Jag tror inte längre på monster i garderoben – gör du?

Om direkthandel, nätverksförsäljning och nätverksorganisation.

Samt om PM-International och Fitlineprodukterna.

* * *

Detta inlägg är inte direkt kopplat till bloggens budskap om autism och helhetshälsa, däremot är det indirekt mycket relevant eftersom det rör ett seriöst företag med en serie produkter som hjälper många människor till en grundläggande bättre hälsa, till läkning på djupet.

Jag har ju en tendens att vilja fördjupa mig på heta eller mytomspunna områden eller sådant som helt enkelt retar mitt intresse – och jag har min förkärlek till att skapa, att samla och sammanställa information i skrift – så till viss del hamnar sådana här inlägg under rubriken ”förnöjelse” i mitt liv. 😉

Jag är alltså ingen aktiv nätverkssäljare idag och har inte heller (än) bestämt mig för att arbeta med det vid sidan av mitt primära arbete – dock är jag väldigt förtjust i produkterna och dess effekter och sprider med glädje budskapet till familj, vänner och bekanta – om vägar till helhetshälsa – här inifrån minsta byggsten i kroppen.

Vill även sprida ljus över domäner där räddhågsen och trångsynt okunskap regerar.

* * *

Eftersom en del människor mer eller mindre misstolkar försäljningssättetjag sticker inte under stol med att jag själv själv hörde de där automatiserade inlärda varningsklockorna i bakhuvudet som första reaktion – så blir jag nyfiken och inspirerad av att utforska ämnet och sprida ljus över det inbillat onda.

Jag är 32 år fyllda och tror inte längre på monster i garderoben – gör du? 😉

Jag tror inte på mina automatiska sinnesförnimmelser (tankar och känslor) byggda på att jag upplevt eller ”hört talas” om något som min hjärna kopplar ihop med det nya, eller på ”något någon sagt” utan jag iakttar min första känsla och sedan utmanar jag och ifrågasätter sanningshalten i innehållet istället för att blint agera ut min okunnighet.

Öppna garderoben, öppna ögonen och se dig omkring – pof så är monstret blott ett hjärnspöke lika harmlös som Laban. 😉

Hur ifrågasatte jag då mig själv?

Jo först och främst så är det personer jag litar på som rekommenderade mig de aktuella kosttillskotten med namnet Fitline. Personer som arbetar med hälsa och gjort det länge, ordentligt kunniga personer med mycket erfarenhet.

Jag har läst på och bett om mer material, vetenskapliga studier med mera.

Jag provar även själv – har absolut inget att förlora. Det finns inget ”konstigt” i produkterna och effekterna är vetenskapligt bevisade – det finns för mycket underlag överhuvudtaget för oro.

Räck upp en hand alla ni som kollar upp maten, läkemedel, produkter från Hälsokostbutiken och annat vi stoppar i och på våra kroppar dagligen – på detta detaljgranskande vis. Någon?

Många matvaror och i synnerhet läkemedel innehåller dessutom bevisat skadliga och giftiga ämnen – vilka kräver ytterligare läkemedel på läkemedel för att justera all ny obalans i kroppen.

Fitlineprodukterna är hårt granskade och under ständig utveckling.

Några ord från företaget:

FitLine produceras av företaget Nutrichem i Roth, Tyskland och råvarorna köps in på världsmarknaden. En garanti för att alla råvarorna kommer från kontrollerade ekologiska odlingar kan företaget i dagsläget inte ge.

Vi garanterar dock högsta möjliga säkerhets- och renhetskontroll.

Denna av oss på högsta nivå, genomförda kontroll av råvarorna och slutprodukterna finns det enligt vår kunskap ingen annan tillverkare som genomför och även ekologiska produkter genomgår inte en så noggrann kontroll som våra produkter.

Mer om innehåll och säkerhet:

Hos FitLine produkterna kommer bredvid effekt, kvalitet och renhet, säkerheten i första hand. Näringstransportkonceptet (NTC®) säkerställer produkternas unika effekt. Våra noggrant utvalda tillverkare som alla jobbar enligt GMP standard (högsta internationella renhet – och säkerhets standard) och som uppfyller DIN ISO 9001 garanterar produkternas höga kvalitet, renhet och säkerhet.

Noggranna råvaru- och produkt slutkontroller, hållbarhetstester, undersökning av mikrobakteriell belastning, tungmetaller, pesticider, herbicider, effektivitet av t.ex. lactobacillerna m.m. genomförs av våra leverantörer på vårt uppdrag. T.o.m extrakt från råvaror från ekologiska odlingar genomgår dessa rigorösa tester.

De flesta av våra tester och analyser finns det inget lagstadgat krav att genomföra. Våra produkter når bara kunden om de uppmätta värdena ligger långt under gränsvärdena.

Självklart använder vi bara naturliga färgämnen, inga konserveringsämnen eller hormoner. Pga. den stora mängden antioxidanter i form av vitaminer, mineraler och phytoämnen krävs inga andra konserveringsämnen.

Produkternas säkerhet stärks ytterligare av att vi numera säljer produkter i över 30 länder. Detta betyder kontroll och övervakning av lokala hälsovårdsmyndigheter med helt olika tyngdpunkter.

Företag som uteslutande säljer sina produkter via Internet undgår ofta dessa kontroller och deras produkter utgör i många fall därför en överhängande säkerhetsrisk för konsumenten.

100% säkerhet kommer dock aldrig att finnas någonstans. Du kan dock vara säker på att vi genomför högsta möjliga renhets- och säkerhetskontroll på alla våra produkter. En säkerhetsnivå som få ekologiskt odlade produkter uppnår och som enligt vår kunskap ingen annan tillverkare av kosttillskott i världen kommer i närheten av.

Det bästa är om man själv besöker vår tillverkare, Nutrichem, för att övertyga sig om den höga kvalitén, renheten, säkerheten och det naturliga i våra produkter.

Vad är GMP?

GMP står för Good Manufacturing Practice.

Good Manufacturing Practice är den delen av kvalitetssäkringen som säkerställer att våra produkter produceras och testas regelbundet. Good Manufacturing Practice syftar både till produktionen och kvalitetskontrollerna (enligt EU-GMP riktlinjer).

GMP-riktlinjer kommer ursprungligen från WHO, som med detta verktyg ville skapa en standard för all internationell läkemedelstillverkning. GMP är ingen bindande lag utan ett ”skall vara” förslag. Numera kräver dock de flesta länder som importerar läkemedel att producenten kan uppvisa GMP standard för sina produkter.

För EU ger riktlinje 91/356/EWG, som gäller för läkemedel hänvisning vilka regler som gäller. Att följa GMP inom livsmedelsproduktion är helt frivilligt.

Nutrichem jobbar uteslutande enligt GMP och har GMP tillsammans med ISO som en integrerad del av sitt breda Quality Managment System (TQM).

Riktlinjerna ger primärt ett regelverk om hur personal, lokaler, utrustning, dokumentation, produktion, kvalitetskontroll, felrapportering och självinspektion skall vara. Utöver dessa riktlinjer utökas kvalitetssäkringen med hjälp av ISO på områden som marketing, utveckling, försäljning m.m.

Enligt ovan beskrivna definition uppfyller Nutrichem en jämn produktkvalitet genom:

– Kvalificerad utveckling – och stabilitetsprövning

– Med leverantören avtalade råvaror och för försäljning tillåtna förpackningar

– Mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska råvaroingångsprov

– Detaljerade föreskrifter för produktionen och I-process-kontrollen

– Mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska prover av slutprodukterna

– Klartecken för produkterna endast via kvalitetssäkringen

– Lagring av all information från varje tillverkningsparti för att kunna gå tillbaka och finna enstaka råvaror

Kvalitetssäkring enligt GMP och ISO säkerställer, bortsett från FitLine produkternas unika sammansättning, högsta säkerhet och försörjning av kroppen med livsnödvändiga vitalämnen.

FitLine produkterna står under ständig frivillig kontroll av Swiss vitamin Institute. Information om Swiss Vitamin Institute finner man på deras hemsida.

* * *

Min erfarenhet av direktförsäljningen/nätverkshandel gällande Fitlineprodukterna:

Genom detta försäljningsnätverk ”hetsas” inte på någon på produkter eller att bli säljare, utan man erbjuder gratis information om kroppen, läkning och hur detta hänger ihop med hur produkterna gör sin effekt.

Givetvis väcks åhörarnas intresse men det är upp till var och en att ta kontakt med en ”Teampartner” för att införskaffa sina egna kosttillskott.

Sedan säljer produkterna  i princip sig själva, ofta efter endast en kortare prövotid. Dessutom finns flera patent och gedigna vetenskapliga studier som ger tillåtelse att gå ut med produkternas effekter. De innehåller ju heller inget ”konstigt” så att man på något vis skulle experimentera med kroppsovänliga ämnen.

Säljaren, samt föreläsare och många åhörare har egen erfarenhet (och ofta kunnighet inom sfären hälsa – riktig hälsa, ej enbart symtomlindring). Säljarna har eget intresse att lära sig mer på området och kan hjälpa nya som vill använda produkterna, eller hänvisa till någon mer kunnig inom nätverket vid frågor – gemenskap istället för konkurrens gynnas och och gynnar alla.

Positiv energi ökar kroppens självläkning det med! 😉

* * *

Är det mer trovärdigt eller seriöst att som traditionella företag sälja sina produkter via reklam, ofta innehållande t.ex. skådespelare i vita rockar som faktiskt inte berättar mer om produkten än en slogan.

Eller då du går till en butik och personalen där godtyckligt rekommenderar dig en produkt?

Om företaget inte lägger åtskilliga miljoner på reklam – då har man pengar över att investera ytterligare i produktutveckling – att ständigt hålla högsta kvalitet och ständigt utveckla och testa produkterna.

* * *

Tycker du det är konstigt att en person tjänar pengar på direkthandel?

Tycker du det är konstigt att en anställd i butik får lön för sitt arbete?

* * *

PM:s olika bonussystem säkerställer att den som lägger ned mer arbete – tjänar mer än den som är mindre aktiv, det låter självklart?

Personligen har jag på olika arbeten funderat på hur bisarrt det är att ofta har man samma lön vid t.ex. samma ålder, titel, befattning eller yrke – även om den ena sitter och petar sig i naveln i fikarummet en stor del av dagen medan den andre håller arbetet/produktionen igång.

Än värre var när jag och de andra arbetande på en arbetsplats var beroende av varandra i ett system – om en slappade så fick nästa extremt mycket mer jobb för att komma ikapp osv. Vi var några som fick jobba stenhårt medan andra gjorde… annat.

Känner någon igen sig?

Vidare erbjuder företaget en pensionsplan och andra vanligt förekommande förmåner för  som seriösa företag erbjuder.

* * *

Det som speciellt tilltalar mig med PM-Internationals/PM Swedens försäljningsidé är abonnemangsmöjligheten.

Du som sprider information och erfarenhet om produkterna behöver alltså inte lägga ut en krona om du inte vill – själv betalar jag för produkterna jag själv (och snart Viktor med) konsumerar och det blir knappast dyrare än tidigare då vi åt tillskott som aldrig gav synbara eller kännbara resultat.

Du kan alltså sälja utan pengar som investering, du behöver inte köpa in och sälja vidare produkter (om du inte vill).

Du är så mycket eller lite aktiv som du kan och önskar och det smidigaste sättet att sälja är att kunden skriver upp sig på ett abonnemang, med 30 dagars returrätt om du inte är nöjd, och är aldrig bunden mer än tre månader i taget (du informeras även skriftligen när det är dags att säga upp abonnemanget om du så önskar).

Eller så kan man göra som flera andra som fastnat för produkterna – köp för eget (och familje)bruk och inget mer.

* * *

Inte många produkter i hälsokostvärlden har heller underkastat sig samma noggranna kvalitetstester som de från PM-International – kanske därför en ganska utbredd skepticism mot hälsokost råder och bör råda? (inget sagt om den  kraftigt ökade skepticism/öppnade ögon som skulle behövas gentemot läkemedelsvärlden)

* * *

Till sist:

Pyramidspel är förbjudet enligt lag (se nedan).

PM-International har existerat med framgång och utmärkelser för innovation – i 17 år (grundades i Tyskland 1993).

* * *

Relevant diskussion om annat direkthandelföretag, saxat från nätet:

Skillnaden mellan … och pyramidspel är att det inom … säljs produkter. Det finns också regleringar som säger hur stor del av förtjänsten som måste komma från produktförsäljning och hur stor del av värvning.

I ett pyramidspel brukar det normalt vara så att man betalar in en summa, och sedan ska man få andra att göra detsamma och så får man en del av deras kaka osv. Det finns alltså inga produkter, utan affärsidén är att värva folk som kastar in pengar.

… är egentligen ingenting konstigt, och det finns både seriösa och oseriösa aktörer. Man kan jämföra det med franchising, fast med lite andra möjligheter.

Sedan har ju alla företag (nåväl, så gott som alla) en pyramidstruktur med VD, underchefer, folk på golvet och så vidare.

Samma skribent ger även tips inför aktivt arbete inom direkthandel:

1. Gillar jag produkten, tror jag på den och tror jag att jag kan sälja den? Det är det absolut viktigaste. Svarar du ja på dessa frågor så går du till steg 2.

2. Är affärs/betalningsmodellen vettig. Om du svarar ja på denna, gå till steg 3:

3. Är det nätverk jag blir en del av bra? Hur är min sponsor? Vilken sorts hjälp kan jag få?

Har du svarat ja på de två första, och du har en positiv känsla av den tredje, så kan det vara intressant. Om inte, bestäm dig för något annat.

Jag instämmer verkligen och visst är det så på varje område i det världsliga, att det alltid finns seriösa och oseriösa aktörer, personer såväl som hela företag.

PM-International tillhör den förstnämnda kategorin – vilket kan kollas upp via företaget (utmärkelser, nyheter, patent, vetenskapliga studier, kvalitetsmärkning mm) såväl som via andra kunniga (not: alltså inte av självutnämnda expertreportrar* med förutfattade rigida meningar – på skvallerblaskan Expressen, skeptiska moster Agda och liknande) på området.

* Tillägg:

Nyfiket kollar jag snabbt upp ”medicinreportern” Anna Bäsén och min ganska direkta tanke är – Är Bäsén måhända sponsrad av läkemedelsföretagen?

Kortfattat så sågar hon blint och tvångsmässigt hälsosamma (säkerligen en och annan bluffmakare med där hon drar fram) alternativa behandlingsmetoder och medel, samtidigt som hon gärna tipsar om nya mediciner.

Det vara bara en parentes i inlägget – läs gärna vidare själv vid intresse – jag kan dock garantera att ingen av oss som värnar om helhetssyn och helhetshälsa kan se något nämnvärt positivt i Bäséns dravel eller blir imponerade av att hon hyllas av ”VoF” (personligen är det en direkt varningsklocka och ett tecken på att feta skygglappar skymmer hennes sikt i livet och på världen).

* * *

Mer om direkthandel kan du läsa på branschorganisationen DF Sverige – Direkthandelns förening, om tex etiska regler (som medlemmarna i föreningen förbinder sig till att följa), 14 dagars ångerrätt (inte existerar i alla butiker), nätverksförsäljning & nätverksorganisation mm.

PM Sweden är medlem i föreningen och du finner kontaktuppgifter samt kort och koncis information om företaget här.

PM-International (Tyskland, med översättning tillgänglig på många språk)

Uppgifter om PM Sweden på allabolag.se

Arbetsförmedlingen om direkthandel.

Mer om direkthandel i Europa http://www.fedsa.eu/ och i världen www.wfdsa.org

Gemenskap, möjligheter, självstyre - frihet / Mamma Urkraft

* * *

Skillnaden mellan seriös nätverksmarknadsföring (MLM) och pyramidspel, enligt DF Sverige.

Här ger vi dig en enkel beskrivning av hur du skiljer nätverksmarknadsföring från pyramidspel:

För nätverksföretag gäller följande:

 • Låg eller ingen startavgift (registreringsavgift). Avgiften ska representera ett skäligt värde.
 • Den blivande distributören ska tydligt informeras om alla kostnader som hör ihop med försäljningen för till exempel kurser, informationsmaterial etc.
 • Produkten eller produkterna ska det vara centrala i verksamheten.
 • Huvuddelen av ersättningen ska komma från försäljningen av produkter och inte genom rekrytering av andra säljare/distributörer.
 • Möjlighet att sälja tillbaka kuranta men osålda produkter om distributörens engagemang med företaget upphör.
 • Medlemmar i Direkthandelns Förening förbinder sig att följa våra etiska regler.

För pyramidspel gäller följande:

 • Fördelar uppnås enbart genom att rekrytera nya distributörer under sig själv i pyramiden, inte genom verklig försäljning. Det centrala jobbet ligger i att tjäna in “värvningsavgifter” genom nyrekrytering. Det talas mycket lite om att sälja produkter.
 • Höga inträdesavgifter med ett underförstått löfte om att man kommer att erhålla många liknande inbetalningar från nya distributörer som du själv väntas rekrytera.
 • Fokuseringen är enbart inriktad på att värva nya distributörer. Slutkunder är närmast ointressant.
 • Eftersom syftet är att värva deltagare, inte att sälja en produkt, erbjuds ofta produkter av dålig kvalitet. I vissa fall finns inga produkter alls.
 • Deltagare uppmuntras att köpa in stora lager med svårsålda produkter som sedan inte kan säljas tillbaka till pyramidföretaget.
 • Företag som arbetar med pyramidspel har vanligtvis kort livslängd. De tjänar pengar och försvinner sedan.

Slutet för pyramidspelsföretag?

Föreningens etiska regler har en definition av pyramidspel som går längre än marknadsföringslagen:

”Företag och direktsäljare får inte tillåta en verksamhet varigenom en direktsäljare eller konsument betalar belopp i pengar under förespegling av förtjänster baserade på att de värvar andra att delta och betala motsvarande belopp i pengar, snarare än på försäljning eller konsumtion av en produkt.

Även en företeelse där förhållandet mellan ersättning för rekrytering och ersättning för försäljning av produkter är sådant att direktsäljarens fokus blir att rekrytera snarare än att sälja skall vara förbjudet.”

Slutet för pyramidspelsföretag – Nya marknadsföringslagen efterlängtad – 080812

* * *

– Öppna ögon – öppet sinne – öppen tankeverksamhet –

– Självtänkande – självstyre –

– Vaken –

Sol

Annonser

Om Mamma Urkraft

~ Frågor, rådgivning, FitLine: urkraftmw@live.se ~ Dipl. Näringsrådgivare, Samtalsterapeut steg 1, Alkohol- och drogterapeut ~ Anledningen till jag är anonym är för att bloggen exponerar min son, jag är mer öppen än de flesta gällande mig själv så skicka ett mail och vi tar det därifrån. ~
Det här inlägget postades i Alternativa läkemedel och behandlingar, Autismdiet och kosttillskott - recept - råvaror - tips, Hälsa - miljö - livsåskådning, Näringstillskott och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

12 kommentarer till Jag tror inte längre på monster i garderoben – gör du?

 1. Tanja skriver:

  Superbra, instämmer i allt!!

 2. Sven Gunnarsson skriver:

  Kvalitets systemet ISO 9001 är ingen kvalitetsfaktor för produkter.
  Det är mera en ”om det blir fel , så har vi en plan för att rätta till det” inom industrin.
  Likväl är det totalt irellevant att marknadsföra sig med normer för läkemedelsindustrin , då detta inte är något läkemedel.
  Kosttillskott kontrolleras inte annat än som livsmedel i Sverige ,d.v.s. det är inte hälsovådligt. Man kan alltså inte från ett företags sida påstå att preparatet har några som helst effekter på diagnostiserade sjukdomar , det överlåts till dom glada ”återförsäljarna” , som alltså inte är en del av företaget.
  Jo jag har provat ”FitLine” produkter & någon mig väldigt närstående använder & säljer produkterna , helt enligt ”pyramid light” modellen.
  Dom utmärkelser som ofta nämns ”Top 100” är ju branschorganisationer som instiftat , alltså klubben för inbördes beundran.
  Monster i garderoben är ett löjligt epitet när du vill vara saklig & informerande.

  Som ett sista litet tips: Kolla upp det där skidlandslaget som nämns som referens , om de aktiva verkligen använder & ”betalar själva”. Marknadsföring är roligt & manipulerande , ”allting går att sälja med mördande reklam” & det behöver inte vara ICA Stig & högljutt för att det ska vara ”mördande”

  Ha de gott

  Sven

  • urenergi skriver:

   Jag har funderat men avstår att bemöta detta väldigt oseriösa inlägg. Det finns redan tydlig information i mina övriga blogginlägg, som överordnar sig detta trams, dock ter det sig ganska uppenbart att skribenten inte är ute efter information utan har en egen tvivelaktig agenda.

   Jag kan däremot återigen poängtera (som jag gör på flertalet platser i bloggen) att bloggen är mitt sätt att dokumentera mina erfarenheter och tankar, min sons utveckling, samt att sammanställa information för att dela med mig av till andra som är intresserade.

   Jag är en hälsomedveten mamma som vill bidra till ett öppnare sinne, ett öppnare samhälle och helhetssyn på hälsa (och allt annat med för den delen) – inte ett bollplank för bittermandlar.

   Detta är en personlig blogg i vilken jag uttrycker mig på mitt personliga vis – att ondgöra sig över mina metaforer sätter verkligen ribban och jag är inte med på att gå under den.

   Det finns redan plattformar för oändligt nättjafs, där grundlösa påståenden sprids som virus – i dessa nätforum kanske du kan finna den tillfredsställelse du söker. Du är välkommen att återkomma om du faktiskt har något av värde att presentera.

   Ljus över dunkla sinnen ♥

   • Sven Gunnarsson skriver:

    ”avstår att bemöta detta väldigt oseriösa inlägg”
    Förlåt att jag var oseriös & lämnade fel mailadress.
    Jag tror verkligen att de positiva effekter du upplever är äkta , vad jag bara helt ”oseriöst” har funderingar kring är: varför måste man i dom flesta fall när man marknadsför ”bra” produkter i det här segmentet alltid ta till ”priser (Top 100), bokstavskombinationer(GMP) DIN normer(ISO)” för att rättfärdiga produkten. Ett exempel:För denna typ av produkter gäller GMP för livsmedelsindustrin
    (USA) ”21 CFR Part 110 – Food cGMP
    Regulations”(inte kontrollen för läkemedel/medicinskutrustning….)
    Samma som i Sverige , kontroll av kosttillskott=livsmedel= inte farligt=får säljas , kortfattat.(och antagligen oseriöst)
    Jag ber åter igen om ursäkt för mitt oseriösa inlägg & ska inte besvära dig mer , jag försöker inte föringa dina & andras positiva effekter av FitLine produkterna , tvärtom , det är kan inte annat än vara bra om finner en lösning på problem man har.
    Ha de gott
    Sven

   • urenergi skriver:

    Anledningen till att jag lägger så mycket vikt vid information kring faktumet att PM-International är ett högst seriöst företag, exakt hur noggrant framställningen och färdiga produkter kontrolleras och att det finns studier och vetenskapligt underlag som stödjer produkternas effekter, handlar om – vilket jag har förklarat i mina inlägg – att jag började blogga om allt detta av främst två orsaker.

    1. För att själv kunna minnas, följa och kartlägga mina egna upplevelser samt för att andra intresserade ska kunna få ta del av min erfarenhet.

    2. För att när jag själv blev nyfiken och började söka information, stötte på en massa negativt dravel på nätet. Okunniga individer gapade bluff och pyramidspel utan att ha en susning… sådana fördomar tolereras icke så när jag sökte information passade jag på att sammanställa det jag fann – av praktiska skäl och som motvikt till illvilliga osanningar som florerar i cybersandlådan.

    För min del är det verkligen ett stort plus att produkterna jag stoppar i mig och mitt känsliga barn är så säkra som FitLine är (vilket GMP och övriga kontroller säkerställer), att vi upplever resultat, vilket som extra plus stöds av vetenskapliga studier och i princip alla användare.

    * * *
    Som motfråga undrar jag vad ditt behov av att såga ofarliga hälsoprodukter i en privat blogg grundar sig i?

   • Sven Gunnarsson skriver:

    Tack för din respons!
    Precis som du själv gjort sökte jag på nätet & du får otroligt många träffar på din blogg , & du , en blogg på nätet är inte speciellt ”privat”.
    Jag ”sågar” inte produkten utan söker substans i dom uppgifter som bloggare & andra ”skribenter” gödslar med när det gäller tester , institut , normer & regelverk som omgärdar just ”den här” produkten. Nu hamnade jag hos dig & fick några svar & några icke svar.Och du fick några fler inlägg på din blogg.
    Nu söker jag vidare
    Ha de gott
    Sven Gunnarsson

   • urenergi skriver:

    Då har jag lyckakts skapa motvikt som tänkt. 😉

    Min blogg ligger ute offentligt, ja. Men det är uppenbart för alla som läser att jag är en helt vanlig privatperson/mamma (inget företag) som skriver personligt – anonymt dessutom. Jag anser inte att någon ska läsa min blogg och svälja allt rakt av som enda informationskälla, utan den är tänkt att vara ett hjälpmedel i sökandet (särskilt för föräldrar och närstående till barn med autism), i det här fallet för dem som är intresserade av FitLineprodukterna.

    Erfarenheter och upplevelser är du helt fri att förkasta i ditt huvud (de flesta som provar upplever effekter och blir övertygade därigenom, det jag skriver är ett komplement för ytterligare funderingar), de kvarstår som verkliga fakta oavsett. Men all information jag har presenterat kan du kontrollera hos företaget eller hos andra nämnda instanser m.fl.

    Hoppas du finner det du söker!

    Ljus och Värme

 3. urenergi skriver:

  För övriga kan jag tillägga att PMs försäljningsidé är i nätverksform snarare än pyramid, eftersom de har utarbetat flera olika bonussystem som säkerställer att den som arbetar mest tjänar mest – alltså icke automatiskt den ”ovanför mig”.

  Om man sedan jämför med ”vanlig” tillverkning/produktion och alla led fram till konsumenten så är det ju helt självklart för de flesta att första ledet tjänar mest och kunden betalar mest. På de flesta arbetsplatser är det inte heller självklart att den som arbetar mest tjänar mest eller att man gynnas av att hjälpa och lyfta varandra…

 4. urenergi skriver:

  Vad är GMP?

  ”GMP är förkortningen av Good Manufacturing Practice, vilka tagits fram av US Food and Drug Administration(FDA) under överinseende av Federal Food, Drug and Cosmetics Act. Dessa regelverk, vilka är lagstadgade i USA, ställer krav på tillverkare, hanterare och förpackare av läkemedel, medicinsk utrustning, vissa livsmedel och blodprodukter.

  GMP har som förebyggande syfte att tillse och försäkra sig om att respektive produkter är både säkra och rena såväl som effektiva. Med andra ord kan man konstatera att GMP utgör ett kvalitetssteg inom tillverkningen för att tillse att företag som arbetar efter GMP minimerar eller eliminerar möjligheten för förorening, sammanblandning och (eller) andra felkällor.

  I praktiken innebär detta att kunder och konsumenter skyddas från produkter som inte är effektiva eller till och med farliga. På motsvarande vis kan man konstatera att företag som inte uppfyller de krav som ställs i GMP kan ge upphov till ytterst allvarliga konsekvenser, inte bara för konsumenterna och användarna av produkten, utan även i samband med återkallande av produkter, stämningsansökningar, böter och till och med fängelse.”

  Läs hela artikeln här.

 5. Charlie skriver:

  Hej!
  Vill bara säga att jag bryr mig inte om hur produkterna säljs så länge de ger effekt – vilket de verkligen har gjort!! De räddade livet på en nära släkting som var illa däran och inte fick i sig näring på annat sätt och har bokstavligen förändrat mitt liv iom den energi jag fått sen jag började dricka dem.
  Trist att folk som inte vet mer ropar pyramidspel, dömer ut bra produkter och anser oss som lurade istället för att ge det en chans…
  Men samtidigt måste man ju vara ödmjuk inför att alla är olika och det inte finns något som passar alla… Så om det inte passar dig Sven hoppas jag att du hittar något annat, men effekterna kan du inte ta ifrån oss! 🙂

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s