Kom då och säg mig att ett barn som fått dessa tre omgångar med vaccin löper mindre risk att få tarmvred än ett ovaccinerat barn, och jag tror det är fråga om stand-up komedi.”

”Enda orsaken till att sambandet mellan vaccinet Pandemrix och narkolepsin upptäcktes och bevisades var att hela befolkningen vaccinerades samtidigt.

Då kom biverkningarna som en massiv våg, och vem som helst med ett sunt förnuft förstod att det fanns ett samband med vaccineringen. Alla dessa undersökningar som skulle förkasta eller bevisa sambandet var egentligen helt onödiga för den vanliga människan med fötterna på jorden. Vi visste. Ibland undrar jag om ”experterna” var de enda som inte visste…”

”Alla dessa ”säkra” vacciner har inte använts för någon samtidig massvaccinering – det vaccineras lite här och lite där fortlöpande. Och vips har det blivit ”normalt” med cirka fem narkolepsifall per år, det är normalt att si och så många får astma, allergi, autism, läs- och skrivsvårigheter, epilepsi, diabetes, Aspergers och så vidare.

Vadå normalt? Sedan när har det blivit normalt att ett litet barn får en kronisk sjukdom?

Jo, det har blivit ”normalt” sedan barnvaccinerna blev allmänna under senare delen av 1900-talet. Och det blir bara normalare och normalare hela tiden ju fler vacciner som tas med i de nationella vaccinationsprogrammen.

På detta sätt blir vi hemmablinda, vi växer in i denna onormalt sjuka värld och ser inte skogen för alla träden.

Och mot alla dessa moderna epidemiska sjukdomar finns det – tack och lov – medicin! Som man helst ska ta livet ut.

Och är man dessutom drabbad av någon sådan kronisk sjukdom klassas man ofta som riskgrupp vid influensor, varför det är viktigt att ta vaccin. Varje år. Jaaa, jag har sagt det förr men jag säger det igen – snacka om sinne för affärer!”

” … Nå, ”speak the truth even if your voice shakes” säger ett mycket klokt ordspråk, och det passade bra i detta sammanhang:

Det stämmer att det utbröt en difteriepidemi i forna Sovjet i början av 90-talet. Det var nämligen så att år 1989 fanns 839 fall av difteri, och fem år senare, alltså 1994, hade de ökat till nästan 48 000! Så visst var det fråga om en epidemi. MEN – nästan 70 % av de drabbade var över 15 år, och dessutom väl vaccinerade!

Om det vore så att epidemin berodde på brist på vaccin, borde det i huvudsak ha varit de som befann sig i en vaccinationsåldersgrupp som skulle ha drabbats. Alltså barn under fem år.

Man gjorde faktiskt en undersökning år 1992-1993 för att kartlägga vaccinationstäckningen, och det visade sig att 90 % av barnen i forna Sovjet hade fått minst fyra doser difterivaccin innan skolåldern. Så denna epidemi berodde inte på brist på vaccin. Däremot slog fattigdomen hårt mot befolkningen som led av svår stress. Så har det också visat sig att difteri är en så kallad armodssjukdom.

Detta kunde vi se på diagrammet som visades tidigare över difteriförekomsten i Finland. Vi såg två toppar – båda sammanföll med världskrigen. Man kan ju fråga sig varför frekvensen av difteri gick ner lika drastiskt efter första världskriget som efter andra, trots att det inte fanns vaccin då? Men allt detta vet ju förstås ni redan, eftersom ni är EXPERTER (jag visar med handen mot panelen som sitter bänkad), jag ville bara klargöra detta för publiken. Tack.””

”Rose-Marie tog till orda. ”Jo alltså man hade ju nog vaccin i Sovjet men det visade sig vara ett dåligt vaccin” löd det huvudsakliga svaret. Alltså vänta lite nu. Nyss hette det ju att vaccinleveranserna hade upphört..? Det är just detta som THL är så bra på – kappvändning storlek XXL.”

”Det verkar som att ni är väldigt rädda för en mässlingsepidemi, trots att ni troligen själva aldrig varit med om en dylik. Borde ni inte bekymra er mera för de epidemier som pågår här och nu framför era ögon? Jag talar om astma, allergi (här började Ölander himla med ögonen och muttra för sig själv), autism, epilepsi, olika ledsjukdomar, multipel skleros med mera.

Samtliga dessa har bevisats vara biverkningar från vaccin, i sådana undersökningar som utförts av oberoende forskare, det vill säga sådana som inte är avlönade av läkemedelsindustrin.

Det räcker för övrigt att läsa en bipacksedel till hepatit B-vaccin för att få veta att MS orsakas av vaccin. Nohynek påstod i sin presentation att det inte finns något samband.

”Ölander svarade att det är farligt att dra sådana slutsatser som att vaccin orsakar det som jag räknade upp. Det finns inga som helst bevis för det. Jaha – så enkelt är det att vifta bort de epidemier som pågår mitt ibland oss. Tydligen.

Sedan började jag och Nohynek gnabbas.

”MS är inte en biverkning från vaccin”, sa hon. ”Men det står ju på bipacksedeln”, svarade jag. ”Nej det gör det inte!” ”Jo jag kan skicka dig länken så du får läsa”, sa jag. ”Det behövs inte för jag har redan läst och det står inte så!”, svarade Nohynek. Hon kan tydligen inte läsa bipacksedlar. Så är hon säkert också väldigt välvaccinerad… (sorry kunde inte låta bli).

Ölander ryckte in som den överslätande modern: ”Jo alltså det ska ju alla veta, att på dessa bipacksedlar står ju en hel massa biverkningar som i verkligheten inte förekommer, men tillverkarna vill vara säkra på att alla eventualiteter omnämns så därför står där lite ett som annat…”

Jaaahaaaa – det är alltså så att tillverkarna av en produkt som de vill sälja massor av, skriver lite påhittade biverkningar på sin produktinformation? Vilket bra försäljningstrick!

Jag måste nog säga att av allt det som sades under kvällen var detta påstående ett av de mest makabra. Alla vet att alla biverkningar är kraftigt underrapporterade och att de i sista hand nämns i tillverkarnas egen produktinformation.”

* * *

Hänvisar er vidare till att läsa hela artikeln HÄR.

Artiklar och pressmeddelanden efter ”infotillfället”:

Österbottens Tidnings artikel kändes väl torftig och ensidigt belysande.

Hufvudstadsbladet – Linda Karlström: ”Hanna Nohynek följde THL:s policy och svängde kappan. Nu plötsligt nekade hon till att hon skulle ha ifrågasatt ovaccinerade barns rätt till vård. Nu påstod hon istället att hon ifrågasatt föräldrarnas rätt att bestämma om sina barns hälsovård och vaccinationer. Som om det skulle vara bättre! Lägg märke till andemeningen i artikeln; att vacciner enligt Nohynek borde vara obligatoriska för finländska barn.”

Rokutosinfos pressmedelanden översatta från finska här och här.

Annonser

Om Mamma Urkraft

~ Frågor, rådgivning, FitLine: urkraftmw@live.se ~ Dipl. Näringsrådgivare, Samtalsterapeut steg 1, Alkohol- och drogterapeut ~ Anledningen till jag är anonym är för att bloggen exponerar min son, jag är mer öppen än de flesta gällande mig själv så skicka ett mail och vi tar det därifrån. ~
Det här inlägget postades i Autism - och liknande tillstånd/syndrom, Hälsa - miljö - livsåskådning och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Linda Karlström ger rungande svar på tal gällande vaccin/ationer – igen… tack Linda, ditt arbete är ovärdeligt!

  1. anders49Anders skriver:

    Se mitt tidigare blogginlägg – oseriösa inlägg släpps inte längre igenom.

    Jag förstår mycket väl och är mycket insatt, jag har läst noga etc som svar på dina frågor. Den sista frågan är ju sanslöst dum att ställa till mig så jag har vidarebefordrat den till Linda om du inte vågade själv. Har du lämnat en fungerande mailadress så får du kanske ett svar, även om jag anser det bortkastat med den attityd du förmedlar. Annars kan du säkert skriva till Linda direkt på vaccin.me

    Du styrker bara hur viktigt det är med det arbete Linda och ett antal eldsjälar gör, otaliga läkare och forskare vet sanningen och övriga befolkningen borde också ha den rätten så de kan göra ett välinformerat val. Istället för att springa och vaccinera sig i tid och otid som får till slakt.

    //mamma Urkraft

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s