Kemikalieispektionen – för en giftfri miljö

Kanske inte en helt oberoende sida men det finns en del matnyttigt att läsa om och en öppenhet inför att det faktiskt existerar gifter överallt i och omkring oss. Du kan även kika in i ett hus och se alla vanligt förekommande kemikalier omkring oss mm.

Några aktuella frågor på kemi.se idag:

Bisfenol A

Bisfenol A, vanligen förkortat BPA, är ett ämne som bland annat används för att tillverka vissa plastsorter som är vanliga i många vardagliga plastföremål. Studier har visat att BPA är hormonstörande vid låga doser.

Hormonstörande ämnen

Hormonstörande ämnen som påverkar de hormonella systemen kan orsaka allvarlig skada på organismer, populationer eller ekosystem.

Hormonell (endokrin) reglering är ett av kroppens viktigaste medel för att upprätthålla fysiologisk balans. Dessutom är reproduktionsfysiologin, inklusive fosterutvecklingen, i långa stycken hormonstyrd.

Väl fungerande endokrina system är en förutsättning för att upprätthålla många fysiologiska funktioner hos däggdjur, andra ryggradsdjur och även lägre stående djur. Ämnen som stör balansen i kroppens hormonsystem kan ge upphov till en rad olika effekter som till exempel fortplantningsstörning eller missbildning, cancer, diabetes, hjärtkärlsjukdomar, benskörhet och skador på immun­systemet och nervsystemet, varav det senare i sin tur kan leda till beteendepåverkan.

Bly i varor

Bly är en metall som finns runt omkring oss i miljön men även i livsmedel och produkter av olika slag.

Kemikalieinspektionen (KemI) har i olika tillsynsprojekt och regeringsuppdrag tidigare granskat bly i bland annat leksaker, kritor, hemelektronikprodukter, lampor, smycken och ammunition.

Exponering för bly kan ge skador på nervsystemet och medföra försämrad intellektuell utveckling och prestationsförmåga. Foster och små barn är speciellt känsliga. Andra effekter är högt blodtryck och ökad förekomst av hjärt- och kärlsjukdomar hos vuxna.

Fyrverkerier

KemI har låtit analysera åtta fyrverkeripjäser med avseende på hexaklorbensen, HCB, och ett antal metaller.

Analysresultatet visar att sex av dessa innehöll HCB och alla åtta innehöll en eller flera av tungmetallerna bly, kvicksilver, kadmium och krom. Tre fyrverkerier innehöll höga halter av HCB, mer eller betydligt mer än 2000 mg/kg. Även tungmetallerna förekommer i mycket varierande halter, se tabell nedan.

Kemikalier i textilier

Kemikalier används i tillverkning och behandling av tex­tilier. Det kan vara processkemikalier som tillsätts vid fiberframställning, blekning, färgning och tryckning etc. Det kan också vara kemikalier som tillsätts till den färdiga produkten för att uppnå olika funktioner, till exempel anti­bakteriell behandling av sportkläder, flamskyddsbehand­ling av möbeltextilier, impregnering av allväderskläder och medel för att motverka mögel vid transport och för­varing. I plasttryck på kläder kan det finnas mjukgörande ämnen, som ftalater.

* * *

Angående kvicksilver – en inte ovanlig ingrediens i vacciner
(bl.a. Pandemrix mot ”svininfluensa”)

Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna och utgör ett hot både mot miljön och mot människors hälsa. Det är en lättflyktig metall som kan spridas över långa avstånd i atmosfären. Kvicksilver kan inte brytas ned utan ansamlas i mark, vatten och levande organismer.

mU: Men det är en fantastisk idé att spruta in det i levande varelser, även spädbarn.

Ju mer kvicksilver som tillförs till samhället, desto mer ökar halterna i miljön. Det är därför av stor vikt att användningen och utsläppen av kvicksilver minskas.

Kemikalieinspektionen (KemI) arbetar, såväl i Sverige som inom EU och internationellt, för att begränsa användning och utsläpp av kvicksilver.

Kvicksilver är fortfarande ett problem i Sverige
(mU: uppenbart då vi köpte in enorma doser av Pandemrix bl.a)

Trots insatserna för att begränsa användning och utsläpp av kvicksilver är nedfallet fortfarande stort över Sverige. Det beror främst på långväga lufttransporter från övriga Europa, men även från andra delar av världen.

Trots att nedfallet av kvicksilver har minskat de senaste årtiondena är det inte tillräckligt för att förhindra att kvicksilverhalter­na ökar i miljön. Till exempel ökar halterna med cirka 0,5 pro­cent årligen i skogsmarkens översta lager. Naturvårds­verket uppskattar att nedfallet av kvicksilver behöver minska med 80 procent för att vi på sikt ska nå halter i fisk som inte överskrider WHO/FAO:s gränsvärde på maximalt 0,5 mg kvicksilver/kg fisk.

Den största källan till kvicksilverutsläpp till luft globalt är förbränning av kol. Andra utsläppskällor är till exempel smältverk, krematorier (amalgamfyllningar) samt avfallsförbränning (kvicksilver i produkter).

Kvicksilver sprids även direkt till mark och vatten exempelvis genom utsläpp från industrier, utlakning från soptippar och genom spridning av avloppsslam.

Effekter av kvicksilver på människor och miljön

Kvicksilver och dess föreningar har framförallt negativa effekter på nervsystemet och dess utveckling, samt på hjärt-kärlsystemet, immunsystemet, fortplantningssys­temet samt njurarna. Störningarna av nervsystemets utveckling och giftigheten för det centrala nervsystemet är de känsligaste och mest väldokumenterade effekterna.

Den farligaste formen av kvicksilver är metylkvicksilver eftersom den överförs till fostret, passerar blod-hjärn­barriären och hämmar, troligen även vid låga halter, den mentala utvecklingen hos barn. Kvicksilver kan omvand­las till metylkvicksilver av naturliga processer i miljön och anrikas i näringskedjan, bland annat i fisk. Befolknings­grupper som äter mycket fisk, skaldjur och marina däggdjur är därför särskilt utsatta.

I Sverige är kvicksilverhalterna i vanliga fiskarter ofta förhöjda. Livsmedelsverkets kostråd till kvinnor som planerar att skaffa barn snart, som är gravida eller som ammar är att inte äta till exempel abborre, gädda, gös, eller tonfisk mer än 2-3 gånger per år för att undvika negativa effekter på foster och nyfödda.

Det finns även indikationer på att fortplantningen hos fiskätande däggdjur och fågel påverkas av de höga halterna i fisk.

Kvicksilverhalterna i skogsmark är så höga i stora delar av Sverige att de kan påverka den mikrobiologiska aktiviteten i marken. Effekten av det är att näringsom­vandlingen i marken kan störas och ge återverkningar på skogsekosystemen som är svåra att förutse. Kvicksilvret i marken utgör även en källa till metylkvicksilver genom att det urlakas till vattensystem.

* * *

Läs även mer om:

Kemikalier i vardagen 

Barn och kemikalier 

Innehåller dokument om kemikalier i barns vardag, barn och kemiska hälsorisker mm

Om Mamma Urkraft

~ Frågor, rådgivning, FitLine: urkraftmw@live.se ~ Dipl. Näringsrådgivare, Samtalsterapeut steg 1, Alkohol- och drogterapeut ~ Anledningen till jag är anonym är för att bloggen exponerar min son, jag är mer öppen än de flesta gällande mig själv så skicka ett mail och vi tar det därifrån. ~
Det här inlägget postades i Hälsa - miljö - livsåskådning och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s