Den självläkande kroppen – Mamma Urkraft prövar unikt och grundläggande kosttillskott

* * *
Nu lånar mamma urkraft bloggen och berättar lite mer om sig själv, filosoferar om hälsa och bjuder på erfarenhet av det nya kosttillskottet som förhoppningsvis med besked kommer att underlätta urkraftfamiljens och andras sökande efter grundläggande god hälsa.
* * *
Ni som läst bloggen och kanske redan behandlar era barn biomedicinskt för tillstånd som svensk läkarvård hävdar är ”obotliga”, eller är inne på området hälsa (snarare förebyggande, grundläggande friskvård än sjukvårdens symtomfokus) vet att Sverige på flera områden, sorgligt nog är otroligt efter vad gäller vård – bror Norge har stort försprång och jämfört med kusin Tyskland lever vi kvar på medeltiden i gamla fria Svedala. I Sverige är många fortfarande inne på att förkasta, förlöjliga eller till och med att förbjuda det som känns nytt och främmande (även gällande något så lättillgängligt som övergång till mer människoanpassad kost), sådant som praktiseras utvecklat och naturligt i andra länder.
Paradigmskifte från skygglappsbeklädd enkelspårighet till helhetstänk är vad som behövs för att kunna läka från grunden – hela människan där hon befinner sig, i förlängningen även hela mänskligheten och världen vi lever i.
* * *
Tack vare eldsjälar,  föräldrar som gått före mig – med inställningen att kämpa, och som inte drivits till att bli övertygade till hopplöshet i våra svåra situationer – så har jag fått hjälp via er mångsidiga erfarenhet, förvärvad genom slit och stora ekonomiska förluster – från olika hörn av vår värld.
Med er hjälp och min egen intensiva kamp för min sons välmående så har han snabbt kommit mycket längre än han kunnat göra med enbart beteendeträning (vilken aldrig hade kunnat läka den fysiska kroppen).
Han har efter uteslutande av idag vanligt förekommande födoämnen – gluten, mjölk och soja – läkt sitt mag- och tarmsystem med mycket tydligt resultat. Det blev en omställning från konstanta utbrott och frustration till följsamhet, samspel och glädje efter bara en månad. Avföringen blev fast efter en vecka… tänk att bajs kan vara så jäkla intressant och uppskattat!
Längre parentes:
Människan har under 200 000 år varit samlare och jägare. Människans evolution går långsamt och vi har därför ännu inte anpassat oss till den mat som vi började äta när vi blev bofasta och började odla spannmål och föda upp tamboskap för ungefär 10 000 år sedan. Eftersom vi fortfarande är anpassade efter stenålderskosten har många nutidsmänniskor svårt för stora intag av spannmål/gluten och komjölk, eller klarar det inte alls.
Soja är än mer nytt att äta för oss i vissa delar av världen och vad händer när man börjar överanvända denna proteinrika baljväxt? En del har trott att soja som alternativ för kött och mjölkprodukter är den perfekta lösningen, kanske till och med ett botemedel mot världssvält? En av riskerna med stora intag av soja finner vi i att det ökar kroppens östrogenhalt – ringer en klocka angående rapporter om inträde till puberteten i allt lägre åldrar (detta kan troligtvis också ha många orsaker i vår nya livsstil)? Mer om sojan hittar du på Zarahs sida, enkelt uppställt tillsammans med länkar och hänvisningar.
Våra liv vände i alla fall från natt till dag på väldigt kort tid efter kostomställningen. Mer utförligt om vår resa finns att läsa i tidigare blogginlägg.
* * *
Efter erfarenhet, studier och testning så vet vi att det finns många fler områden att inrikta sig på för att vidare behandla autismen.
Vi har efter att ha tagit omfattande prover på Viktor och sedan ha träffat utbildad norsk BAN-läkare fått en lista med sätt att arbeta efter, olika s.k. ”protokoll” – men det kräver mycket tid att sätta sig in i, att försöka förstå allt på norska är bara en liten del! Mycket pengar ska avsättas – de skonsamma behandlingarna som hjälper många barn får vi bekosta själva – dieten förespråkas i Norge men i Sverige får man nöja sig med medicinering.
Vi kan ej heller räkna med resultat för varje sätt att ta sig an uppgiften – behandla autism – för det är ett sökande, chansningar och testande även om vi har indikationer var obalans och skador har sin grund.
Multifaktoriella grundorsaker = många olika angreppspunkter för behandling och olika för olika barn – om vi inte kan hjälpa barnen att läka på den mest grundläggande nivån – i cellerna.
Min tanke har ju varit att som nästa steg utföra en tungmetallavgiftning med Viktor, eftersom han såsom många av våra barn ”inom spektrumet” är full av just tungmetaller.
Jag har väntat på att jag skulle känna mig redo och tillräckligt övertygad om att nyttan överstiger eventuella risker, för att kunna sätta mig in i hela processen helhjärtat…
… men jag är rädd. Jag är för okunnig på området och vågar nog inte utsätta min lilla pojke för den prövningen. Kanske när han är äldre om problemet kvarstår och säkra metoder finns att tillgå.
Men varför ens göra dessa chansningar när det sannolikt kan finnas minst en helt ofarlig, kontrollerad, kvalitetssäkrad och vetenskapligt prövad, väg att gå – med icke skadliga, heltäckande tillskott som hjälper hela kroppen att självläka från grunden?
Kroppen kommer effektivt att kunna göra sin egen utrensning – som i sin tur gör många andra behandlingsmetoder överflödiga!
Jag väljer det mest skonsamma i första hand när jag betar av listan med behandlingsalternativ och nu har FitLines, cellenergiset (även deras omega3-olja), från PM-International hamnat högst upp med besked!
* * *
Mamma urkraft försöker vara en så öppen och fritänkande människa som möjligt, försöker tänka ”outside the box” (som en kvinna, vars hjärna och hjärta jag varmt beundrar, uttryckte det), se alternativ och andra synvinklar, så långt jag förmår.
Samtidigt – som många redan vet eller kanske anat – så har jag en livslång förkärlek till att ta reda hur allt fungerar och hänger ihop.
Tvångsmässigt informationssamlande, letande efter faktaunderlag och strävan efter perfektion har antagligen utvecklats ur detta – sannolikt har jag även ärvda drag av asperger och ADHD (vad sätten att fungera på idag kallas enligt diagnosbibeln DSM-IV) som påverkat hur jag utvecklats.
Sinne för perfektion, rationellt tänkande och kritiskt granskande kan utgöra enorma stressorer när de tar över och styr livet, med obevekliga höga krav på mig själv och en hjärna ständigt på högvarav.
Men idag har jag funnit balans, jag bejakar de sidorna som förut gett mig etiketten ”duktig” men tillåter dem inte att dominera, jag praktiserar mindfulness, acceptans, eftertanke och reflektion – avsätter tid för att bara vara.
Denna balans avspeglar sig i att jag i denna berättelse med lugn finner mig i att inte ta fram exakta datum för allt som skrivs.   Skrivande är dock fortfarande något av en passion för mig – när jag väl kommer igång – och estetiskt skapande med språket förnöjer mig, så en lång berättelse blir det nog i vanlig ordning. *Sorry, fniss*
I strävan efter helhet och balans innefattar jag att vara så öppen som möjligt för det som är nytt, det som kanske låter otroligt utefter den världsbild jag utgår ifrån just nu – men även att kritiskt granska, att inte svälja vad som helst hur som helst.
Jag är ett fan av vetenskapligt underlag tillsammans med andra människors samlade erfarenhet och personligt prövande.
Men kan jag just nu inte införliva det nya (vanligen för att mitt intellekt sätter sig på tvären och vill styra över områden det borde hålla sig mer passiv i ;), eller rita om min gamla världskarta, försöker jag acceptera läget och inte förkasta det jag ännu inte kan förstå.
* * *
Om hälsa:
Vi är inte en kropp och ett psyke med ett avskilt känsloliv – inte ”hjärna eller hjärta”. Vi är kropp, psyke, känslor, själ (omtvistad fråga) – energier i olika egna system, ej möjliga att separera från varandra i ett större system, allt hänger intimt samman och kan ej fungera frånskilt från de andra.
Alla områden behöver sitt för att fungera på optimalt vis – uppstår en blockering eller obalans på ett område så påverkas de andra utan diskussion, direkt eller indirekt.
Långvarig eller kronisk stress sätter sig på alla system och bryter ned hela organismen (liksom vid missbruk av alkohol som angriper varje cell).
Vi utsätts för stress och krav från tidig ålder och vidare i ett samhälle som aldrig sover, som värdesätter ekonomisk vinning, prestation och produktivitet före hälsa, gemenskap och känslor.
Vi har det så tryggt materiellt men varför mår vi allt sämre och varför ökar ”livsstilssjukdomar”, stress, psykisk ohälsa och särskilda grupper av diagnoser?
* * *
Våra kroppar är självläkande men det är mycket som ansätter organismen, sådant som hämmar och ibland helt slår ut den förmågan.
Vad menas med att kroppen är självläkande?
Ja det är inte svårare än exemplet alla kan se och förstå – att skär du dig så läker du och din kropp det på egen maskin (fniss, på egen biologisk organism?), vårt skelett kan reparera sig och växa ihop igen efter att ha brutits eller krossats, nervändar letar sig tillbaka och kopplas ofta samman igen en tid efter vi genomgått kirurgi, ingen ifrågasätter väl dessa påståenden?
Detta och mycket mer är de flesta överens om att den friska organismen sköter själv, utan att vi behöver tänka på det, utan läkemedel eller läkarvård.
Modern forskning visar på hur vår hjärna enormt snabbt byggs upp under våra tidigaste år i livet men även att den och dess synapser stagnerar eller till och med bryts ned, om vi upprepat utsätts för trauman – känslomässigt, i form av brist på kärlek, uppmuntran och bekräftelse – istället försummelse och misshandel – psykiskt såväl som fysiskt.
Vad vi äter och får i oss via andning eller huden ansätter oss likväl – i allra högsta grad –  i helhetsperspektivet.
Hjärnan är dock fantastisk, så kallad plastisk, och kan åter byggas upp även i vuxen ålder, om än ej i den otroliga hastighet som sker under de första åren.
Nu börjar vi komma i på saker som är svårare att förstå för oss vanliga dödliga?
Det är ju inget vi ser med blotta ögat…
Vidare har vi placeboeffekten som det numera finns vetenskapligt underlag för och som måste tas med i beräkningen när man studerar nya läkemedel (enkel- och dubbelblinda studier – kontrollgrupper får ovetande overksamma substanser i utgivet i samma form som gruppen får det med verksamt innehåll).
Placeboeffekt kallas även för ”förväntanseffekt” men jag vill utveckla det och påstå att det handlar om tankens eller övertygelsens kraft – vi kan tänka och känna oss friska likväl som vi kan tänka och känna oss sjuka (stress, depression, ångesttillstånd etc.).
Tänker vi positivt och tror på (känner) det vi fokuserar på – ”vet jag att jag ska bli frisk” – då blir jag det – och tvärtemot (nocebo) – ”vet jag att jag är obotligt sjuk och ett hopplöst fall” så är jag det. Jag lever efter min tro och uppfyller min egen profetia.
Låter det kanske konstigt i ett ovant öra, som barnsligt magiskt tänkande, att tankekraft kan göra dig frisk – är inte detta ”healing” – läkande energier?
Nej det är bara ett helt naturligt fenomen – en del av den självläkande organismen.
Hela jordens natur – allt liv – är självläkande, till en viss gräns – då den blir tillintetgjord, energin för låg. – men skulle människan plötsligt lägga ned sin ödeläggande exploatering och överbefolkande av jorden, då skulle naturen antagligen snabbt repa sig och återta mark.
Evolutionen är också fantastisk i sig, hur allt levande omskapas under tid för att anpassa sig efter rådande miljö.
Otroliga ting sker hela tiden omkring oss, vi måste bara lära oss att se med nya ögon – verkligheten kan aldrig förändras mer än ditt förhållningssätt.
Livets byggstenar, cellerna, är runt 70 biljoner i människokroppen, specialiserade på sina egna uppgifter och har ständig kommunikation sinsemellan. Dessa celler byts ut, dör och återskapas hela tiden och med jämna mellanrum har vi alltså fått vi en helt ny uppsättning – pågår rentav reinkarnation ständigt framför våra ögon? 😉
Tillbaka från utsvävningen för nu – vidare till…
* * *
… hur jag kom i kontakt med Fitlines produkter – samt min egen erfarenhet av dem hittills:
Jo jag sökte och fann Quantumhälsan och Tanja Storthors när jag ville lära mig mer om kvantmedicin/energimedicin och pröva bioresonansterapi.
Jag och Tanja insåg snabbt att vi var på samma våglängd vad gäller det mesta under rubriken helhet, hälsa och även annat i livet – en timmes behandling utvecklades till en halvdags fika och diskussion i sommarträdgården.
Mitt första intryck av Tanja var att hon var väldigt mjuk till sättet – vilket är som balsam för mer intensiva mamma urkraft – samtidigt som hon i relativt ung ålder innehar så pass mycket utbildning, erfarenhet och visdom.
Hon har även jobbat med autistiska barn och däribland en familj som behandlat sitt barn med olika alternativa metoder.
Vi kopplade ihop våra professioner och utvecklade direkt en mer vänskaplig relation med mycket utbyte. Jag är samtalsterapeut samt Alkohol- och drogterapeut (missbruk- och beroendeterapeut skulle jag föredra men vi använder för enkelhetens skull den idag antagna benämningen;).
Jag pratade på om hjärnans belöningssystem (limbiska systemet) och Tanja behandlade de områden jag ville fokusera på utöver helhetsgenomgången.
Några dagar senare insåg jag att mitt ”småätarsug” var som bortblåst! Det är en annan historia även om det var fantastiskt i sig.
När vi (jag) pratade på så nämnde Tanja på tillskotten som hjälpt henne och övriga i hennes familj till märkbart bättre hälsa (med otroliga resultat på hennes mamma men det får Tanja själv berätta om) så blev jag nyfiken.
Tanja är som sagt inte lika ”på” som jag kan vara när jag blir entusiastisk så jag fick nästan dra ur mer information men jag fick även med mig några provpåsar hem.
Jag ville prova ordentligt så jag väntade någon dag innan jag testade, jag hade nämligen sovit extremt lite ett par nätter och ville vara mer stabil i kropp och knopp först.
När jag var i normaltillstånd igen så började jag prova kvällsdelen av cellenergisetet – min första och kanske ytliga upptäckt var att drinken var otroligt god, till skillnad från de flesta andra tillskott jag använt mig av.
De två nätterna sov jag som en gudinna. Alla som står och stått mig så nära att vi sovit under samma tak, vet att jag sover väldigt ytligt och slår direkt upp ögonen om någon så mycket som knäpptyst tittar på mig genom dörröppningen, så har det varit sen jag var barn.
Det var en extra bekräftelse att min sambo klagade på att jag inte vaknade när han försökte väcka mig på morgonen innan han gick till jobbet… 8)
Morgondrinken märkte jag inte så mycket av då, utan jag blev så fokuserad på den härliga nattsömnen – tydligen mitt första område att förbättra.
* * *
Under min studietid till terapeut fick jag skämtsamma kommentarer om att jag alltid skulle undersöka allt på detaljnivå, men sådan är jag (även i grundskolan) precis som mini me – Viktor Urkraft – vi vill förstå och då vill vi veta precis allt för att kunna göra det.
Alltså undersökte (och undersöker) jag allt jag kunde undersöka kring tillskotten – vilket innebar att tömma Tanja på allt hon visste, följa med på informationsträffar, höra på andra och deras erfarenheter, läste informativt material från företaget (man får mycket av den varan vid första beställning) samt att jag fick ta del av studier (Fitlineprodukterna kontrolleras noggrant som ”vanliga” läkemedel, likväl som de ständigt utvecklas – särskilt studien om ungdomar med diagnosen ADD som erhöll tydliga förbättringar med tillskotten, intresserade mig) – samtidigt som jag givetvis beställde mig ett eget tremånaders abonnemang för prövning.
All information jag fått om under den här resan går ihop med allt jag redan innan hade kunskap om – från mina studier vid skolan och från den alternativa behandlingsvärlden för autism (och andra liknande diagnoser såsom t.ex. ADHD) bland annat från konferenser med svenska och utländska läkare och professorer bland föreläsarna.
Kortfattat är några knutpunkter stress, brister/obalans, miljögifter (även ”vardagsgifter” i mat, droger, kosmetika och hygien- och städartiklar mm), kost, mag- tarmbesvär och alla symtom som uppkommer därur.
Många moderna diagnoser används idag som slasktrattar för sjukvården att stoppa många bekymmersamma tillstånd i då de står handfallna och patienten faller i hopplöshet.
För läkemedelsjättarnas kemikalier kan inte dämpa symtomen utan att andra dyker upp som motreaktion… återigen så behöver vi hjälp till självläkning, inte främst symtomlindring (även om det visst behövs på flera områden och i akuta fall – det finns inga hinder till att kombinera).
Men givetvis, i vanlig ordning, finner vi mäktiga vinsthungrande aktörer som vill motverka en sådan omvälvande förändring…
* * *
Människan (hjärnan) gör motstånd då något hotar hennes världsbild…
… och jag står verkligen inte över detta fenomen själv utan jag fick direkt automatiska små skygglappar inför vissa – för mig nya delar – delar som jag sedan undersökt och fått klara svar på, som införlivats och gjort om en del tidigare föreställningar hos mig.
1. En sak man som ”hälsofreak” direkt kan reagera på är produktnamnet Fitline – det för mångas tankar till bantningspreparat.
– men vad betyder egentligen fit?
Det finns många betydelser (skiljer sig även mellan ordklasser) för ordet men när jag prövar olika översättningsverktyg betyder det inte att vara onaturligt nedbantad, ”deffad” eller syftar till en muskulös, kvinnlig bodybuilder (även om dessa kan tävla inom en tävlingsgren kallad ”fitness”).
Enligt Lexin: i bästa form, i god kondition, spänstig, kry, pigg, frisk, stark nog
Som adjektiv, enligt tyda.se: physically and mentally sound or healthy
Och Fitness..
enligt Google översätt: substantiv – 1 Lämplighet, 2 Ändamålsenlighet, 3 Kryhet, 4 Kondition
Wikipedia: Physical fitness, a general state of good health, usually as a result of exercise and nutrition
Tydligt är att fitness, att vara fit handlar om ett tillstånd av god hälsa och av fysiskt såväl som psykiskt välmående.
2. Annat den mindre insatte kan reagera på är den för många främmande affärsidén, uppbyggnad och försäljning via nätverk och spridandet av personliga upplevelser och erfarenhet istället för via butik.
En del drar direkt åt sig öronen och ropar ”pyramidspel” (fick själv en liten släng av detta inuti mitt huvud men jag vägrar att låta mig styras av sådana automatiska förnimmelser, undersökning krävs för min del), har även sett det skrivet i nätforum när jag googlat (detta är en del av det som fått mig att själv skriva om och dela med mig mer utförligt av min erfarenhet och entusiasm).
Dessa personer har alltså inte satt sig in i hur det faktiskt fungerar utan handlar på reflex vid första reaktion – påståendet att det skulle handla om spel är rent barockt – i spel satsar man pengar som man med stor sannolikhet riskerar att förlora (i de olagliga pyramidspelen dessutom enorma summor).
PM-Internationals affärsidé är helt öppen och innefattar inte att du satsar mer pengar än de du själv väljer att köpa dina tillskott för – du har 30 dagars garanti och får pengarna tillbaka om du inte är nöjd (även om det kan kräva minst tre månader för kroppen att rensa ut och för dig att se resultat).
Tar du det mer förmånliga tremånadersabonnemanget får du tydlig information i andra månaden om att det är dags att uppsägning om du inte vill fortsätta köpa produkterna.
Schysst, tydligt och ärligt uppbyggt enligt min åsikt. Dessutom finns utmärkelser och samarbetspartners med mera att kolla upp om man så behagar.
Produkterna används utbrett främst i de tyskspråkiga länderna (men även i många andra, även våra grannar), av såväl elitidrottare, landslag, amatöridrottare, sjuka och andra som vill kunna fungera optimalt och med bästa hälsa.
Med övning och motivation lär jag mig att det som är jobbigt, svårt eller till och med smärtsamt – kan vara startsignalen på något nytt, större och befriande.
Sådan stor utveckling sker inte smärtfritt, jag måste ju även ge upp något för att införliva det nya, vilket kan innebära en sorg i sig.
Men jag inser snart att hur komplicerat det än kan vara att vidga eller nästan helt kasta om kull och införliva en ny världsbild – så är det oslagbart uppfriskande med omvälvande insikter, stora som små.
* * *
Nåväl, back on track, tillbaka till min personliga erfarenhet som försökskanin. 😉
Jag är ju inte mer än människa så jag har viss dragning åt att attraheras av snabba belöningar och tydliga resultat, kanske än mer för oss med missbruk som en del av vår livshistoria – inkluderat det sockerberoende många i vårt samhälle lider av, ibland ovetande.
Samtidigt är jag väldigt rationell och har koll på denna önskan om tydlighet, trots att jag faktiskt redan är väldigt övertygad om att PM:s unika koncept (patenterat) fungerar – de är bland de få (eller det enda – låter det stå öppet) tillskott som efter lagreglering får gå ut med sin effekt eftersom den är bevisad med gediget underlag.
Jag är inställd på det faktum att det tar tid för kroppen att rensa ut och läka aktuella och gamla, skador och angrepp på organismen för att återskapa nytt friskt.
Precis som då man ställer om kosten, t.ex. för ett barn vant med föda bestående av gluten, mjölk och soja, kan många tillstånd och symtom förvärras och gamla återkomma – men det är för att kroppen nu orkar och har kapacitet att bekämpa och återuppbygga vad som skadats.
– Lika med fenomenet många av oss nutidsmänniskor reagerat på, att när vi äntligen är lediga från jobb så blir vi sjuka.
Det är så enkelt att när vi bara kör på och lever under en konstant stressbelastning, då går immunsystemet på sparlåga för att kroppen måste fokusera på ständig kamp/flyktberedskap inför de upplevda hoten (kortfattat: förr björn i skogen – nu hög arbetsbelastning, ständigt pockande mobiltelefoner, e-post – upplevda krav, med mera).
Vi blir alltså inte sjuka som vi upplever det utan det är kroppens aktiva försvar vi märker av, när det börjar bekämpa tidigare angrepp som fått fritt spelrum en tid.
Under läkningen känner vi, på olika sätt, även av själva processen då vi ställer om från ett ofta normaliserat tillstånd av obalans – till harmoni i kroppen och dess samverkande system.
Detta tar givetvis olika lång tid för olika personer beroende på hur nedbrutna vi blivit. Har jag t.ex. levt i ett kroniskt tillstånd av frätande stress från födseln kan man tänka sig att min kropp kan behöva en i princip total restaurering?
Jag har hört talas om de som haft påfrestande symtom den första tiden med cellenergisetet men de flesta verkar få ganska snabba resultat så jag har väl inte kunnat låta bli att hoppas på att även jag skulle få det, än mer än den direkta sömnförbättringen som jag givetvis glömmer bort i min iver. 😉
Jag har träffat dem som snabbt fått positiv effekt vid tillstånd som läkarvården endast kan testa helt nya läkemedel på eller psykoterapi (vilket ofta behövs som komplement – helhet, hälsa på alla livets områden), såsom vid det ”mystiska” tillståndet Fibromyalgi och många andra sjukdomar med liknande status, sådana som läkarvården avfärdar som kroniska eller ger andra skräckinjagande visioner.
Trötthet, psoriasis, IBS, allergier, sockerberoende är bara några tillstånd jag hört om under min tid av förkovrande inom Fitlineprodukterna, såg även något inlägg på ett forum för personer med multipel skleros men jag tror inte det är någon idé att räkna upp alla tillstånd, sjukdomar eller syndrom…
… utan jag tror personligen att kroppen själv, är skapt med förmågan att med rätt förutsättningar kunna läka allt – möjligen med reservation för när angreppen gått för långt. Men ”mirakel” sker och dör hoppet dör förutsättningar och energin.
Jag har inga riktigt så tydliga krämpor själv men väntar mig ändå allmänna förändringar och en direkt upptäckt är att jag inte ”behöver” dricka kaffe längre.
Jag är känslig och kaffe gör mig ofta väldigt ”speedad” samt att jag får huvudvärk senare på dagen om jag avstår det. Med Fitlines morgondrink håller jag mig alert utan att vara speedad…
Nu är jag långt inne på min andra månad av regelbundet intag av hela cellenergisetet och fick en sådan aha-upplevelse för några dagar sedan:
Det är nämligen så att jag under flera veckor har upplevt sensationen att när jag kommer utomhus och det blåser, börjar det klia i huden och direkt jag kliar blir jag knallröd och varm i området – främst i ansiktet.
För två veckor sedan var jag på västkusten och tog en härlig, stormig promenad längs kusten vid Varbergs fästning – det blåste så mycket att lilla mamma urkraft på knappt 160 cm hade svårt att hålla sig upprätt och ta sig framåt. Jag det började klia något vansinnig och jag kliade tillbaka, jag blev knallröd och plötsligt började huden svälla upp – jag fick nässelutslag över hela nacken och högra handen. Allting försvann undan för undan efter jag satt mig i bilen.
Jag ville koppla dessa upplevelser till tillskotten eftersom de uppstått strax efter jag började med dem.
Man skulle ju kunna bli röd i ansiktet av ena morgondelen av setet, som effekt av niacinupptag (inte av den portionsförpackade varianten som jag köpt men senare la jag till den andra varianten, dock startade vindklådan före jag började använda den) men det skedde ju inte i samband med intag som man sagt.
Så kom jag till dagis i fredags (3/9 ooh datum, fniss) morse, det blåste, det kliade, jag kliade och blev röd.
Jag nämnde min mystiska åkomma för lille Urkrafts goa resurs när vi småpratade som vanligt – då berättar hon att hennes dotter tidigare haft lika under en period!
Och som ett ögonöppnande brev på posten:
”läkaren visste inte varför detta skedde men  symtomen uppstår när att kroppen arbetar med en utrensning” av t.ex. en infektion eller virusangrepp.
Såklart, så enkelt – kopplingen funnen och mysteriet löst!
Tack D! Min snackighet ger mig faktiskt väldigt mycket utbyte, både gällande nya bekantskaper såväl som i form av ny information och av kunskap.
* * *
Som jag tidigare nämnt så attraheras jag även av att tillskotten är i flytande form och är riktigt goda.
Jag har ätit min beskärda del av olika tillskott under ett antal år och då har jag ofta tappat motivationen pga. av att de smakar illa, är i kapselform och svåra att svälja och även att smaken sitter kvar och dyker upp från magen en tid efter intag.
* * *
Fitlineprodukterna är relativt nya i Sverige och det kan vara vanskligt att basera sin inställning efter vad som står skrivet mycket kortfattat och utan hänvisningar, i mer eller mindre seriösa nätforum.
Men sållar man lite mellan de googlade inläggen så ser man också att de som använder produkterna är alla mer än nöjda, medan de som skriver negativt har dömt och förkastat dem på en väldigt tidig nivå, utan särskild efterforskning.
Personligen har jag valt att lita på de erfarna och professionella terapeuter på olika områden, som också först varit skeptiska men sedan prövat, blivit entusiastiska, blivit övertygade och sedan känt sig manade både medmänskligt såväl som professionellt, att föra vidare vad de fått ta del av – och då fått lika goda resultat på sina familjer och sina patienter…
… och så sprids budskapet, en väldigt smart och härligt familjär affärsidé, men det är ju min åsikt.
Produkterna säljer sig själv via märkbara och mätbara resultat.
Dessa övertygade yrkesmän och kvinnor inom flera olika områden inom sfären hälsa håller i informationsträffar om hur våra kroppar fungerar och vad Fitlines produkter innehåller och fyller för funktion.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Jag kommer alltså inte gå in på hur allting fungerar här och nu,
men har ni frågor kan jag kika i material jag erhållit eller så kontaktar jag företaget – jag vill ju också lära mig mer! 🙂
Har intresse väckts – hör av er och jag hjälper så gott jag kan.
Själv anordnar jag gärna små träffar hemma, bjuder in föreläsarna samt mina nära och bekanta som jag i första ledet vill ge denna chans att må bättre och fungera optimalt, att bara testa och avgöra själva om inte annat.
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
En sista utsvävning:
Idag ansätts vi alla något enormt av miljögifter och av onaturliga, syntetiska, ständiga angrepp i vår vardag.
Tyvärr behöver vi kanske hjälpa kroppen mer på vissa områden och mina universalhjälpare jag kommer fortsätta att ha hemma är Ionosils kolloidala silver (fungerar även ypperligt som alternativ deodorant!) och krämer.
Nästa projekt kommer att bestå av att pröva ProgesterAll – en kräm innehållande ett naturligt, ”bioidentiskt” progesteron från växtriket, som hjälper att återställa hormonell balans – vid det östrogenöverskott och allt vad det medför sig (även den allt tidigare debuten av pubertet, som media nu börjat belysa efter dansk studie) – som de flesta av oss idag lever med – kanske mest uppenbart från de ensidigt hormonella p-medlen som absolut har en mörk baksida många kvinnor upplevt, övrig befolkning, djur och natur påverkas också via det vi kissar ut – men vi blir även bombarderade via plaster, bekämpningsmedel, industriella utsläpp med mera.
Men detta hade jag inte tänkt skriva mer om idag (är bara i ett entusiastiskt tillstånd pga. att en väninna till mig känner förbättring vid det ovanliga hormonella tillstånd hon plågats av sedan puberteten) så läs mycket mer här om typiska symtom med mera vid väckt intresse.
* * *
För att må bra och leva i harmoni, behöver vi balans på flera områden som påverkar varandra och skapar helheten.
A som i andas, andningen är det första och viktigaste i livet.
Vi behöver näringsrik kost, motion, vila, mental närvaro och rekreation – lek!– men hur väl lyckas vi att upprätthålla allt detta om energinivån är låg?
Jag kanske inte ens är medveten om min normaliserade låga energinivå utan har funnit mig i ett lägre tillstånd.
Ingen skonas från påverkan av utarmade jordar, näringsfattiga manipulerade livsmedel, miljögifter, stress etc.
Men om jag hittar ett sätt att stärka min organism på cellnivå med vidare verkan och strävar efter balans på de områden jag rår över – då har jag uppnått mycket.
Ta hand om er och lek – skapa balans i allvaret
Ljus – värme – energi

♥ ♥ ♥

Annonser

Om Mamma Urkraft

~ Frågor, rådgivning, FitLine: urkraftmw@live.se ~ Dipl. Näringsrådgivare, Samtalsterapeut steg 1, Alkohol- och drogterapeut ~ Anledningen till jag är anonym är för att bloggen exponerar min son, jag är mer öppen än de flesta gällande mig själv så skicka ett mail och vi tar det därifrån. ~
Det här inlägget postades i Alternativa läkemedel och behandlingar, Autism - och liknande tillstånd/syndrom, Autismdiet och kosttillskott - recept - råvaror - tips, Hälsa - miljö - livsåskådning, Näringstillskott och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

4 kommentarer till Den självläkande kroppen – Mamma Urkraft prövar unikt och grundläggande kosttillskott

 1. urenergi skriver:

  Det är tydligen inte bara Passagen som har tekniska problem, jag lyckas ju tydligen inte ens få in mellanrum i styckena – varje gång jag uppdaterar pressas texten ihop.

  Tre dagars jobb utan att ha producerat en läsbar text… Nåväl, har fått testa min egen kommentarsfunktion.

 2. urenergi skriver:

  HA! Jag kanske inte är så datateknisk men jag spöar tekniken ändå!! 😛

  Med ett schysst järnrör slår man hela världen med häpnad, enligt Socker-Sonny

  Med några bindestreck och stjärnor spöar urkraft dolda koder och gör texten något mer läsarvänlig *NÖJD*

  … nu tanka sinnesro

 3. Tanja skriver:

  Wow. Fascinerad över din förmåga att få med ALLT och ändå lyckas hålla det intressant o lättläst! Vad duktig du är!

 4. urenergi skriver:

  Haha skönt att höra men är man inte intresserad av området kanske det blir tungt? 🙂

  Jag fastnar ju i skrivandet och sen tror jag helheten blir för tung för någon att läsa, orkar ju själv inte läsa om! 😀 Kanske lite konstnärstyp över mig ändå… 😛

  Personligen gillar jag ju din blogg som får med så mycket fakta på så liten plats! Sen kan man välja att fördjupa sig vidare…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s